"Z 301 zgłoszonych zadań nasza komisja weryfikacyjna rekomendowała 209. Musiały one być zgodne z prawem oraz ze strategią województwa i mieć charakter ponadlokalny. Dziś zarząd województwa podjął uchwałę przyjmująca te zadania do kolejnego etapu" - poinformował w poniedziałek marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

Wcześniej ich propozycje zgłosili mieszkańcy Łódzkiego, którzy pod swoim projektem musieli uzyskać minimum 50 podpisów. Marszałek wskazał, że wśród 209 zakwalifikowanych do dalszego etapu zadań znalazły się przedsięwzięcia adresowane do różnych grup społecznych, związane m.in. z rekreacją, sportem, turystyką, edukacją, działalnością prozdrowotną i ekologiczną, organizacją wydarzeń kulturalnych, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich np. budowy przejść dla pieszych czy chodników.

Głosowanie rozpocznie się 1 października. W formie tradycyjnej - czyli poprzez złożenie lub wysłanie karty do głosowania do wyznaczonego punktu w jednostkach samorządowych - potrwa ono do 22 października, a w formie elektronicznej – na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl - do 31 października.

"Głosować może każdy mieszkaniec woj. łódzkiego. Wybierając jeden z pięciu subregionów może zagłosować na trzy zadania, przyznając od 1 do 3 punktów. Głos można oddać jeden raz" – wyjaśniła Katarzyna Moroz-Gołacka, koordynatorka BOWŁ.

Pełną listę zadań umieszczono na stronie www.bo.lodzkie.pl. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone w listopadzie. Realizacja zwycięskich projektów przewidziana jest w 2018 roku. Na ten cel przeznaczono 5 mln zł – po 1 mln zł na każdy z pięciu subregionów (północny, wschodni, południowy, zachodni i miasto Łódź). Na realizację pojedynczego zadania można uzyskać od 10 tys. zł do 300 tys. zł.

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w woj. łódzkim. Jak wskazał marszałek Stępień podobne inicjatywy w skali regionalnej realizowane są w woj. małopolskim, śląskim, opolskim i podlaskim.

(PAP)