Osoby podróżujące do Polski samolotem od soboty są obowiązane przed odprawą do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP) – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Zastępuje ona dotychczas stosowane karty papierowe. Jednak w przypadku braku adresu mailowego czy dostępu do internetu będzie można nadal wypełnić w samolocie formularz papierowy.

 

Podstawa prawna elektronicznej karty

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 lipca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od soboty 17 lipca zaczyna obowiązywać przepis zgodnie z którym którym karta lokalizacji podróżnego jest wypełniania w formie elektronicznej. O takim obowiązku mówi nowo dodany do par. 2 ust. 4 a rozporządzenia. Zgodnie z nim osoba przylatująca do Polski przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej.  Jedynie  przypadku braku takiej możliwości, można wypełnić kartę w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy. W praktye może się okazać, że wielu podróżnych nadal będzie wypełniać karty papierowe.

Karta dla mających pocztę mailową i internet

Elektroniczna forma Karty Lokalizacji Podróżnego dostępna jest już na stronie aplikacje.gov.pl. Tyle, że aby móc ją otworzyć po pierwsze trzeba mieć dostęp do internetu. Po drugie, aby otrzymać link do elektronicznego formularza, trzeba najpierw podać adres mailowy. Zatem osoby, które nie dysponują dostępem do sieci, bo np. za granicą jest dla nich za drogi, zużyły dostępny limit danych, a także te, które nie mają konta mailowego, nie skorzystają z elektronicznego formularza. Dopiero bowiem po podaniu adres e-mail, przesyłany jest na niego link do formularza. Jeśli jednak pasażerowie podróżują w grupie, to kartę może wypełnić jeden z członków i podać dane innych. Z tym, że jedną kartę można wypełnić dla kilku osób tylko wtedy, gdy będą one przebywać w tych samych miejscach np. jeśli rodzice podróżują z dziećmi, ale będą one nocować w innym miejscu, trzeba wypełnić dla nich oddzielną kartę.

Jakie dane trzeba podać

W formularzu trzeba podać kraj rozpoczęcia podróży oraz lotnisko, na którym się ląduje w Polsce, a także numer lotu. Formularz nie weryfikuje, choć jest to możliwe, numeru lotu. Następnie formularz kieruje do kolejnego punktu: uczestnicy podróży. Tu należy podać dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, obywatelstwo i dokument lub numer identyfikujący tożsamość, do wyboru jest numer PESEL, dowód osobisty lub paszport oraz numer telefonu. Co ciekawe jeszcze raz trzeba podać adres e-mail. Co się stanie, jak będzie inny niż przesłany w celu otrzymania dostępu do formularza, nie wiadomo. Tu też należy zaznaczyć, czy posiada się zaświadczenie Covid-19: o pełnym zaszczepieniu (musi minąć 14 dni od podania ostatniej dawki), negatywnym teście lub byciu ozdrowieńcem. Wystarczy zaznaczyć, że ma się te dokumenty, nie trzeba ich załączać.

W kolejnym kroku trzeba podać nazwę i adres miejsca pobytu oraz datę pobytu. Następnie wyświetla się podsumowanie zgłoszenia. Jeśli dane się nie zgadzają, można je ponownie edytować. Jeśli wszystko jest ok, wystarczy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych oraz oświadczyć, że dane są zgodne z prawdę, i można wysłać formularz.

Zgodnie z rozporządzeniem, Administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a, jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego. Można jednak przypuszczać, że jeśli miejsc pobytu jest kilka, ankieta trafi do kilku stacji sanitarnych.

Nieprzyjazny sposób komunikowania

eKLP pokazuje kolejny raz jak zła jest polityka informacyjna polskiego rządu. Po pierwsze na stronie, na której jest dostępna pojawia się nagłówek pt. Jakie zasady sanitarno-epidemiologiczne mnie dotyczą. Po jego rozwinięciu - jeden klik - dowiadujemy się, że:

po przylocie zostaniesz poddany na lotnisku kontroli sanitarnej w wyniku której zostanie podjęta decyzja o ewentualnej kwarantannie. Posiadanie odpowiednich zaświadczeń np. o szczepieniu może wpłynąć wynik tej kontroli (pisownia oryginalna - brakuje na przed wynik). Przed wyruszeniem w podróż zapoznaj się z aktualnymi zasadami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje i listę dokumentów które warto mieć przy sobie znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.

Jeżeli jesteśmy na polskiej wersji językowej link prowadzi do strony: Koronawirus: informacje i zalecenia. I tu trzeba sobie wyszukać informacje la wjeżdżających, i dopiero kliknąć w link Przyjazd do Polski ze strefy Schengen lub spoza niej. Wersja anglojęzyczna jest bardziej przyjazna, bo lin prowadzi od razu do strony w języku angielskim o zasadach dla podróżnych.

Ponadto w formularzu eKLP jest mowa o teście PCR, jednak w rozporządzeniu jest mowa o teście diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2 wykonanym, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynika zatem, że może to być również test antygenowy.