Nowelizacja ustawy autorstwa MSWiA dąży do maksymalnego uproszczenia i usprawnienia procedur administracyjnych i ich informatyzacji. Zmiany mają też wzmocnić bezpieczeństwo wydawanych dokumentów paszportowych i w sposób kompleksowy regulować realizację spraw paszportowych.

Powstanie Rejestr Dokumentów Paszportowych

Głównym celem zmian jest utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych, który zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz lokalne ewidencje. Ma być komponentem Systemu Rejestrów Państwowych, który obecnie łączy sześć rejestrów m.in. dowodów osobistych, stanu cywilnego, danych kontaktowych czy PESEL.

Budowa nowego rejestru sprawi m.in., że nie będzie trzeba wypełniać papierowego wniosku o paszport. Zniknie papierowa wersja wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Po zmianach, wniosek będzie generowany w Rejestrze Dokumentów Paszportowych przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu.

Uruchomione zostaną usługi elektroniczne, takie jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze oraz możliwość zgłoszenia utraty paszportu, która skutkować będzie automatycznym unieważnieniem dokumentu. Obywatel  ponadto otrzymywać będzie  powiadomienie np. o zbliżającym się terminie utraty ważności paszportu.

Czytaj także: Po nowy dowód osobisty trzeba już pójść do urzędu

Pozostałe rozwiązania wprowadzone przez ustawę

  • Obniżona do 12 lat granica wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem.
  • Uproszczone opłaty paszportowe. Konkretne kwoty opłat będą wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.
  • Ułatwiona zostanie procedura ubiegania się o drugi paszport. Po zmianach, będą je wydawali wojewodowie i konsulowie, bez konieczności uzyskania zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji.
  • Wydłużony okres ważności drugich paszportów do 3 lat. Obecnie, drugie paszporty są ważne przez 2 lata.
  • Rozszerzony katalog osób, które uprawnione są do posiadania paszportu tymczasowego. Chodzi o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywidualnych umiejętności lub koniecznością zapewnienia im opieki, potrzebują pilnie wyjechać za granicę.
  • Skrócony przebieg postępowań w sprawach odmowy wydania i unieważnienia dokumentu paszportowego na wniosek uprawnionego podmiotu (np. sądu czy prokuratora).
  • Nowe formy zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego. Obok możliwości zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego za pośrednictwem usługi elektronicznej, przewiduje się także możliwość zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego funkcjonariuszowi Straży Granicznej, gdy utrata zostanie stwierdzona podczas odprawy granicznej. Kolejną możliwością będzie zgłoszenie utraty Policji, w przypadku gdy utrata dokumentu nastąpiła w wyniku przestępstwa.

Uchwaloną przez Sejm 13 stycznia ustawę prezydent podpisał 1 lutego. Nowe przepisy wejdą w życie 27 marca.