Jak poinformował w środę w Poznaniu na konferencji prasowej marszałek Marek Woźniak, głównym celem WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Największe projekty, jakie znalazły się w wielkopolskim projekcie, to budowa Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu i rewitalizacja linii kolejowej Poznań – Piła.

„Akcenty są postawione na wzrost konkurencyjności z silnym zaznaczeniem innowacyjności oraz cała sfera ochrony klimatu, zielonej gospodarki, zielonego transportu. Trzecia sfera, bardzo mocno podkreślona, to sprawa dotycząca nowych miejsc pracy, wspierania tych, którzy znaleźli się poza głównym nurtem życia, osób w dojrzałym wieku” – powiedział Marek Woźniak.

W ramach Programu planowana jest realizacja zintegrowanych projektów w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

„ZIT zostały utworzone dla dużych obszarów miejskich i ich przedmieść, które wchodzą ze sobą w interakcje. Jest szereg problemów dotyczących obszarów metropolitalnych, to wszystko wymaga określonej interwencji. KE przyjęła program wspierania takich miast, przewidziała też określoną kwotę. Tą kwotą dysponował minister rozwoju na stolice regionów. Myśmy skorzystali z możliwości powiększenia obszaru interwencji miejskiej i wybraliśmy aglomerację kalisko-ostrowską, zamieszkałą przez 300 tys. mieszkańców” – powiedział.

Wielkopolska otrzyma z Unii Europejskiej na WRPO 2014+ łącznie 2 mld 447,9 mln euro. 72 proc. tej kwoty, czyli 1 mld 765,2 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 682,7 mln euro to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Jeśli chodzi o wartość projektów, które zostaną zrealizowane, możemy mówić o kwocie 3,5 mld euro; oprócz środków z UE jest jeszcze wkład krajowy – samorządu i prywatnych beneficjentów” – powiedział Woźniak.

W środę projekt WRPO 2014+ został wysłany do oceny do Komisji Europejskiej. Jak powiedział marszałek, negocjacje związane z projektem powinny się zakończyć do wakacji.

„Gdyby się tak nie stało, negocjacje przejmie nowa KE. Wtedy ten proces będzie kontynuowany jesienią i pewnie zakończy się do końca roku” – powiedział.

Jak dodał, Wielkopolska będzie negocjowała z brukselskimi urzędnikami nieprzewidziane w tej perspektywie finansowej, a zapisane w projekcie, wydatki na inwestycje w opiece zdrowotnej, inwestycje w drogi lokalne oraz w turystykę. „Wydaje nam się, że mamy silne argumenty, aby obronić te zapisy w programie” – powiedział.

Jesienią ubiegłego roku wstępny projekt WRPO 2014+ został poddany konsultacjom społecznym, w ramach których przeprowadzono spotkania w największych miastach Wielkopolski. Łącznie do projektu zgłoszono blisko 500 uwag i propozycji zmian.

„Po tych konsultacjach stworzyliśmy specjalne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych, tj. Konin, Gniezno, Piła i Leszno. Wydzieliliśmy dla nich kopertę finansową. Szefowie samorządów będą musieli pokazać nam swoje projekty, my rozdzielimy pieniądze na wybrane przedsięwzięcia” – powiedział marszałek.

Jak wyjaśnił, pieniądze przeznaczone dla poszczególnych ośrodków są w przeliczeniu na jednego mieszkańca równe nakładom na ZIT.

W styczniu projekt WRPO 2014+ został przesłany do zaopiniowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 4 kwietnia obecna wersja Programu została przyjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. (PAP)