Najczęściej małżonkowie kupują nieruchomości do majątku wspólnego, gdyż zazwyczaj łączy ich ustrój wspólności majątkowej. Problem może jednak powstać, jeśli znaczna część środków pochodziła z pieniędzy osobistych, np. przekazanych tylko jednemu z nich. Wtedy do rozważenia pozostaje zmiana ustroju majątkowego.
Aleksandra Partyk
07.12.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Od piątku, 6 grudnia, obowiązują przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. To efekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza zasady ustępowania uprzywilejowanym pojazdom oraz pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby.
Krzysztof Sobczak
06.12.2019
Prawo karne
Celem opiniowania projektu rozporządzenia jest zgłaszanie uwag do układu merytorycznego i graficznego formularzy uzasadnień, a nie wypowiadanie się na temat celowości ich wprowadzenia, bo to przesądziła już nowelizacja Kodeksu postępowania karnego - podkreśla MS odnosząc się do publikacji Prawo.pl. I dodaje, że na takie uwagi dotyczące korzystania z nowego rozwiązania czeka.
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rozpoczyna się III edycja konkursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”. O tym, kto i za co będzie w nim nagradzany rozmawiamy z dr Małgorzatą Gałązką-Sobotką, dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 27 stycznia 2020 roku.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Kary za niezarejestrowanie auta uderzą nie tylko w firmy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Każdy, kto sprowadzi w grudniu samochód z któregoś z państw Unii Europejskiej i nie zarejestruje go w ciągu 30 dni, może dostać karę do 1000 złotych. Dotyczy to też sprzedawców samochodów, ale to nie jedyny ich problem. Od dnia rejestracji muszą płacić ubezpieczenie i VAT. Dla ciężarówek to koszty idące w dziesiątki tysięcy złotych.
Jolanta Ojczyk
06.12.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej mianowali w czwartek dr. Wojciecha Wiewiórowskiego Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD). W zeszłym tygodniu został on wybrany na to stanowisko przez europosłów. Jego kadencja potrwa pięć lat.
Krzysztof Sobczak
05.12.2019
RODO Prawo unijne
Co najmniej do 1 czerwca 2020 r. członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych będą mieli czas na zastanowienie, co zrobić ze swoimi oszczędnościami zgromadzonymi w OFE: czy przekazać je do ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne. Tego dnia mają dopiero wejść w życie przepisy dotyczące przekształcenia OFE w IKE. Na razie jednak nie wiadomo, w jakim terminie osoby chcące uniknąć 15-procentowej opłaty przekształceniowej, będą musiały złożyć deklaracje o przeniesieniu pieniędzy do ZUS. Obecnie trwają uzgodnienia w łonie rządu.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Emerytury i renty
Tłumaczymy się brakiem chęci, obawą przed kosztami i nieznajomością przepisów - w sumie co czwarty z badanych Polaków, przyznaje, że nie walczy o swoje prawa. Nie zdaje sobie przy tym sprawy, że to wiąże się ze stratami finansowymi, sięgającymi niejednokrotnie równowartości średniego krajowego wynagrodzenia.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2019
Prawnicy

Formularze uzasadnień już obowiązują - wątpliwości wiele

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Tabelka ma być lekiem na sążniste uzasadnienia wyroków. Jednak zmianie towarzyszą duże obawy ze strony sędziów - formularze mogą być niezrozumiałe dla stron, ale też sami sędziowie nie wiedzą, jak je wypełniać. Wątpliwości zdaje się mieć także sam resort sprawiedliwości, bo pytał prawników, czy nie powinno być wyjątków od tej zasady. A ci mówią wprost: będzie trudniej skutecznie się odwołać.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2019
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Chodzi o rekompensaty dla przemysłu energochłonnego. Polscy europosłowie zainterweniowali w Komisji Europejskiej zgodnie i ponad podziałami. Według nieoficjalnych informacji Bruksela przygotowuje ich ograniczenie, związane z regułami pomocy publicznej.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Rynek i konsument
Wyborca z powodu wady wzroku uczynił znak „x” w niewłaściwym miejscu i dokonał poprawek na karcie do głosowania. Złożył on protest wyborczy, w którym domagał się uznania jego głosu na tego kandydata, na którego chciał on zagłosować. Jego protest należało jednak pozostawić bez rozpoznania z przyczyn formalnych – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
04.12.2019
Wybory
To nie zanieczyszczenie leku na cukrzycę, ale rozpoznanie w nim substancji, która prawdopodobnie jest ubocznym produktem syntezy - poinformował w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. I dodał, że prawdopodobnie te substancje w leku występowały zawsze lub od długiego czasu.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
W Polsce może być nawet ponad 100 tys. dzieci osób skazanych. Wiele z nich to niemowlaki lub kilkulatki. Mają pełne prawo do tego, by widywać rodzica osadzonego w więzieniu. Problem w tym, że gros polskich zakładów karnych nadal nie jest na to w pełni przygotowanych, a prace nad ujednoliceniem zasad - np. dotyczących wnoszenia butelek z mlekiem czy pieluch - zostały zawieszone.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Placówka medyczna nie może pobierać od pacjentów opłaty, która godzi w ich prawa i interesy. Przesłanie dokumentacji medycznej kurierem jest dopuszczalne, ale tylko za zgodą pacjenta - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd dodał, że opłaty za wysyłkę powinny być adekwatne do realnych kosztów i zindywidualizowane.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Nie można przerzucać odpowiedzialności za ewentualnie niesprawne prowadzenie sprawy najpierw przez prokuraturę, a potem przez sąd na strony. Ograniczanie im gwarancji procesowych w imię szybkości postępowania, prowadzi do anarchizacji prawa - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do Rzecznika Finansowego wpływa coraz więcej skarg klientów internetowych platform inwestycyjnych. Ich autorzy wskazują, że mają problemy z odzyskaniem wpłaconych pieniędzy. Rzecznik zapowiada, że zawiadomi prokuraturę, a także Komisję Nadzoru Finansowego.
Jolanta Ojczyk
03.12.2019
Finanse
Skutki listopadowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE nie wpływają na konieczność dokonywania zmian legislacyjnych w konkretnych ustawach, chyba że właściwy organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, orzekłby inaczej - stwierdził podczas posiedzenia senackiej komisji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rząd ma pełnomocniczkę do spraw demografii

Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Barbara Socha została we wtorek powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Jej zadaniem ma być przygotowanie strategii demograficznej, której celem będzie zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Osoba, której bank umorzy część kredytu hipotecznego, może dostać od państwa wezwanie do zapłaty podatku. Fiskus traktuje takie umorzenie jako przychód, który podlega PIT. RPO apeluje do ministra finansów o wprowadzenie przepisów, by chronić kredytobiorców, u których doszło do restrukturyzacji zadłużenia.
Krzysztof Koślicki
03.12.2019
Domowe finanse PIT Kredyty frankowe
Polskie prawo nie pozwala na transkrypcję aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej, ale nie oznacza to, że prawa dzieci mogą być pomijane - wynika z podjętej 2 grudnia br. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem NSA nie może to ograniczać praw takiego dziecka np. w zakresie obywatelstwa, wydania paszportu czy nadania numeru PESEL.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna

Dylemat wagonika OFE

Domowe finanse Emerytury i renty
Już w 2020 roku każdy członek OFE stanie przed wyborem: przekazać środki do ZUS czy pozwolić je przekształcić w IKE. Jednak rozstrzygnięcie dylematu, co wybrać: ZUS czy OFE, dopiero ujawni niesprawiedliwość i brak uzasadnienia zaproponowanego sposobu likwidacji.
Antoni Kolek Marcin Wojewódka
03.12.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Określenie obowiązków, związanych ze świadczeniem usług transportu kolejowego osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej możliwości poruszania się oraz zharmonizowane przepisów dotyczących klauzuli siły wyższej, zwalniającej z konieczności odszkodowań - to cele nowego rozporządzenia
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Rynek i konsument
Zakład ubezpieczeń nie odzyska od robotnika, który przyczynił się do uszkodzenia auta, pełnej kwoty, którą wypłacił jego właścicielowi. Kierowca bowiem zaparkował w miejscu do tego nie przeznaczonym, obok trwających prac montażowych. Sąd Okręgowy w Sieradzu uznał, że w ten sposób przyczynił się do szkody i zmniejszył kwotę, której ubezpieczyciel domagał się od robotnika.
Robert Horbaczewski
03.12.2019
Prawo cywilne Finanse Ubezpieczenia
W ciągu najbliższych tygodni do Trybunału Konstytucyjnego skierowany zostanie wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją noweli rozporządzenia ministra w sprawie stawek adwokackich - dowiedziało się Prawo.pl. Poprzednim TK się nie zajął z powodów formalnych. Uznał, że uchwała w tym zakresie musi być podjęta przez całą Naczelną Radę Adwokacką, a nie przez prezydium.
Patrycja Rojek-Socha
03.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Raport: Ten rząd powinien zaproponować podwyższenie wieku emerytalnego

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Już w 2025 r. powinno dojść do wydłużenia wieku emerytalnego dla mężczyzn do 67 lat, a w przypadku kobiet konieczne jest dojście do 67 lat w 2040 r. ‒ twierdzą autorzy „Społecznego Przeglądu Emerytalnego 2019”. Ich zdaniem, rozpoczęcie zrównania wieku emerytalnego obu płci to pierwszy konieczny krok, by zatrzymać trend zmierzający do katastrofy tego systemu.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2019
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Polskie prawo nie dopuszcza wpisania do polskich akt stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodziców wpisano dwie kobiety - taki jest sens wydanej w poniedziałek 2 grudnia br. uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwała ta wiąże inne składy sądów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Ingerowanie władzy wykonawczej w sferę władzy sądowniczej pozbawia polski wymiar sprawiedliwości atrybutu niezależności, sędziów niezawisłości, a obywateli prawa do rzetelnego procesu gwarantowanego zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w aktach prawa międzynarodowego, których Polska jest stroną - podkreślono w uchwale przyjętej przez prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Podobną przyjęło prezydium NRA.
Patrycja Rojek-Socha
02.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Uczniowie mogą mieć większy wpływ na to, jak wygląda i zmienia się ich szkoła, decydować o wystroju korytarzy, wyposażeniu klas czy kalendarzu imprez szkolnych. Do tego służy szkolny budżet partycypacyjny. Fundacje Stocznia i Pole Dialogu we współpracy z Warszawą przygotowały poradnik, który pokazuje, jak mądrze zaplanować szkolny budżet wykorzystując dobre praktyki sprawdzone w warszawskich placówkach.
Agnieszka Matłacz
02.12.2019
Szkoła i uczeń
Od stycznia 2020 roku rodzic uzyska miejsce w żłobku dopiero po okazaniu wpisu w książęce zdrowia dziecka o dokonanych szczepieniach. Tak zadecydowali warszawscy radni na ostatniej listopadowej sesji Rady Miasta. Zmian w żłobkach będzie więcej - wzrośnie dzienna stawka żywieniowa i zmienią się regulacje dotyczące obecności dzieci.
Agnieszka Matłacz
02.12.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm 21 listopada 2019 r. nie została skonsultowana z zainteresowanymi środowiskami - zauważa Danuta Dryba, główny legislator Senatu. - Obowiązek konsultacji wynika z zasady demokratycznego państwa prawnego
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.12.2019
Emerytury i renty
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski