Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab (na zdjęciu) poinformował w czwartek, że podjęte zostały czynności wyjaśniające wobec trojga sędziów z katowickiego sądu apelacyjnego, którzy zwrócili się z pytaniem do Sądu Najwyższego z pytaniem o status sędziego rekomendowanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
12.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W 2020 r. emerytury i renty mają wzrosnąć o co najmniej 70 zł, a najniższe będą wynosiły 1200 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało właśnie do konsultacji projekt ustawy dotyczący waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Agnieszka Matłacz
12.12.2019
Emerytury i renty
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przekazał, że zostały przygotowane założenia do specustawy dot. odstrzału dzików, w najbliższym czasie jej projekt trafi pod obrady Sejmu. Projekt zostanie przedłożony drogą poselską. Ardanowski zaznaczył, że Unia Europejska i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zalecają nie tylko bioasekurację, ale wskazują także na konieczność odstrzału dzików do poziomu 0,1 dzika na km kwadratowy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.12.2019
Środowisko Rynek
Warunki w polskich zakładach karnych i aresztach wciąż są poniżej lub tylko na minimalnym poziomie wymagań określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej - wynika z ogłoszonego w środę raportu unijnej Agencji Praw Podstawowych (FRA) pt. „Warunki detencji w Unii Europejskiej: zasady i rzeczywistość”.
Krzysztof Sobczak
11.12.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Z analizy sytuacji prawie trzystu małych i średnich miast wynika, że takie miejscowości potrzebują działań podnoszących jakość życia mieszkańców i zachęcania do powrotu tych, którzy się z nich wyprowadzili. Powinny też przyciągać inwestorów, ale głównie wspierać tych własnych, lokalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów podsumowało w środę tegoroczne zmiany w podatkach dochodowych. Z szacunków resortu wynika, że przeciętna polska rodzina ma w tym roku do dyspozycji o ok. 10 tys. złotych więcej niż w 2018 roku. Zmiany w CIT dały natomiast firmom dodatkowe 436 milionów złotych. Przyszły rok ma być jeszcze lepszy.
Krzysztof Koślicki
11.12.2019
Domowe finanse CIT PIT
Mariusz Jerzy Golecki, rzecznik finansowy, wniósł pierwszą skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Jego zdaniem przez błąd sądu kobieta, która chciała od ubezpieczyciela odzyskać pieniądze z tzw. polisolokaty, straciła szansę na wygraną. Rzecznik podkreśla, że jest to modelowy przykład w jakich sytuacjach taka skarga może być stosowana.
Jolanta Ojczyk
11.12.2019
Prawo cywilne
Przymuszanie myśliwych do odstrzału i nowe uprawnienia dla wojska i policji - to niektóre ze zmian zaproponowanych w specustawie dotyczącej odstrzału sanitarnego dzików. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że trafi ona na jedno z najbliższych posiedzeń Sejmu.
Agnieszka Matłacz
11.12.2019
Środowisko Rynek i konsument

Finansowe zachęty mają motywować do korzystania z mediacji

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce upowszechniać mediację i szuka rozwiązań, które by w tym pomogły. Jak dowiedziało się Prawo.pl, jednym ze sposobów mają być finansowe zachęty dla stron i pełnomocników. Prawnicy przyznają, że bariera tkwi często w nich samych i w związku z tym projektowany kierunek zmian uznają za interesujący.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
E-recepta będzie obowiązkowa od 8 stycznia 2020 r. By ją wystawiać, placówka musi być podłączona do platformy P1. Na miesiąc przed tym obowiązkiem, zaledwie 55 proc. placówek medycznych jest już w tym systemie. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia podkreśla, że nie ma szans na zmianę tego terminu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.12.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Adwokat w prawie medycznym - konferencja w Warszawie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
O wyzwaniach, które stoją przed adwokatami w sprawach dotyczących błędów medycznych, najczęstszych naruszeniach praw pacjenta i kwestiach związanych z zadośćuczynieniami, dyskutować będą uczestniczy konferencji "Adwokat w prawie medycznym", która odbędzie się w piątek w Warszawie.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik praw obywatelskich jest przeciwny działaniom organów władzy publicznej, nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup. Wniósł więc pierwsze skargi na wybrane uchwały anty-LGBT samorządów do pięciu różnych wojewódzkich sądów administracyjnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny
Trzymiesięczny termin na wznowienie postępowania cywilnego w przypadku, gdy wyrok został oparty na podrobionym dokumencie jest zgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. I ocenił, że to jeden z najdłuższych terminów w prawie cywilnym.
Patrycja Rojek-Socha
10.12.2019
Wymiar sprawiedliwości

Niemiecki wzór raczej niedobry do karania sędziów

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W niemieckim prawie jest przepis przewidujący kary dla sędziów i urzędników, ale pozwala on na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej tylko w razie prowadzenia postępowania lub podjęcia decyzji prawnej, naruszającej prawo na rzecz jednej ze stron lub na jej niekorzyść. W Niemczech nie ma mowy o karaniu za wyrok, ani za stosowanie się do orzeczeń TSUE
Krzysztof Sobczak
10.12.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jedna z mieszkanek Wrocławia sprzedała odziedziczone po rodzicach mieszkanie. Nabywca w zamian dał jej lokal dwukrotnie mniejszy i w Wałbrzychu. Teraz prokuratura kieruje w tej sprawie pozew o ustalenie nieważności transakcji, bo jak podnosi - kobieta była w stanie wyłączającym świadome i swobodne podjęcie decyzji.
Patrycja Rojek-Socha
10.12.2019
Prawo cywilne
Gdy zostanie stwierdzona nieważność umowy kredytu, banki mogą podejmować próby dochodzenia od kredytobiorców wynagrodzenia za „bezumowne” korzystania z kapitału. To jednak nie znaczy, że tego typu żądania są zasadne i będą uwzględnianie przez sądy. Trudno jest znaleźć podstawę do zasądzenia takiego roszczenia
Natalia Kozłowska
10.12.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Zreformowana procedura cywilna już do poprawki - w MS trwają prace

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Zaledwie cztery tygodnie obowiązuje duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, a Ministerstwo Sprawiedliwości już planuje w niej zmiany - dowiedziało się Prawo.pl. Prawnicy nie są tym zaskoczeni, bo jak mówią, w opasłej reformie jest wiele błędów i niedociągnięć. A wśród sędziów krążą wykazy kilkudziesięciu przepisów, z którymi mają oni obecnie duże problemy interpretacyjne.
Patrycja Rojek-Socha Jolanta Ojczyk
10.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Lekarz ze specjalizacją radiologa stał się niezdolny do pracy 13 lat po ukończeniu studiów. ZUS i sądy pracy odmówiły 52-letniemu mężczyźnie wypłacenia renty rodzinnej po ojcu, gdyż nie spełniał warunków, jakie stawia ustawa emerytalna - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty
W UE podjęte zostaną prace nad unijnym prawem, które byłoby odpowiednikiem przyjętych przez USA i inne kraje tzw. ustaw Magnitskiego, obejmujących system sankcji na łamanie praw człowieka w różnych krajach. Zdecydowali o tym poniedziałek unijni ministrowie sprawa zagranicznych. Polska popiera te działania.
Krzysztof Sobczak
09.12.2019
Prawo karne Prawo unijne

SN: Cel zmowy cenowej wystarczy do ukarania firmy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie musi udowadniać, że porozumienie cenowe wywarło negatywny skutek na rynku, ponieważ zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku - orzekł Sąd Najwyższy rozpatrując kasację dotyczącą handlu rowerami.  
Krzysztof Sobczak
09.12.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Sędziowie mają prawo podejmować wszelkie środki, by rozstrzygnąć wątpliwości co do niezawisłości sędziów, którzy orzekali wcześniej w danej sprawie - stwierdził rzecznik praw obywatelskich. I podkreślił, w wystąpieniu do sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego, że dlatego za realizowanie konstytucyjnego prawa każdego do sądu nie powinni być pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Krzysztof Sobczak
09.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podczas internetowych licytacji w czasie rzeczywistym dane osobowe użytkowników, w tym płeć, wiek, lokalizacja i historia przeglądania, są gromadzone i przekazywane tysiącom firm w branży reklamy internetowej. Organizacja Liberties wzywa Google i IAB do zaprzestania naruszania naruszania w ten sposób prywatności.
Krzysztof Sobczak
09.12.2019
RODO Compliance
Udostępnienie sygnału, sposób zapłaty i cena - to są cechy świadczenia głównego operatora i nie mogą być zaskarżone jako klauzule niedozwolone - orzekł Sąd Najwyższy i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego z powodu orzeczenia ponad żądanie, co do zapisu, którego we wzorcu umowy nie było.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Posiedzenia komisji rady gminy, powiatu i województwa nie są jawne tak jak obrady sesji. Są dostępne, o ile stanowi tak prawo lub gdy postanowi tak komisja. Tymczasem obowiązek rejestracji obrad organów pomocniczych rad umożliwiłby szerszy dostęp obywateli do informacji związanych z działalnością rad. Z drugiej strony to duże dodatkowe koszty dla samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.12.2019
Samorząd terytorialny
Nauczyciel nie ma urlopu w czasie przerw świątecznych - przypomina MEN. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom opieki np. w Wigilię, może przydzielić nauczycielom zajęcia w tym czasie. Nie chodzi oczywiście o lekcje, ale o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Monika Sewastianowicz
09.12.2019
Zarządzanie oświatą
Dziennikarz Szymon Hołownia po raz pierwszy publicznie powiedział, że chce kandydować w przyszłorocznych wyborach na prezydenta RP. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się w 2020 roku, termin wyborów prezydenckich zostanie ogłoszony na początku roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2019
Wybory
Organizacje pozarządowe udzielą pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższym. Chodzi o ograniczenie zjawiska bezdomności i powrotu do przestępstwa. Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy na ten cel 30 mln złotych - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.12.2019
Prawo karne
Od ponad dwóch miesięcy obowiązuje ustawa o komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii, a dotychczas do Sejmu i Senatu nie wpłynęły żadne kandydatury. Swoich przedstawicieli do komisji dotąd nie powołali też premier, prezydent i rzecznik praw dziecka.
Krzysztof Sobczak
07.12.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prokurator nie może się kierować osobistymi przekonaniami w przypadku, gdy występuje o zaprzeczenie ojcostwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. - Sąd zawsze musi badać, czy dobro dziecka w tym wypadku będzie zachowane, a także rozważyć, czy zaprzeczenie ojcostwa leży w jego interesie - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2019
Prawo rodzinne Prokuratura
Brudny, pijany lub śmierdzący współpasażer może poważnie utrudnić życie osobom podróżującym komunikacją zbiorową. Absolutnie nie oznacza to, że mogą oni samodzielnie interweniować i wyrzucić taką osobę z autobusu lub tramwaju. Nadgorliwy pasażer naraża się na odpowiedzialność karną.
Monika Sewastianowicz
07.12.2019
Prawo cywilne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski