Jeśli ktoś ma pozytywny wynik testu na Covid-19 i trafia na izolację, to ozdrowieńcy i zaszczepieni domownicy od 15 grudnia br. nie są już z automatu zwolnieni z kwarantanny. By cieszyć się wolnością muszą jeszcze wykonać oficjalny test na Covid-19 i uzyskać negatywny wynik. Do czasu wpisania go do systemu Sanepidu są objęci kwarantanną. Na szczęście od 15 lutego 2022 roku ten czas zamknięcia nie musi już trwać nawet 20 dni. Od tego dnia kwarantanna domowników trwa tyle, co izolacja zakażonego. 

Czytaj również: 

Od wtorku izolacja domowa trwa już tylko siedem dni >>
O kwarantannie i izolacji osób wykonujących zawody medyczne i funkcjonariuszy >> 
Szczepienie nie chroni każdego przed kwarantanną po kontakcie z zarażonym >>
Powroty, kiedy z zagranicy - zaszczepieni są zwolnieni z kwarantanny >>
Test na Covid-19 można zlecić sobie... samemu >>

Zaszczepieni domownicy nie są już automatycznie zwolnieni z kwarantanny

Zgodnie z par. 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń w związku z epidemią, osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywny wyniku testu, podda się kwarantannie. Do 15 lutego trwała ona do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby. U chorych bezobjawowych izolacja trwa 10 dni, a  objawowych minimum 13. To oznacza, że kwarantanna domowników mogła wynieść 17 lub 20 dni, a nawet dłużej. Na szczęście od 15 lutego za sprawą nowelizacji rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego kwarantanna domownika trwa tyle, co izolacja zarażonego.

Warto też pamiętać, że  od 15 grudnia zaszczepienie nie zwalnia automatycznie z kwarantanny. Wariant Delta jest zaraźliwy, a Omikron jeszcze bardziej, i nie ma pewności, że zaszczepieni nie zachorują i nie będą roznosić go dalej. Dlatego od 15 grudnia warunkiem zwolnienia z kwarantanny zaszczepionych i ozdrowieńców mieszkających z osobą chorą jest wykonanie testu przeciwko Covid-19 i uzyskanie negatywnego wyniku. Do15 grudnia 2021 roku zaszczepieni i ozdrowieńcy mieszkający z zarażonym byli automatycznie zwalniani z kwarantanny.

Zaszczepieni domownicy i ozdrowieńcy bez kwarantanny tylko gdy mają negatywny wynik testu

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia z 14 grudnia pkt. 7 par. 4 brzmi:

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się do osoby:

  1. zaszczepionej przeciwko COVID-19,
  2. która była poddana izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu  pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku.

- pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Co ważne, okres kwarantanny domownika zaszczepionego lub ozdrowieńca ulega zakończeniu od momentu wprowadzenia do systemu negatywnego wyniku testu diagnostycznego. W praktyce oznacza to, że zaszczepiony i ozdrowieniec mieszkający z osobą chorą na Covid-19 zostaje objęty kwarantanną do czasu wykonania testu na Covid-19. Jego negatywny wynik, kończy kwarantannę, a pozytywny powoduje nałożenie izolacji. 

Czytaj w LEX: Maruszkin Radosław, Unijne cyfrowe zaświadczenia COVID >

Siedem dni kwarantanny lub nadzór epidemiologiczny

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie uważa, że osoby zaszczepione powinny podlegać chociaż siedmiodniowej kwarantannie.  - W ich przypadku transmisja jest mniej intensywna i trwa krócej, ale jednak się pojawia - tłumaczy profesor. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw Covid-19 przypomina, że przepisy zwalniające zaszczepionych z kwarantanny były wprowadzane, gdy nie było jeszcze wariantu Delta, tymczasem szczepionka daje tylko 50 proc. ochrony przed zachorowaniem na ten wariant pandemii. - Chroni skutecznie przed ciężkim przebiegiem, ale niekoniecznie zachorowaniem. W efekcie nawet bezobjawowi zaszczepieni mogą być źródłem transmisji. Tymczasem oni czują się bezpiecznie, nie noszą maseczek, nie zachowują dystansu, a powinni. Dlatego moim zdaniem, nad osobami zaszczepionymi mającymi kontakt z zakażonym powinien być wprowadzony szczególny nadzór, w tym konieczność wykonania testu np. po siedmiu dniach od zachorowania domownika - ocenia dr Grzesiowski. 

Sprawdź w LEX: Czy szkoła ma prawo żądać przedstawienia paszportów covidowych od uczniów? >

Czytaj w LEX: Michałowska Kinga, Różnicowanie a dyskryminacja – status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19 >

Koniec z kwarantanną dla osób z kontaktu

Zgodnie z art. 34 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Zgodnie zaś par. 7 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, od 25 stycznia stycznia okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu po 7 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.  Od piątku 11 lutego kwarantanna dla osób z kontaktu w ogóle nie jest już nakładania.

Czytaj w LEX: Wróbel Izabela, Zasada równego traktowania w prawie Unii Europejskiej a odmienne traktowanie osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 >