W ocenie tej instytucji perspektywa ratingów województwa jest stabilna. Komunikat agencji informuje, że ocena wiarygodności finansowej Małopolski oparta jest na mocnych wynikach operacyjnych regionu oraz umiarkowanym poziomie zadłużenia.

Według Fitch wyniki ratingu potwierdzają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, wysoką zdolność finansowania inwestycji ze środków własnych oraz elastyczność po stronie wydatków operacyjnych.

Agencja zwraca uwagę na przejrzystość działań Małopolski w prowadzeniu polityki finansowej. Spodziewa się też mocnych wyników finansowych regionu na lata 2016-19 z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 120 mln zł, stanowiącą 13-14 proc. dochodów operacyjnych. Sprzyjać ma temu polityka władz Małopolski mająca na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które od tego roku mogą zostać przeznaczone na inwestycje.

Jak podkreślił marszałek woj. małopolskiego Jacek Krupa, władze regionu od lat prowadzą odpowiedzialną i konsekwentną politykę finansową. „Dynamicznie zmieniając Małopolskę pamiętamy o wskaźnikach budżetowych, co znajduje odzwierciedlenie w ocenach rynków i ekspertów” – zaznaczył.

Budżet Małopolski za 2015 rok wykonany został z nadwyżką wobec planów. Dochody województwa wyniosły ponad 1 mld 137 mln zł, co stanowiło 101,9 proc. wykonania. Z kolei przychody wyniosły niemal 105 mln zł, czyli 119 proc. wykonania względem planów na koniec ubiegłego roku.

W przyjętym przez sejmik budżecie regionu na ten rok zapisano 1,163 mld zł dochodu i 1,483 mld zł wydatków. Założono 319 mln zł deficytu budżetowego, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji i zaciągniętych kredytów. (PAP)