W ponad 21-tys. Brzeszczach do głosowania uprawnionych było 17 721 osób. W referendum za odwołaniem burmistrz wzięło udział 4285 wyborców, co dało frekwencję 24,18 proc. Jest ono ważne, gdyż uczestniczyło w nim nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze burmistrz. Liczba ta wynosiła 3388. Za odwołaniem Teresy Jankowskiej było 3936 osób.

Obecnie wojewoda małopolski wyznaczy komisarza, który przejmie obowiązki burmistrza. Jak poinformowała komisarz wybroczy w Krakowie sędzia Teresa Anna Rak w dalszej kolejności premier ogłosi przedterminowe wybory. Jak dodała rada miejska może też zdecydować, że wskazany przez wojewodę komisarz będzie pełnił obowiązki do czasu wyborów po upływie kadencji.

Brzeszczanie nie odwołali natomiast rady miejskiej. W plebiscycie uczestniczyło 4292 wyborców, co przyniosło frekwencję 24,22 proc. Referendum jest nieważne, gdyż jest to mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze rady. Wynosiła ona 5209. Spośród uczestniczących w referendum za odwołaniem rady opowiedziało się 4072 osób.

Grupa inicjatywna zebrała w Brzeszczach około 4 tys. podpisów za odwołaniem burmistrza i rady. Lista zarzutów zawierała 13 punktów. Główny dotyczył planów budowy drogi ekspresowej S1, która przecinałby pola wydobywcze kopalni Brzeszcze i mogła doprowadzić do likwidacji kopalni.

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska odpierała wszystkie zarzuty. Mówiąc o drodze S1 przypomniała, że opinia władz gminnych jest tylko kolejną formą konsultacji społecznych, w których brali udział również mieszkańcy. Decyzja którędy przebiegnie droga nie leży jednak w ich kompetencjach. Burmistrz podkreśliła zarazem: „S1 nie ma nawet na liście rezerwowej inwestycji planowanych na lata 2014-2020”.

Jankowska była burmistrzem Brzeszcz od grudnia 2006 roku.