Prawo.pl
Rząd proponuje zmiany zasad tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawców. Nowością ma być m.in. możliwość tworzenia kasy przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy. Kasę będą więc mogli założyć również np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp.
Krzysztof Sobczak
08.06.2021
Domowe finanse Prawo pracy
Brak odpowiedzi na wezwania organu nadzorczego to też brak współpracy - uznał Urząd Ochrony Danych Osobowych, stwierdzając naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przez PNP SA z siedzibą w Warszawie. I nałożył na nią administracyjną karę pieniężną w kwocie ponad 22 tys. złotych.
Krzysztof Sobczak
08.06.2021
Prawo gospodarcze RODO
Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby – wynika z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i firmy faktoringowej NFG.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.06.2021
Małe i średnie firmy

Upadek duńskiego ubezpieczyciela - polisy do anulowania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Duński Sąd Morski i Gospodarczy postawił w stan upadłości Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (poprzednio: Gefion Insurance A/S). Roszczenia, które zgłosiły osoby poszkodowane przez kierowców, które mieli OC w tym towarzystwie, zostaną rozpatrzone z masy upadłościowej. Firma sprzedawała też, przez swojego reprezentanta, ubezpieczenia w Polsce.
Regina Skibińska
08.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Uczestnik PPK może jednorazowo wypłacić do 100 proc. środków z PPK w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Wniosek w tej sprawie można złożyć do instytucji finansowej przez ukończeniem 45 lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy w chwili składania wniosku uczestnik PPK pozostaje w zatrudnieniu, finansuje wpłaty do PPK lub złożył wcześniej deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.
Joanna Gawęda
08.06.2021
Prawo pracy PPK
Pewien lutnik był sprawdzany przez służby tylko dlatego, że naprawiał gitarę osoby, którą te mocno interesowały się w związku z prowadzoną sprawą. Choć brzmi to jak filmowa fikcja, to przykład z polskiego podwórka. Fundacja Panoptykon wystąpiła właśnie z petycją do Sejmu i Senatu o wprowadzenie obowiązku informowania obywateli, że byli w ten sposób kontrolowani.
Patrycja Rojek-Socha
08.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Uczniowie i nauczyciele nieprędko zatęsknią za w pełni zdalną szkołą - w większości przypadków negatywnie odbiła się ona na relacjach i stanie psychicznym uczniów, także na poziomie nauczania. Z drugiej strony postępów w stosowaniu nowych technologii nie warto zaprzepaszczać - można wykorzystać je np. w przypadkach losowych. MEiN bierze to pod uwagę, ale w ograniczonym zakresie.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.06.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie można akceptować wydawania nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi na podstawie samej tylko treści weksla przedstawionego przez przedsiębiorcę, bez kontroli treści umowy, na podstawie której doszło do jego wstawienia. Mogłoby to doprowadzić do systemowego obejścia Dyrektywy 13/93 i zagroziłoby zbiorowym interesom konsumentów chronionym również przez Konstytucję
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rosną zaległości w sądach wieczystoksięgowych - tak źle nie było od czasu, gdy księgi wieczyste były tylko "papierowe". W dużych miastach na wpis czeka się już ponad rok. Bardzo spowalnia to obrót nieruchomościami oraz utrudnia zaciągnięcie kredytu deweloperom oraz osobom kupującym mieszkania. Winna tej sytuacji jest nie tylko pandemia, ale i uwłaszczenie gruntów pod blokami.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.06.2021
Budownictwo
Reformę systemu emerytalnego trzeba zakończyć, ostatecznie ten system uporządkować - stwierdził prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jednak jego zdaniem proponowane podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest argumentem za dokonaniem korekt w projekcie przepisów dotyczących likwidacji otwartych funduszy emerytalnych.
Krzysztof Sobczak
07.06.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Pod koniec czerwca prawdopodobne jest zniesienie zakazu zgromadzeń spontanicznych - zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny przypomina, że rozporządzenia Rady Ministrów regulujące tę materię są wydawane bez podstawy prawnej.
Krzysztof Sobczak
07.06.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Średni dług osób i firm, które nie płacą za abonament telefoniczny, telewizyjny, internet oraz rat za smartfony i tablety, wynosi 3,9 tys. zł. W ciągu roku wzrósł o 330 zł. Zadłużenie wobec operatorów to obecnie 1,32 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Rekordzista – firma – ma do zapłaty ponad 14 mln zł.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.06.2021
Rynek i konsument
Odsunięcie w czasie oczekiwanej „super-uchwały” Sądu Najwyższego w sprawach frankowych sprawiło, że postępowania dotyczące tych kredytów tkwią w sądowych zamrażarkach, co jest na rękę bankom. Kredytobiorcom natomiast dobrze przysłużyło się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące przedawnień, którego konsekwencje już są widoczne w orzecznictwie.
Regina Skibińska
07.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

W tym roku bezpieczniej wykupić wyjazd na ostatnią chwilę

Prawo cywilne Rynek i konsument Koronawirus a prawo
Korzystnym rozwiązaniem w sezonie 2021/22 jest korzystanie z ofert last minute. Czyli zwlekanie z zakupem wakacji do ostatniego momentu. Pozwala to na realną prognozę tego, czy i jakie obowiązywać będą wymagania sanitarne, administracyjne, prawne na danym kierunku i konkretnej dacie - mówi radca prawny Bartosz Kempa, prowadzący serwis zmarnowanyurlop.pl
Monika Sewastianowicz
06.06.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Koronawirus a prawo

Przedsiębiorca to też czasami konsument

Prawo cywilne Rynek i konsument
Część sądów zaczęła bardzo „sztywno” i wąsko interpretować pojęcie konsumenta, pomijając złożony charakter relacji między stronami umowy. Tymczasem jego rozumienie nie powinno ograniczać się wyłącznie do powiązania umowy z działalnością gospodarczą. Co widać na przykładzie kredytów, których udziela się na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale i również na zakup nieruchomości pod wynajem.
Woźniak Mariusz
06.06.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje od I prezes Sądu Najwyższego wyjaśnień w sprawie ujawnienia protokołu z posiedzenia, na którym rozpatrywano sprawę zadośćuczynienia dla bliskich osób poszkodowanych na skutek przestępstwa. Według RPO doszło do naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej, która służy zachowaniu niezawisłości sędziowskiej dla dobra obywateli i ich prawa do sądu.
Krzysztof Sobczak
05.06.2021
Wymiar sprawiedliwości

Drogie spadki i darowizny z zagranicy

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Rodziny i krewni coraz częściej mieszkają w różnych częściach świata. Otrzymanie spadku czy darowizny z zagranicy może powodować konieczność zapłacenia dodatkowego podatku w Polsce. Z powodu braku odpowiednich przepisów, daninę czasami trzeba zapłacić nawet dwa razy - raz w Polsce i raz za granicą. Bo brakuje odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Piotr Baraniak
05.06.2021
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Prawo własności daje szereg uprawnień, nie ma jednak absolutnego charakteru. Przepisy, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy mogą limitować uprawnienia właściciela. Niekiedy na zakres wykonywania prawa wpływa orzeczenie sądu zainicjowane sporem sąsiedzkim. Może to być spór o immisje, czyli oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie.
Aleksandra Partyk
05.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Prawo oświatowe w żaden sposób nie określa, jak uczeń powinien się podpisywać na sprawdzianie lub w zeszycie, nie ma więc powodu, by zmuszać transpłciowego ucznia do tego, by posługiwał się danymi metrykalnymi. Warto postawić na działania edukacyjne, co pomoże uniknąć konfliktów w szkole - mówi adwokat Karolina Gierdal, prawnik Kampanii Przeciwko Homofobii.
Monika Sewastianowicz
05.06.2021
Zarządzanie oświatą RODO
Poszkodowany nie musi zawsze wybierać najtańszego samochodu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy. Nie może on jednak wynajmować pojazdu za czynsz istotnie przekraczający obowiązujące stawki rynkowe. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, o które klienci oraz wypożyczalnie spierają się o to z ubezpieczycielami.
Regina Skibińska
05.06.2021
Ustawa o płatnych autostradach przeleciała przez Sejm jak pendolino. Senatorowie odrzucili ją w całości, gdyż nie znaleźli odpowiedzi, dlaczego ten pośpiech, a także czy wprowadzana przy okazji likwidacji poboru opłat na bramkach geolokalizacja nie naruszy prywatności kierowców, czy zbieranie tak dużej liczby danych nie jest nadmiarowe. Sejm jednak ustawę przyjął i od grudnia te przepisy zaczną działać.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.06.2021
Administracja publiczna Policja Nowe technologie
Prokuratura zajmie się zawiadomieniem NIK o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera oraz ministrów. Chodzi o zeszłoroczne wybory "kopertowe", do których nie doszło. W piątek potwierdził to minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Krzysztof Sobczak
04.06.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna Wybory
Jeżeli strona postępowania administracyjnego wniosła o elektroniczne doręczenie pism, organ związany jest tym wyborem. Doręczenie w trybie tradycyjnym nie może wówczas mieć miejsca, chyba, że doręczenie elektroniczne będzie niemożliwe lub bezskuteczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Marek Sondej
04.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Gminy mogą w miejscowych planach zakazać montowania nowych pieców węglowych - wynika z trzech orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. A jeszcze do niedawna sądy administracyjne unieważniały zapisy wprowadzające tego typu ograniczenia. To się jednak zmieniło, a NSA wywrócił do góry nogami dotychczasową linię orzeczniczą.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.06.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Rachunki za energię elektryczną wystawiane odbiorcom powinny być jasne i zwięzłe, zawierać porównanie bieżącego zużycia energii elektrycznej ze zużyciem w takim samym okresie, link do porównywarki, a także informacje o prawach konsumenta, związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów. Takie m.in. zmiany ma wprowadzić ustawa wdrażająca unijną dyrektywę.
Krzysztof Sobczak
03.06.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała w środę, że Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 25 czerwca prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy nie będzie możliwości zapewnienia przez placówkę opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Rozporządzenia są już opublikowane z Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Sobczak
03.06.2021
Pomoc społeczna
Pandemia nie zrewolucjonizowała warunków ubezpieczeń zdrowotnych i tych na życie. O ile w razie śmierci na Covid-19 czy hospitalizacji regułą jest wypłata świadczenia z polisy na życie, to za samo zachorowanie nie można otrzymać wypłaty. Za to ubezpieczyciele zdrowotni poszerzyli ostatnio zakres swoich usług.
Regina Skibińska
03.06.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Renta rodzinna to świadczenie, o które mogą ubiegać się bliscy osoby zmarłej, która pobierała np. emeryturę. Ma zapewnić minimum bezpieczeństwa ekonomicznego, środków utrzymania po śmierci żywiciela rodziny, ale prawo do skorzystania z tego świadczenia ma szereg ograniczeń. Np. dzieciom przysługuje ona do ukończenia 16 lat, chyba że nadal się uczą.
Aleksandra Partyk
03.06.2021
Prawo rodzinne Domowe finanse Emerytury i renty
Bez wątpienia ogłoszenie programu Polski Ład rozpoczęło ogólnonarodową dyskusję o potrzebie reformy podatkowej i to jest, jak na razie, główna „podatkowa” zaleta tego programu. Niestety, nic nie wskazuje na to, że Polski Ład to przemyślana reforma podatkowa – mówi dr Jowita Pustuł, radca prawny i doradca podatkowy.
Krzysztof Koślicki
03.06.2021
Ordynacja PIT Polski Ład
Nawet w najgorszych momentach pandemii, obostrzenia dotyczące kościołów nie były specjalnie restrykcyjne, natomiast obecnie ograniczenia dotyczące uroczystości w budynkach są porównywalne do tych, obowiązujących w sklepach. Z kolei na zewnątrz obiektów kultu religijnego obowiązuje wyłącznie konieczność zachowania odstępów.
Monika Sewastianowicz
03.06.2021
Koronawirus a prawo