W ub. tygodniu spółka Tramwaje Śląskie ogłosiła przetarg na przebudowę na rynku w Chorzowie układu torów tramwajowych. To część prowadzonego razem z tamtejszym samorządem projektu budowy zintegrowanego przystanku autobusowo-tramwajowego przy wschodniej pierzei rynku. Mają się tam spotkać wszystkie przejeżdżające przez rynek i jego okolice linie tramwajowe (obecnie 10) i autobusowe (obecnie ok. 20).

Budowa docelowego układu torów tramwajowych umożliwi miastu prace związane z siecią dróg na rynku i w okolicy. Zwolnienie przez tramwaje np. fragmentu rynku przed urzędem miasta pozwoli też na stworzenie tam w przyszłości reprezentacyjnej miejskiej przestrzeni.

O ile jednak Chorzów już pod koniec ub. roku miał projekt centrum przesiadkowego, to nadal nie ma ostatecznych planów przebudowy rynku. Do tej pory pojawiały się jedynie ogólne koncepcje, w różny sposób zagospodarowujące m.in. teren pod przecinającą rynek estakadą drogi krajowej nr 79.

Problem ten ma rozwiązać ogłoszony w poniedziałek konkurs. Ma on wyłonić najlepsze opracowanie prezentujące koncepcję przyszłego ukształtowania płyty rynku wraz z otoczeniem. Wśród konkursowych warunków znalazło się m.in. określenie funkcji przestrzeni samego rynku – ze wskazaniem ciągów komunikacyjnych i wymogiem zapewnienia miejsca dla potrzeb „małych wydarzeń okolicznościowych”.

Władzom Chorzowa zależy jednak także na propozycjach struktury i nowych sposobów użytkowania budynków i działek przylegających do głównego placu miasta, aby go ożywić i zwiększyć jego prestiż. Uczestnicy muszą przy tym wziąć pod uwagę istniejące projekty nowego układu dróg i torów tramwajowych, a także różne powiązania z bezpośrednim otoczeniem i innymi dzielnicami.

Zainteresowani udziałem w konkursie architekci powinni składać swe zgłoszenia do 18 lipca. Konkurs rozstrzygnie do 14 października siedmioosobowy sąd (w składzie którego są architekci, planiści i urbaniści, przedstawiciele miasta oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Moje Miasto).

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami budowa nowego zagospodarowania chorzowskiego rynku oraz centrum przesiadkowego ma być prowadzona w ramach dwóch osobnych projektów – według zamierzeń miasta współfinansowanych w 85 proc. nowymi środkami unijnymi. Władze Chorzowa chciałyby pozyskać na to pierwsze zadanie 22 mln zł, a na centrum przesiadkowe (m.in. z czterema torami tramwajowymi wraz z peronami oraz dwoma pasami drogowymi tylko dla autobusów) – 25 mln zł.

Na rozpoczęcie prac przy docelowym układzie drogowym na rynku miasto zarezerwowało w tym roku 3 mln zł. Przygotowana przez Tramwaje Śląskie przebudowa układu torów tramwajowych ma zostać sfinansowana z drugiego etapu unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w aglomeracji katowickiej.

Drugi etap tego przedsięwzięcia jest możliwy dzięki oszczędnościom. Jego pierwotny zakres objął m.in. remonty 46 km torów w 6 miastach, zakup 30 nowych tramwajów i modernizację 75 starych wozów. Wartość projektu określono pierwotnie na 652 mln zł netto (801 mln zł brutto). Łączny ich koszt – po wyborze wykonawców - wyniósł jednak 473,1 mln zł netto, w tym 279,1 mln zł unijnego dofinansowania (59 proc.). Inna część projektu – dotycząca inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną w Tychach – kosztuje 68,7 mln zł.

Dzięki temu, że Tramwaje uzyskały niższe ceny niż wcześniej zakładały, spółka przygotowała rozszerzenie projektu o drugi etap. Zakłada on m.in. modernizację łącznie 14 km torowisk (obok układu torów na chorzowskim rynku, np. odcinka linii nr 7 w Świętochłowicach oraz torowisk w centrum Szopienic), zakup 12 nowych dwukierunkowych tramwajów, a także modernizację układów sterowania ruchem tramwajowym.(PAP)