Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe zasady izolacji dla osób chorych na Covid-19 oraz kwarantanny dla tych narażonych na kontakt z koronawirusem.  W miniony czwartek opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek wieczorem, że zostały wysłane do osób kwarantannowanych z kontaktu SMS-y o dotyczącej ich od piątku zmianie.

Jak podkreślił Adam Niedzielski, minister zdrowia, gdy zapowiadał te zmiany, mamy do czynienia z początkiem końca pandemii. - Dotychczasowy przebieg epidemii pokazuje, że za nami apogeum piątej fali. Dwa tygodnie temu mieliśmy do czynienia z przesileniem. Drugi tydzień obserwujemy już spadek zleceń na testy. W lutym więc wyczerpie się poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej, bo średni czas hospitalizacji spada z powyżej dziesięciu dni do tygodnia, i to jest znacząca zmiana - mówił Niedzielski. Dlatego też ok. 5 tys. covidowych łóżek szpitalnych wróci do systemu po to, by zwiększyć możliwości leczenia pacjentów w innych schorzeniach. Co się zmieni?

Czytaj w LEX: Wróbel Izabela, Zasada równego traktowania w prawie Unii Europejskiej a odmienne traktowanie osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 >

 

Izolacja tylko siedem dni

- Od 15 lutego będziemy stosowali 7-dniową izolację, zamiast 10-dniowej - zapowiedział minister Niedzielski. Obecnie taki krótki okres izolacji dotyczy tylko osób wykonujących zawody medyczne i służb mundurowych. Ponadto od 15 lutego będziemy mieli naliczaną kwarantannę dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny.

Obecnie, jeśli ktoś ma pozytywny wynik testu na Covid-19 i trafia na izolację, to ozdrowieńcy i zaszczepieni domownicy od 15 grudnia br. nie są już z automatu zwolnieni z kwarantanny. By cieszyć się wolnością muszą jeszcze wykonać oficjalny test na Covid-19 i uzyskać negatywny wynik. Do czasu wpisania go do systemu Sanepidu są objęci kwarantanną. I ta dla domowników, także niezaszczepionych może trwać nawet 20 dni. 

Koniec z kwarantanną dla osób z kontaktu

Zgodnie z art. 34 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Zgodnie zaś par. 7 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, od 25 stycznia stycznia okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu po 7 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.  I już od piątku 11 lutego taka kwarantanna w ogóle nie będzie nakładania. - Likwidujemy kwarantannę z kontaktu - zapowiedział Adam Niedzielski.

Kwarantanna dla przyjezdnych

Ponadto każdy przylatujący do Polski spoza strefy Schengen jest zobligowany do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Jego brak oznacza skierowanie na 14-dniową kwarantannę. Na tak długą kwarantannę kierowane są też osoby nie posiadające unijnego certyfikatu covidowego, które przylatują do Polski z krajów UE. Od 11 lutego kwarantanna przyjazdowa, dla osób bez UCC, ma zaś wynosić tylko 7 dni.

Kwarantanna a skierowanie na test przeciwko Covid-10

Adam Niedzielski nic nie mówił na temat kwarantanny dla osób skierowanych na test przeciwko Covid-19. Można więc zakładać, że tu nic się nie zmieni. A to oznacza, że okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu, nie później jednak niż po upływie 7 dni od dnia następującego po dniu wystawienia skierowania. Zatem osoba, która nie wykona testu i tak musi przebywać na 7-dniowej kwarantannie.