W głosowaniu, które w tym roku odbywało się tylko drogą elektroniczną, mieszkańcy mieli do wyboru 20 zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów.

Zwycięski projekt zakłada wsparcie kwotą 400 tys. zł czterech międzyosiedlowych centrów aktywności senioralnej, proponujących różne formy aktywizacji starszym mieszkańcom miasta – od fitnessu, przez wykłady dotyczące profilaktyki zdrowia, warsztaty komputerowe i językowe, po prelekcje tematyczne i inne zajęcia, zgodne z potrzebami i zainteresowaniami seniorów.

Pozostałe projekty przyjęte do realizacji to: zadanie zakładające dalszą rewitalizację Parku Sanguszków (wartość 500 tys. zł), kontynuacja pierwszego etapu budowy Parku Westerplatte (400 tys. zł), kompleksowy remont centrum rehabilitacji dla dzieci (200 tys. zł), wykonanie zespołu ogólnomiejskich infrastrukturalnych inwestycji Strusińskich (262 tys. zł) i Rozbudowa „Strefy Aktywności Tarnowian” w Tarnowie–Mościcach (250 tys. zł).

Łączna kwota zadań, które zostały wybrane do realizacji wynosi ponad 2 mln zł.

W tym roku głosować można było wyłącznie elektronicznie, a uprawnieni do tego byli mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców, a także mieszkańcy niepełnoletni w wieku od 16 lat, posiadający Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium. Osoby, które nie posiadały dostępu do internetu mogły zagłosować w jednym z kilkudziesięciu specjalnie przygotowanych na tę okazję punktów. W sumie oddano 6185 głosów.

W zeszłym roku w ramach 4. edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy Tarnowa wybrali do realizacji 24 zadania – wtedy budżet był podzielony na dwie części - ogólnomiejską i przypisaną dla konkretnych osiedli. Łącznie opiewał na 4 mln zł. (PAP)