We wrześniu - pisze w komentarzu do swojego sondażu CBOS - poprawiły się notowania obu izb parlamentu i obecnie są one najlepsze w ich bieżących kadencjach.

Dobrze o Sejmie wypowiedziało się 26 proc. badanych - o 8 punktów proc. więcej niż w sondażu z sierpnia. Zarazem zmniejszyła się grupa tych, którzy są z pracy Sejmu niezadowoleni - o 4 punkty proc. - do 60 proc. Zdania o Sejmie nie wyraziło 14 proc. (mniej o 4 punkty proc. niż w poprzednim miesiącu).

O 5 punktów proc. wzrosła od sierpnia liczba osób wyrażających pozytywne opinie o działalności Senatu (28 proc.), jednocześnie nieznacznie mniej niż w sierpniu odnosi się do niej z dezaprobatą - 44 proc., co oznacza spadek negatywnych opinii o 3 punkty proc. Opinii o Senacie nie wyraziło 28 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. mniej niż w sierpniu.)

Od ostatniego sierpniowego badania poprawiły się też oceny prezydentury Bronisława Komorowskiego i obecnie zaliczają się do jednych z najlepszych w tej kadencji - pisze CBOS. We wrześniu z uznaniem o działalności głowy państwa wypowiada się niemal trzy czwarte ankietowanych - 73 proc., oznacza to wzrost od sierpnia o 5 punktów proc. Natomiast krytycznie o działalności prezydenta wypowiedziało się 18 proc. ankietowanych, czyli o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Zdania nie wyraziło 9 proc. (mniej o 4 punkty proc. niż w sierpniu).

Stabilny w tej kadencji jest odbiór pracy samorządowców. Działalność władz lokalnych w swojej miejscowości dobrze ocenia ponad 62 proc. badanych, (od sierpnia spadek o 3 punkty proc.), a źle 28 proc., (wzrost o 3 punkty).

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11–17 września 2014 roku na liczącej 946 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Sondaż - dodaje CBOS - został zrealizowany przed wyborem Radosława Sikorskiego na marszałka Sejmu. (PAP)