Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował w czwartek w komunikacie, że ogłosił przetargi nieograniczone dla instytucji finansowych na uruchomienie instrumentów finansowych: „Pożyczka na innowacje” oraz „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana”. Podano, że „łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowań wyniesie co najmniej 120 mln zł”.

Pod koniec września 2016 r. zarząd województwa pomorskiego zawarł umowę z BGK na zarządzanie przez bank 430 mln zł. Pieniądze te w postaci wsparcia zwrotnego w różnorodnej formie - kredytów, pożyczek, poręczeń i inwestycji kapitałowych - mają trafić do końca 2023 r. do firm działających w Pomorskiem. Ten program finansowego wsparcia nazwany został "Pomorskim Funduszem Rozwoju 2020+". Pieniądze na ten cel pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W przetargach mogą wziąć udział instytucje finansowe, np. banki, banki spółdzielcze, fundusze pożyczkowe. Zadaniem wyłonionej instytucji będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych, odpowiednio „Pożyczka na innowacje” albo „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana”, które adresowane będą do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.

„Pożyczkę Inwestycyjną” i „Pożyczkę Profilowaną” przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu podniesienie ich potencjału konkurencyjnego i rozszerzenie działalności firmy o nowe produkty lub usługi. Zakłada się, że wspierane przedsięwzięcia inwestycyjne pozwolą przedsiębiorstwom na poszerzenie: rynków zbytu oraz oferty ich produktów i usług a także podniesienie jakości oferowanych produktów i usług.

„Pożyczka Profilowana” będzie kierowana do małych i średnich firm, m.in. na inwestycje i rozwiązania organizacyjne.

BGK poinformował, że pośrednicy finansowi oferować będą też „Pożyczki na innowacje”. Ich celem będzie wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju ich działalności badawczo-rozwojowej. Pomorskie firmy będą mogły wykorzystać taką pożyczkę też na rozwój inwestycji wpisującej się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, realizowanych na terenie województwa. Za Inteligentne Specjalizacje Pomorza uznano: gospodarkę morską, ICT, energetykę i medycynę.

Termin składania ofert dla postępowania na „Pożyczkę Inwestycyjną i Pożyczkę Profilowaną” upływa 17 sierpnia a na „Pożyczkę na Innowacje” - 19 września.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, m.in. rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości, wspiera aktywność zagraniczną polskich przedsiębiorstw. Angażuje się też w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym. (PAP)