Prawo.pl

Od soboty możemy wypić kawę w gastronomicznym ogródku

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Od 15 maja będą otwarte ogródki w restauracjach. Więcej osób będzie mogło także podróżować pociągami, autobusami, tramwajami. Poluzowanie w gastronomii oraz w transporcie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 8 maja br.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.05.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Ochrona zwierząt podczas transportu – to temat konsultacji publicznych zainicjowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA). Do wyrażania swoich opinii na ten temat zapraszane są zarówno organizacje społeczne i osoby prywatne, ale także podmioty gospodarcze.
Krzysztof Sobczak
14.05.2021
Środowisko Prawo gospodarcze
Zalecenia wydane przez konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii dotyczące umożliwienia obecności rodziców na oddziale w sposób nieograniczony od siódmego dnia po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19 są wystarczające i wiążące dla kierowników podmiotów leczniczych - uważa Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Zmiany w przepisach nie są potrzebne.
Katarzyna Redmerska
14.05.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Senat zaproponował obniżenie wielkości składki, z 2 proc. na 1 proc. oraz z 0,2 proc. na 0,1 proc., jaką deweloperzy mieliby płacić na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Poprawki zgłoszone w czwartek przez Senat do ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oznaczają, że jeszcze raz zajmie się nią Sejm. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało wszystkich stu senatorów.
Krzysztof Sobczak
13.05.2021
Rynek i konsument Budownictwo
Nie wejdą na razie w życie przepisy dające możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach, a także m.in. dotyczących praw emerytalnych pracowników górniczych pracujących przy zwalczaniu epidemii. Odrzucił je Senat, ale nie dlatego że uznał je za niepotrzebne, tylko zarzucił Sejmowi naruszenie procedury legislacyjnej.
Krzysztof Sobczak
13.05.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Przepis, z którego wynika, że pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek, jeśli pracownik wykonuje prace na jego rzecz w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią, jest zgodny z konstytucją - stwierdził w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Przepis zaskarżyły organizacje pracodawców.
Krzysztof Sobczak
13.05.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Nie było podstaw prawnych do tego, żeby premier wydawał jakiekolwiek polecenia Poczcie Polskiej i PWPW związane z wykonaniem i realizacją wyborów prezydenckich 10 maja ubiegłego roku - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Przedstawiciele rządu utrzymują natomiast, że wszystkie decyzje podejmowali wtedy zgodnie z prawem. Sprawa ma trafić do prokuratury.
Krzysztof Sobczak
13.05.2021
RODO Wybory
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Krajową Radę Notarialną o wyjaśnienia w sprawie pobieranych opłat od klientów. Notariusze do taksy notarialnej doliczają VAT. Nie pozwalają jednak na to przepisy. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał także Sąd Najwyższy.
Krzysztof Koślicki
13.05.2021
Prawnicy Domowe finanse VAT

Uwaga na terminy załatwienia sprawy administracyjnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Organ obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, czyli dążyć do załatwienia jej w terminie krótszym niż wyznaczony. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane organowi z urzędu.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Dane o zaszczepionych w eWUŚ, potem mogą być koronapaszporty

Administracja publiczna RODO Koronawirus szczepienia
W systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniodawców, czyli w eWUŚ, pojawi się informacja o tym, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko Covid-19. To znacznie uprości podmiotom leczniczym weryfikację, kto jest zaszczepiony. Może też ułatwić prowadzenie akcji promujących szczepienia, a w przyszłości wprowadzenie paszportu covidowego.
Jolanta Ojczyk
13.05.2021
Administracja publiczna RODO Koronawirus szczepienia
Polska nie może stosować 0-proc. stawki VAT na książki i czasopisma - powodem jest treść unijnych przepisów. Komisja Europejska nie zgodziła się na zastosowanie wyjątku. Popiera ona jednak polskie postulaty większej swobody w stosowaniu obniżonych stawek VAT. Cały czas istnieje więc szansa na obniżenie w przyszłości opodatkowania książek i prasy.
Krzysztof Koślicki
13.05.2021
VAT Prawo unijne
Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której apeluje o obniżenie opłat sądowych w związku ze skutkami pandemii. Uzasadnia to bezpośrednim wpływem koronawirusa na sytuację majątkową obywateli i przedsiębiorców. Postulat nie jest nowy, prawnicy już w ubiegłym roku podnosili, że zbyt wysokie opłaty uderzają w prawo do sądu.
Patrycja Rojek-Socha
13.05.2021
Wymiar sprawiedliwości
W maju wracają wesela i komunie – będą one bardziej kameralne, co akurat niektórych osób zapewne nie zmartwi. Większym problemem może okazać się brak muzyki, ponieważ ustawodawca zapomniał o specyfice działalności zespołów weselnych i utrzymał zakaz występowania przed publicznością.
Monika Sewastianowicz
13.05.2021
Sąd drugiej instancji, który nie wyraził zgody na doprowadzenie aresztowanego podejrzanego przez sąd popełnił błąd. Jednak Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) opiera się na zaufaniu do sądów europejskich, więc zeznania ściganego nie mogłoby mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2021
Chcemy już wkrótce udostępnić możliwość szczepienia dla tej młodszej części naszego społeczeństwa, czyli 16- i 17-latków – zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że decyzja ta ma związek z badaniami firmy Pfizer, które potwierdzają możliwość szczepienia takich pacjentów przeciwko Covid-19.
Krzysztof Sobczak
12.05.2021
Koronawirus szczepienia
Rada Ministrów wkrótce przyjmie dokument dotyczący chorób rzadkich - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że udało się już zakończyć konsultacje dotyczące tego planu. - Udało nam się, właściwie ten toczący się od kilkunastu lat, proces konsultacji domknąć - powiedział szef rządu.
Krzysztof Sobczak
12.05.2021
Komisja Europejska proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby i stosowania chemikaliów. Ma to przyczynić się do poprawy zdrowia Europejczyków. W przedstawionym w środę planie walki z zanieczyszczeniem KE określa cele na drodze do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do 2030 roku.
Krzysztof Sobczak
12.05.2021
Środowisko
Wdrożenie regulacji dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków, większy zakres kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz wprowadzenie obowiązku rozwiązań technicznych w zakresie regulacji temperatury - takie zmiany mają pojawić się w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.
Robert Horbaczewski
12.05.2021
Środowisko Budownictwo

Zapewnienie dostępności konieczne, za jej brak grożą kary

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W tym roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności przez podmioty publiczne. Będzie można zgłosić brak dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno–komunikacyjnym oraz wnieść skargę na brak dostępności.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie rozpatrywał skargę Polaka, który został zatrzymany w związku z zabójstwem. Adwokat mężczyzny uczestniczył dopiero w przesłuchaniu w prokuraturze, a wcześniej policjanci "rozpytali" nieformalnie jego klienta. I pozyskali informacje niezbędne dla jego obrony. Tymczasem NRA chce by dostęp do adwokata był od samego początku.
Patrycja Rojek-Socha
12.05.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Izba Cywilna Sądu Najwyższego po prawie pięciu godzinach obrad odroczyła posiedzenie w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty walutowe. Najpierw chce poznać stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, ale także Rzecznika Praw Dziecka. Instytucje te mają 30 dni na przedstawienie opinii. Frankowicze i ich prawnicy są rozczarowani. Przedstawiciele banków uważają, że SN podjął rozsądną decyzję.
Jolanta Ojczyk
11.05.2021
Kredyty frankowe

Od dziś możliwe liczniejsze zgromadzenia

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Od wtorku przepisy pozwalają na organizowanie i uczestnictwo w liczniejszych niż do tej pory manifestacjach. Obecnie zakazuje ono organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach organizowanych na postawie zawiadomienia więcej niż 25 osobom. Dotąd mogło w nich uczestniczyć zaledwie 5 ludzi. A kibice z Wlk. Brytanii zostaną zwolnieni z kwarantanny
Krzysztof Sobczak
11.05.2021
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Europejska Agencja Leków, oświadczyła, że korzyści ze szczepionki firmy Johnson & Johnson w zapobieganiu COVID-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych. EMA zakończyła weryfikację zgłaszanych przypadków wystąpienia nietypowych zakrzepów krwi przy niskiej liczbie płytek po zastosowaniu tego preparatu.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
11.05.2021
Koronawirus szczepienia
Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowy, elektroniczny dokument uprawniający podróżnych spoza UE do zwrotu podatku VAT za kupione w Polsce towary w ramach systemu TAX FREE. Sprzedawcy uczestniczący programie będą musieli prowadzić ewidencje w formie elektronicznej. W tym celu skorzystają z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
Krzysztof Koślicki
11.05.2021
VAT Rachunkowość

SN: Inwalidka z eksmisją, bez prawa do lokalu socjalnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sąd rejonowy nie zbadał z urzędu wszystkich przesłanek o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. - Ten błąd spowodował naruszenie godności i ochrony prawa do mieszkania osoby niepełnosprawnej, dlatego prawomocny wyrok należało uchylić w drodze skargi nadzwyczajnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej, ale też utworzenie Generalnej Dyrekcji Polskich Parków Narodowych - to główne cele projektu ustawy o parkach narodowych, który ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale tego roku. Projekt jest w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Krzysztof Sobczak
11.05.2021
Środowisko Administracja publiczna
Deweloperzy chcą jeszcze walczyć w Senacie z niekorzystnymi dla nich zapisami w tzw. ustawie deweloperskiej. Liczą, że uda się im zmniejszyć o połowę wysokość składki, jaką będą wpłacać na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. To właśnie z tego funduszu mają być wypłacane pieniądze osobom, które kupiły lokal od upadającego przedsiębiorcy.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2021
Prawo cywilne Budownictwo

Ofiary oszustw na "bitcoina" tracą oszczędności życia

Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument
Oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta” są już passe. Teraz przestępcy wykorzystują popularność kryptowalut. Co tydzień policja informuje o kolejnych pokrzywdzonych. Zdaniem ekspertów, szanse na złapanie sprawców i odzyskanie pieniędzy są znikome. Oszuści podszywają się już pod Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski, a poszkodowani tracą nawet po kilkaset tysięcy złotych.
Robert Horbaczewski
11.05.2021
Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument
Wyrok unijnego trybunału z 29 kwietnia otworzył drogę do uzupełnienia umowy po usunięciu z niej klauzuli abuzywnej. Skoro powstaje luka, to sąd nie może unieważnić kontraktu na życzenie konsumenta, bo to godzi w pewności prawa przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wówczas sąd może rozważyć uzupełnienie umowy przepisem prawa zobowiązań, może też skłaniać strony do mediacji
Jolanta Ojczyk
11.05.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Na Mazowszu rusza pilotaż sieci kardiologicznej

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W poniedziałek rusza pilotaż sieci kardiologicznej na Mazowszu, w ramach którego pacjent m.in. z niewydolnością krążenia, nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami rytmu będzie miał szansę na kompleksową i skoordynowaną opiekę. Resort zdrowia przekazał, że minister zdrowia podpisał w poniedziałek rozporządzenie w te sprawie. Powołał też radę ds. kardiologii.
Krzysztof Sobczak
10.05.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia