Prawo.pl
Ostatni rok to wzrost świadomości prawnej społeczeństwa, naszym zadaniem jest jednak dalsze jej podnoszenie. Bo nadal są luki choćby w zakresie podejścia do sądów. Wielu ludzi nie ma świadomości, że sędziowie są jedynie elementem większej machiny i nie mogą odpowiadać za inne instytucje, które nie wypełniają swoich zadań. Z kolei sędziom potrzebna jest większa wiedza o potrzebach obywateli
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Po kolizji pojazdu strona pozwana wypłaciła zaniżone odszkodowanie. Powód może domagać się wypłaty kwoty odpowiadającej pełnej wartości szkody. Wyliczając należne świadczenie należy brać pod uwagę koszty konieczne do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego - orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku.
Aleksandra Partyk
14.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ułatwienie bezpiecznego swobodnego przemieszczania się obywateli w UE to cel przygotowywanej przez Komisję Europejską regulacji dotyczącej cyfrowych zaświadczeń o przebytym szczepieniu przeciwko Covid-19, wyzdrowieniu, albo negatywnym wyniku testu. Projekt ma być zaprezentowany w najbliższą środę.
Krzysztof Sobczak
13.03.2021
Koronawirus a prawo
Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia to hasła Nowego Ładu. Szczegóły programu mają zostać zaprezentowane 20 marca.
Grażyna J. Leśniak
13.03.2021
Gdy starosta uzyska od policji informację o przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym, ma obowiązek wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Twierdzenia kierowcy, że pomiar prędkości był wadliwy nie wpływa na kierunek rozstrzygnięcia organu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Aleksandra Partyk
13.03.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Rok 2020 był szczególny jeśli chodzi o wzrost świadomości prawnej obywateli. Z jednej strony zostały wprowadzone obostrzenia, zakazy i nakazy związane z pandemią, które motywowały ludzi do poszukiwania podstaw prawnych tych ograniczeń, z drugiej wyrok Trybunału Konstytucyjnego ograniczający legalną aborcję. To pokazało obywatelom jak bardzo potrzebne są niezawisłe sądy
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Koronawirus namieszał także w sprawach rodzinnych. Trudna sytuacja na rynku pracy doprowadziła do tego, że ubiegły rok był rekordowy pod względem niepłaconych alimentów. Doszło też sporo spraw rozwodowych. I ci rodzice, którzy występują z pozwem o alimenty i ci, którzy z powodu sytuacji finansowej chcą ich obniżenia, muszą to dobrze udokumentować. Paragony nie wystarczą.
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Gdy zakupy w internecie okażą się nieudane, a opłacony towar nie zostanie przesłany, pokrzywdzony klient może zgłosić sprawę organom ścigania. Może również podjąć decyzję o zainicjowaniu sprawy cywilnej. A dla wygranej przed sądem cywilnym może mieć znaczenie to, czy sprawcę prawomocnie skazano za popełnienie przestępstwa,
Aleksandra Partyk
13.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Według zaprezentowanych w czwartek przez ministra Zbigniewa Ziobro założeń, dziecko – co do zasady – przysposobi małżeństwo. W wyjątkowych wypadkach singiel, ale na pewno nie osoba pozostająca w związku jednopłciowym. W polskim prawie nie ma luki, to zmiany ideologiczne - wskazują prawnicy. Zamiast nich, przydałaby się pilna reforma procedury adopcyjnej.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
13.03.2021
Prawo cywilne
Aby w 2021 roku sprzedać mieszkanie bez podatku, ważne będą trzy kwestie – kiedy nabyliśmy sprzedawaną nieruchomość, ile zarobimy na sprzedaży i na co wydamy pieniądze z transakcji. Przepisy pozwalają na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania. Ważna jest jednak realizacja tzw. własnych celów mieszkaniowych.
Krzysztof Koślicki
13.03.2021
Domowe finanse PIT
Polska powinna zapewnić skuteczny dostęp do aborcji, które są zgodne z prawem i badań prenatalnych w całym kraju. Klauzula sumienia i inne przeszkody podnoszone przez szpitale nie powinny uniemożliwiać skorzystania z tych świadczeń medycznych - stwierdził Komitet Ministrów Rady Europy. I zażądał wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
12.03.2021
Opieka zdrowotna
Zadośćuczynienie i przeprosiny ma otrzymać od Policji i miasta Warszawa mężczyzna, który przez ponad rok wnosił o unieważnienie aktu zgonu wydanego na jego nazwisko. Przez uznanie go za zmarłego w wyniku pomyłki oraz długotrwałego postępowania, by to naprawić, doznał „istotnych cierpień psychicznych”. Nie miał też dokumentu tożsamości.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.03.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Ze względu na wyjątkowo wysoką liczbę zakażeń, rząd wprowadził obostrzenia w kolejnych województwach: mazowieckim i lubuskim. Mają trwać od 15 do 28 marca. Do tego dnia mają też trwać na Warmii i Mazurach i w województwie pomorskim. Z tym, że nauka w szkołach będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Natomiast hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny będą w dalszym ciągu zamknięte.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
12.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia rządu w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Sytuacja epidemiczna pogarsza się, więc rząd zdecydował o wydłużeniu prawa do pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodzica lub opiekuna ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Agnieszka Matłacz
12.03.2021
Ubezpieczenia społeczne
Zbliża się termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Termin na złożenie deklaracji podatkowej za rok 2020 upływa 30 kwietnia 2021 roku. Możemy przypuszczać, że w dobie pandemii większość osób rozliczy się za pomocą portalu podatkowego Ministerstwa Finansów – Twój e-PIT
Michał Adamczyk
12.03.2021
Domowe finanse PIT
Optymalnym dla gmin rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zasady, w myśl której decyzja ministra klimatu i środowiska pozwalająca gminie wprowadzić węższy, na przykład trzy-pojemnikowy system odbioru odpadów komunalnych, byłaby wydawana bezterminowo, pod sankcją jej cofnięcia w sytuacji gdy samorząd nie spełnia określonych wymogów - mówi Maciej Kiełbus,
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
12.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oddaliła kolejną skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie odszkodowania OC po wypadku. Dlatego, że niemożliwe okazało się ustalenie rzeczywistej wysokości doznanej przez nią szkody. A w aktach sprawy brak było jakichkolwiek danych co do ceny, jaką powódka uzyskała ze sprzedaży uszkodzonego pojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2021
Prawo cywilne

Narodowa skrzynka mailowa zastąpi listy polecone

Administracja publiczna RODO LegalTech
Poczta Polska przygotowuje dla Polaków narodową skrzynkę mailową. Dotyczyć to będzie wszystkich obywateli, a urzędy będą zobowiązane do tego, aby komunikować się tylko drogą elektroniczną. Piątek, 12 marca jest ostatnim dniem społecznych konsultacji projektu rozporządzenia, które ma wprowadzić to rozwiązanie. Jednak już wiadomo, że problemem będzie bezpieczeństwo i poufność przesyłek.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2021
Administracja publiczna RODO LegalTech

Bez maseczki tylko z zaświadczeniem. Ale lekarz go nie wyda

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Od 11 marca z noszenia maseczki zwolnione są osoby mające zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia. Lekarze nie mają obowiązku wydawać zaświadczeń o tym, że ktoś nie może nosić maseczki ze względu na stan zdrowia, a okazać je trzeba tylko policji lub straży miejskiej. W praktyce przepis może nie zadziałać.
Katarzyna Nowosielska Monika Sewastianowicz Jolanta Ojczyk
11.03.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Komisja Europejska dopuściła do obrotu w Unii Europejskiej szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson. Europejska Agencja Leków wcześniej wydała pozytywną ocenę, że szczepionka ta jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna. KE zabezpieczyła w kontrakcie z J&J 200 mln dawek szczepionki z opcją na dodatkowe 200 mln.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Rezolucję, zgodnie z którą cała Unia Europejska jest strefą wolności dla osób LGBTIQ, przyjął Parlament Europejski. Powstała z inicjatywy Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. praw osób LGBTI. Przywołuje najważniejsze dokumenty przyjęte w ostatnim czasie przez unijne instytucje i wskazuje na konsekwencje finansowe, które spotkały Polskę w związku z tak zwanymi uchwałami anty-LGBT.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.03.2021
Wydarzenia Prawo unijne
Prof. Piotr Kruszyński pokieruje pracami powołanego przez prezydenta zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie opracowania legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. To skutek zabiegów Pawła Kukiza o włączenie się prezydenta w prace nad tym projektem.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Szanujemy prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, wynikające z konstytucyjnej zasady równości i wolności obywatelskiej, ale należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości, jaką w każdym społeczeństwie powinno być dobro dziecka - ogłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości. I poinformowało o przygotowaniu projektu ustawy zakazującej adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Jest zielone światło, aby procedować temat opłaty reprograficznej - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Pod tym hasłem kryje się propozycja nałożenia specjalnej opłaty m.in. na smartfony czy tablety. Zgodnie z projektem, wpływy z tej opłaty miałyby trafić do funduszu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla artystów.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Oszustwa zakupowe, piramidy finansowe oraz subskrypcje-pułapki - to tematy działań zaplanowanych od poniedziałku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z przypadającym tego dnia Światowym Dniem Konsumenta. Zgodnie z jego hasłem - "Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci" - od 15 marca przez cały tydzień UOKiK będzie edukować konsumentów nt. zagrożeń w internecie.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
Rynek i konsument Nowe technologie

Zmiana fundatora w fundacji jest możliwa

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Popularność fundacji wynika m.in. z bardzo atrakcyjnej regulacji prawnej, która zapewnia dużą swobodę w ustaleniu reguł działalności i kluczową rolę fundatora w tym procesie. Ta dość prosta regulacja pozostawia jednak szeroki zakres wątpliwości prawnych. Jedną z istotniejszych jest pozycja fundatora względem tworzonej przez niego fundacji, wpływ na jej działalność i możliwość dokonania zmiany
Dawid Feliszek
11.03.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rosnąca liczba postępowań egzekucyjnych sprawia, że dłużnicy często pytają o to, czy komornik może zająć odszkodowanie albo świadczenie otrzymane z umów ubezpieczeniowych. Odpowiedź zależy od tego, o jaką polisę chodzi. Ale jeśli ktoś ma polisolokatę, musi liczyć się z tym, że zostanie pozbawiony oszczędności, które się na niej znajdują.
Regina Skibińska
11.03.2021
Prawo cywilne Finanse
Chodzi o trudności w udowodnieniu wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych wiele lat temu, np. w zakładach pracy, które już nie istnieją lub gdy nie ma dokumentacji płacowej z danych lat. Dotyczy to zwłaszcza pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, głównie małych niepublicznych podmiotów. O problemie pisaliśmy już w styczniu 2021 r. w ramach naszej akcji Poprawmy prawo.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2021
Emerytury i renty Prawo pracy
Ozdrowieńcy będą szczepieni przeciw COVID-19 nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa - wynika z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia. Zwalnia ono także z nakazu zasłaniania nosa i ust osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Jest skarga nadzwyczajna ws. inwestycyjnego kredytu frankowego

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Klient banku posiadający kredyt "frankowy" na cele inwestycyjne po kilku latach zauważył, że jego umowa zawiera klauzule abuzywne i wystąpił o zwrot nadpłaconych jego zdaniem 30 tys. zł. Sprawę w sądzie przegrał, odrzucony został też jego wniosek o wznowienie postępowania w związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku w sprawie Dziubak. RPO składa skargę nadzwyczajną
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe