Zasady kwarantanny określa par. 2 i 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Paragraf pierwszy opisuje kto, podlega kwarantannie i procedury związane z nałożeniem, paragraf 3 to zbiór wyjątków zwalniających z przymusowej domowej izolacji. Decydujący się na dalekie wakacyjne wojaże mogą mieć problem ze zrozumieniem przepisów, bo nie są napisane łatwym i przystępnym językiem. Dlatego podpowiadamy zasady, choć zalecamy ich sprawdzenie, bo Rada Ministrów często zmienia rozporządzenie. Tu opisujemy stan prany na dzień 6 lipca.

 

Zaszczepieni  i ich dzieci do 12 roku życia oraz ozdrowieńcy zawsze zwolnieni z kwarantanny

Co do zasady przepisy mówią o osobach powracających ze strefy Schengen i Turcji oraz z pozostałych krajów. Z tym, że niezależnie skąd dana osoba wraca nie jest objęta kwarantanną jeśli:

  • jest zaszczepiona pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), czyli w przypadku szczepionek dwudawkowych Pfizera, Moderny Astra Zeneca termin ten jest liczony od następnego dnia po podaniu drugiej dawki;
  • szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką,  która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
  • ma mniej niż 12. lat i podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19 lub pod opieką personelu pokładowego;
  • przebyli zakażenie koronowirusem (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID
  • po przylocie przebywa w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski w tym czasie.

Zatem skuteczne zaszczepienie pozwala wyjechać przykładowo na wakacje do Gruzji, Turcji, Egiptu, Brazylii czy Dominikany i nie bać się, że po powrocie czeka ich 10 dni życia w domowej izolacji. Z kwarantanny zwalniają też negatywne testy na Covid-19 - tu jednak zasady są uzależnione od kraju, z którego wraca podróżny.

Kiedy negatywny test zwalania z kwarantanny

Pokazanie negatywnego wyniku testu nie zawsze zwalnia z kwarantanny. Otóż zgodnie z rozporządzeniem jedynie podróżni przybywających do Polski ze strefy Schengen ( krajów UE oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtenstein​u), państw Unii nie należących do niej (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii) oraz z Turcji (na mocy umowy z tym krajem) niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) nie podlegają kwarantannie, jeśli 

  • przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
  • są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy posiadają negatywny wynik testu na COVID-19.

Mówiąc prosto negatywny wynik testy test RT-PCR lub antygenowego, wykonanego maksymalnie 48 godzin przed przekroczeniem naszej granicy zwalania z kwarantanny osoby wracające z krajów:

  • UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Szwecja;
  • spoza UE: Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein​ i Turcja.

Osoby wracające z pozostałych krajów są objęte kwarantanną i jedynie mogą ją skrócić. Zgodnie z rozporządzeniem podróżni mogą nie wcześniej niż 7 dnia licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania, w ósmej dobie, testu diagnostycznego - nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP).

Uwaga! Zatem osoby wracające m.in.: z Gruzji, Egiptu, Brazylii, Dominikany, Indii, RPA oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Kwarantanna jest nakładana automatycznie

Los podróżnego jest tak naprawdę w rękach strażnika granicznego. To on bowiem sprawdza, czy dana osoba legitymuje się dokumentami zwalniającymi z kwarantanny. Jeśli nie, musi ona wypełnić kartę lokalizacji podróżnego - od 17 lipca wracający samolotem mogą ją wypełnić online. W kwestionariuszu podaje się m.in. podać adres zamieszkania lub miejsca, w którym odbywa kwarantannę i numer telefonu. Straż graniczna dane te wpisuje do system elektronicznego, a ten automatycznie nakłada kwarantannę. W tej sprawie nie musi być wydana decyzja. Informacja zwykle przychodzi smsem na numer podany w formularzu. Jeśli system nie działa, to papierowe dokumenty SG przekazuje do właściwego sanepidu.  Ponadto od 1 lipca Straż Graniczna może sczytać automatycznie dane z kodu QR umieszczonego w paszporcie covidowym oraz weryfikacji danych zawartych w nim z danymi paszportowymi oraz sprawdza, czy certyfikat został wydany przez zaufaną instytucję UE. SG automatycznie otrzymuje wiadomość o tym, czy podróżny jest zwolniony z kwarantanny, oraz informację o tym, czy dokument jest autentyczny. Certyfikat można przedstawić zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.