Wojewodowie mają trzy miesiące na dostosowanie się do wymogów ustawy, jednak - jak powiedział historyk „wydawanie opinii przez Instytut wstrzymuje bieg tego czasu, ponieważ czasami zdarzają się sytuacje, które wymagają sprawdzenia i poszukiwań archiwalnych”. Dlatego, jego zdaniem musiał być w tej procedurze uwzględniony „pewien zakres tolerancji”.

W kwietniu 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę, która nakazuje, by osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic. Na zmianę nazw propagujących ustroje totalitarne samorządy miały 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów, tj. do września tego roku. W przypadku niewykonania tego obowiązku sprawą zmian nazw zajmą się wojewodowie, którzy wydadzą zarządzenia zastępcze, nadając nowe nazwy, zgodne z duchem ustawy. Ma to się stać w terminie trzech miesięcy od dnia 2 września br., czyli do początku grudnia br.

W opinii Macieja Korkucia niektóre nazwy ulic, które wciąż pozostały po czasach PRL „przynosiły wstyd społecznościom lokalnym”. „Tak jak nazwa esesmana przynosiłaby wstyd, tak nazwa funkcjonariusze UB przynosi wstyd. Trudno wytłumaczyć mieszkańcowi dlaczego taka postać jest traktowana przez gminy jako wzór do naśladowania. No bo jak chcemy naśladować? W mordowaniu? W służbie obcemu państwu?" - zastanawiał się historyk.

W związku z tym - jak powiedział - „zmiana nazwy była szansą dla samorządów i te samorządy, które same skorzystały z tej szansy mogły nadawać nazwy według własnego uznania, byleby owe nazwy spełniały te przesłanki o których mówi ustawa”.

Instytut Pamięci Narodowej nie ma kompetencji w nadawaniu nazw - poinformował Maciej Korkuć. Nowe nazwy będą wybierać wojewodowie, a Instytut Pamięci Narodowej może tylko sugerować pewne rozwiązania. „My, kiedy jesteśmy pytani, oczywiście służymy wiedzą. Staramy się wskazywać jakichś lokalnych bohaterów, wartych przypomnienia, z których mieszkańcy mogą być dumni. Takich, którzy byli zasłużeni dla ojczyzny i dla społeczności lokalnych pod każdym względem, pod warunkiem że jesteśmy o to zapytani i poproszeni o wskazanie takiej nazwy. Sami niczego nie narzucamy" - wyjaśnił Korkuć.

Jego zdaniem: "Postacią godną uczczenia nazwą ulicy mógłby być Władysław Raczkiewicz, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej". Dr Korkuć przypomniał również, że w 2017 roku mija rocznica jego śmierci. Raczkiewicz zmarł w 1947 roku. „To był jedyny prezydent, któremu przysięgali wierność wszyscy żołnierze Armii Krajowej, bo w rocie przysięgi były takie słowa. A w Krakowie ulica Władysława Raczkiewicza to jakaś drobna peryferyjna malutka uliczka, gdzieś na obrzeżach, gdzie diabeł mówi dobranoc” - podkreślił historyk.

Instytut Pamięci Narodowej stara się pokazać mieszkańcom polskich miejscowości, „że taka postać naprawdę zasługuje - na o wiele większe wyrazy szacunku. I nadanie ulicy jego imienia miałoby również wielki walor edukacyjny - podsumował Maciej Korkuć. (PAP)