Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe wynosi 80 zł. Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną (choć ta będzie istnieć tylko do 4 września 2022 roku) - w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł.

Surowe kary i powiązanie kosztu ubezpieczenia z liczbą punktów karnych mają poprawić bezpieczeństwo na drogach>>
 

Uszkodzony pojazd będzie można wycofać na okres od 3 do 12 miesięcy

Nowelizacja ustawy rozszerzyła też katalog pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe będzie dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu.

USTAWA z 14.08.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw >

Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

 


To kolejne udogodnienia na kierowców

Od grudnia 2020 r. nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego. Nie ma też konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy oraz można zarejestrować pojazd w miejscu czasowego zamieszkania.

Elektroniczny odpowiednik prawa jazdy mPrawo Jazdy można znaleźć w aplikacji mObywatel. Jest tam też mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdy i polisy OC.
Aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetla komunikat z przypomnieniem. W mPojeździe znajdują się także dane pojazdu: marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Czytaj: Uchwała rady powiatu o zmniejszeniu opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo o zwolnieniu od jej uiszczenia >