Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do publikacji w Dzienniku Ustaw nowelizację  rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.  Precyzuje ono, że w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,  może przedłużyć okres izolacji w oparciu o ocenę stanu zdrowia pacjenta w trakcie porady albo teleporady, która ma miejsce nie wcześniej niż w szóstej dobie izolacji.

Obecnie obowiązujące standardy, mimo że od dziś izolacja jest skrócona z 10 do 7 dni,  taka konsultacja następuje nie wcześniej niż w ósmej dobie. Bez szybkiej nowelizacji rozporządzenia okazałoby się, że lekarz może przedłużyć izolację, już po jej zakończeniu. Nowelizacja ma obowiązywać od następnego dnia po publikacji.