Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wprowadza nowe regulacje dla organów rejestrujących i producentów tablic rejestracyjnych.

Właściciel auta zachowa dotychczasowe tablice rejestracyjne>>

Nowe przepisy normują zasadę zwrotu przez organy rejestrujące wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, które zostały przekazane organowi rejestrującemu w wyniku ich wymiany, zwrotu, wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu i odbioru ich na własny koszt przez ich producenta. Nowa funkcjonalność pozwoli uszczelnić obrót tablicami rejestracyjnymi i wyeliminować ryzyko możliwego nielegalnego ich wykorzystywania.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z byłym Ministerstwem Cyfryzacji w ubiegłym roku przygotowało pakiet przepisów deregulacyjnych do ustawy Prawo o ruchu drogowym związanych z rejestracją pojazdów. Najważniejsze zmiany, które do tej pory weszły w życie wraz z przygotowanym pakietem deregulacyjnym, wprowadziły m.in.

  • brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego,
  • brak konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy,
  • możliwość zarejestrowania pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania.

Elektroniczny odpowiednik prawa jazdy mPrawo Jazdy można znaleźć w aplikacji mObywatel. Jest tam też mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdy i polisy OC.
Aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetla komunikat z przypomnieniem. W mPojeździe znajdują się także dane pojazdu: marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.