Pierwszym etapem było wskazanie pożądanych inwestycji przez mieszkańców. Nadesłali do Urzędu Miasta 961 wniosków.

„Wiele pomysłów się powtarzało, co oznacza, że mieszkańcy jednoczyli się w wysiłkach, łączyli w grupy, by przeforsować konkretny pomysł. To świadczy o tym, że budżet obywatelski nie tylko daje możliwość współdecydowania o inwestycjach w mieście, ale też uruchamia lokalną inicjatywę, a to dobry znak” – powiedział w piątek prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Nadesłane wnioski przeanalizowała powołana w tym celu komisja. Pomysły na inwestycje zbyt drogie czy na terenach nienależących do miasta, trzeba było odrzucić. Ostatecznie pod głosowanie poddano 79 „realnych i uzasadnionych” propozycji. Mieszkańcy mogą na nie głosować tradycyjnie oraz przez internet, nie wychodząc z domu. Każdy ma do dyspozycji 5 głosów. Może poprzeć jedną, konkretną inwestycję albo rozdzielić głosy na kilka propozycji.

Kwota 2,1 mln zł została podzielona na 7 części. Każdy z okręgów: Chorzów Batory, Klimzowiec, Chorzów Stary, Maciejkowice, Centrum, Cwajka i Chorzów II ma do dyspozycji 300 tys. zł.

Chorzów po raz drugi zdecydował się na budżet obywatelski. W 2013 roku mieszkańcy decydowali o podziale 1,6 mln zł. Dzięki ich inicjatywie w miejscu wyburzonej kamienicy powstał parking, rewitalizowany jest Park Hutników, a w Chorzowie Starym remontowana jest Aleja Wycieczkowa. (PAP)