Nowością w obecnej edycji budżetu obywatelskiego Płocka jest próg poparcia dla zgłaszanych inwestycji w obu kategoriach: dla projektów o charakterze ogólnomiejskim - 50 podpisów mieszkańców, a dla osiedlowych – 25 podpisów. Nowym rozwiązaniem jest też próg poparcia w głosowaniu: za wybrane do zrealizowania uznane zostaną te inwestycje, które otrzymają co najmniej 100 głosów w przypadku zadań ogólnomiejskich i 50 głosów w kategorii projektów osiedlowych.

Jak poinformował prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, nie jest wykluczone, że kwota przeznaczana na budżety obywatelskie będzie w przyszłości większa, niż obecne 5 mln zł. „Chcemy by w kolejnych latach pula pieniędzy na budżet obywatelski rosła. W obecnym wydaniu kwota pozostała na dotychczasowym poziomie, ponieważ miasto przygotowuje się do ważnych inwestycji, także z wykorzystaniem środków unijnych, i potrzebne są środki na wkład własny” – oświadczył Nowakowski.

Prezydent Płocka ogłosił rozpoczęcie czwartej odsłony budżetu obywatelskiego na terenie skweru rekreacyjnego otwartego w poniedziałek na jednym z największych osiedli mieszkaniowych w mieście. Jego budowa, wraz z fontannami i miejscem zabaw dla dzieci, została zgłoszona do pierwszej edycji obywatelskiego budżetu na 2013 r. Termin finalizacji inwestycji wydłużył się, ponieważ rozszerzono jej zakres, zwiększając jednocześnie kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

Przedsięwzięcia do budżetu obywatelskiego Płocka, które zostaną zapisane w budżecie miasta na 2016 r., można zgłaszać do 30 czerwca. Ich zweryfikowanych lista będzie gotowa w sierpniu. Głosowanie mieszkańców miasta zaplanowano w terminie od 12 września do 2 października. Podobnie, jak rok wcześniej, także teraz przyjęto, że koszt zgłaszanej inwestycji ogólnomiejskiej nie może przekraczać 800 tys. zł, a osiedlowej, dla każdego spośród 21 osiedli mieszkaniowych, nie może być wyższy niż 200 tys. zł.

Uprawnionymi do udziału w głosowaniu będą wszyscy mieszkańcy Płocka zameldowani tam na pobyt stały lub czasowy, w tym także ci, którzy najpóźniej 2 października, czyli w ostatnim dniu głosowania, ukończą 16 rok życia.

Każdy uprawniony będzie mógł zagłosować raz, oddając najwyżej dwa głosy – po jednym na projekt ogólnomiejski i osiedlowy. W przypadku tej ostatniej kategorii głosować będzie można na dowolną inwestycję osiedlową, niezależnie od miejsca zamieszkania na konkretnym osiedlu.

W ramach budżetu obywatelskiego Płocka na 2015 r. zgłoszono w sumie 74 projekty. Po weryfikacji pod względem formalno-prawnym pod głosowanie poddano 58. Ostatecznie wybrano dwa przedsięwzięcia ogólnomiejskie i 17 inwestycji osiedlowych.

W kategorii ogólnomiejskiej zdecydowano wówczas o utworzeniu za 800 tys. zł młodzieżowego domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji oraz o stworzeniu murali o tematyce historycznej „Płock - miasto bohater” za 70 tys. zł, nawiązujących do ważnych wydarzeń z dziejów miasta. Przeznaczono na to część niewykorzystanej kwoty z puli projektów osiedlowych.

W głosowaniu nad projektami budżetu obywatelskiego Płocka na 2015 r. udział wzięło niewiele ponad 2 tys. osób. „Budujemy społeczeństwo obywatelskie i to jest najważniejsze. W budżecie obywatelskim biorą udział ci, którzy chcą, którzy mają pomysły. To, że projekty z poprzednich edycji są realizowane i sprawdzają się, po prostu widać” – oświadczył prezydent Płocka.

Nowakowski zapowiedział, że do jesieni gotowych będzie zgłoszonych poprzednio kilkanaście inwestycji osiedlowych, a do etapu projektowego przejdzie inicjatywa utworzenia młodzieżowego domu kultury wraz z domem seniora. W tym czasie gotowy ma być również projekt murali historycznych.

Z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego Płocka zrealizowano m.in.: salę sensoryczną ze specjalistycznym wyposażeniem do rehabilitacji dzieci, plac edukacyjny wyposażony w model Układu Słonecznego i bryły geometryczne, kryte boisko dla dzieci oraz projekt ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w mieście. (PAP)