- Liczymy, że od przyszłej środy izolacja po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 to będzie siedem dni, ale od piątego dnia będzie można wykonać test. Jeżeli będzie on ujemny, to medyk, wojskowy, policjant, strażak będzie zwalniany z izolacji - zapowiedział w piątek 28 stycznia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw w poniedziałek 31 stycznia, została opublikowana 1 lutego pod pozycją numer 235, a obowiązuje od następnego dnia po ogłoszeniu, czyli od środy 2 lutego. Z tym, że nie będzie stosowane do osób, które w tym dniu podlegają kwarantannie albo izolacji. Ich będą obowiązywać.

Czytaj: Okiem IOD: ochrona danych osobowych osób skierowanych na izolację i chorych >

Dla kogo i o ile krótsza izolacja

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego izolacja dla osób wykonujących zawód medyczny, żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego, żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa ma być skrócona z 10 do 7 dni. Nowela wprowadza też możliwość skrócenia siedmiodniowej izolacji o dwa dni, o ile test w kierunku Covid-19 wykonany w piątym dniu izolacji wyjdzie negatywny.

WZÓR DOKUMENTU: Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej wirusem >

Dla kogo i o ile krótsza kwarantanna

Nowelizacja skraca też z siedmiu do pięciu dni kwarantannę dla wybranych grup zawodowych. Tyle, że w przypadku kwarantanny nowelizacja nie mówi już o osobach wykonujących zawód medyczny, ale uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Zatem tylko te osoby wykonujące zawód medyczny, które mają do czynienia z zakażonymi, będą mieć krótszą kwarantannę. Co ważne kwarantanna nie będzie obowiązywała, jeśli żołnierze, funkcjonariusze, osoby wykonujące zawód medyczny będą przez pięć dni po kontakcie z chorym na Covid-19 wykonywać oficjalny, a zatem wpisany do EWP, test antygenowy. - Jeżeli ktoś chce być zwolniony z kwarantanny wcześniej, to w służbach medycznych obowiązuje codzienne testowanie, więc na kwarantannę nikt nie musi być kierowany - wyjaśnia Andrusiewicz.

Warto przypomnieć, że od wtorku 25 stycznia kwarantanna nakładana przez Sanepid na osoby z kontaktu wynosi siedem dni. Tyle samo trwa ta dla osób kierowanych na test w kierunku Covid-19. Kwarantannę kończy negatywny wynik testu. Pozytywny powoduje skierowanie na trwającą 10 dni izolację.