Termin składania wniosków minął w poniedziałek. Łączna wartość inwestycji zgłoszonych we wnioskach sięgnęła 1,2 mln zł. Jak powiedział PAP burmistrz, zdecydowana większość wniosków (11) dotyczy obszaru miasta Końskie. Pozostałe trzy – obszarów wiejskich.

Według Obratańskiego część projektów dotyczy infrastruktury gminnej m.in. budowy chodników, parkingu, a także przebudowy czy remontu ulic. Druga część skupia się na sporcie i rekreacji w postaci zewnętrznych siłowni, czy boisk.

Wnioski dotyczące inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego można było składać od 15 lipca do 10 sierpnia. Założono, że całkowity koszt pojedynczego zamierzenia nie mógł przekraczać 100 tys. zł. Pod każdym z wniosków musiało się podpisać co najmniej 15 mieszkańców miasta i gminy Końskie, którzy ukończyli 16 rok życia.

Władze samorządowe zdecydowały, że na realizację zadań trafi pół miliona złotych. „Ta kwota wzięła się ze zwyczaju zakorzenionego w wielu polskich miastach, stosujących budżet obywatelski, by na ten cel trafiało ok. 5 proc. zamierzonych na projekty inwestycyjne środków” – wyjaśnił Obratański.

Teraz wnioski, które wpłynęły do gminy zostaną poddane analizie, która wykaże czy spełniają one wszystkie warunki przedstawione w regulaminie. Ten etap potrwa to do końca sierpnia. Potem miasto opublikuje listę przedsięwzięć dopuszczonych do głosowania, które zaplanowano między 4 a 25 września br.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta i gminy Końskie, którzy ukończyli 16 rok życia. Dane te będą weryfikowane poprzez numer PESEL. Głos będzie można oddać osobiście w urzędzie, poprzez internet a także korespondencyjnie.

„Te zamierzania inwestycyjne, które otrzymają najwięcej głosów i zmieszczą się w ustalonej puli zostaną dopisane do budżetu Miasta i Gminy Końskie na rok 2016” – wyjaśnił burmistrz Obratański.

W tym roku mieszkańcy miasta i gminy Końskie po raz pierwszy mogli sami przygotować projekt i wnioskować o jego sfinansowanie. Rok temu w ramach pilotażu budżetu partycypacyjnego. Pierwszy etap przygotował samorząd, mieszkańcy mogli jedynie głosować za jednym z rozwiązań, które miało zostać włączone do budżetu na 2015 rok.

Jak informuje burmistrz, oprócz budżetu partycypacyjnego na który trafi 500 tys. złotych, w gminie funkcjonuje także fundusz sołecki, za pośrednictwem którego do 40 sołectw trafia 450 tys. złotych.

Końskie położone są w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Pod względem wielkości są szóstym miastem regionu. W mieście mieszka 20,5 tys. osób, w gminie zaś 36,5 tys. (PAP)