Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że zgodnie z ustawą rejestruje przekroczenia prędkości od 11 km/h ponad obowiązującą na danej drodze normę, ale próg rejestracji powyżej tej granicy zależy od możliwości kadrowych tej instytucji. - Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności przerabiać najcięższe wykroczenia - mówi jej szef Alvin Gajadhur.
Krzysztof Sobczak
09.01.2020
Prawo karne Policja
W 2020 roku wprowadzone zostaną nowe e-usługi adresowane do kierowców, m.in. prawo jazdy w telefonie - poinformowało w czwartek Ministerstwo Cyfryzacji. - Pracujemy m.in. nad prawem jazdy, którego nie będziemy musieli wozić ze sobą, bo będziemy je mieli w telefonie - wyjaśnił minister Marek Zagórski.
Krzysztof Sobczak
09.01.2020
Administracja publiczna RODO
Nikt z sejmowej większości, włącznie z panią marszałek, nie może się spotkać z delegacją Komisji Weneckiej z powodu nawału pracy. Do Trybunału prośba nie dotarła, ale może nie miała dotrzeć, a w resorcie sprawiedliwości z delegacją spotkają się jacyś urzędnicy, ale na pewno nie minister. To wyraźne próby ignorowania tego organu, ale raczej bezskuteczne, bo opinia o kagańcowej ustawie i tak powstanie.
Krzysztof Sobczak
09.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z prawem nikt nie może wymagać od obywatela pozostawienia dowodu osobistego, ale praktyka zatrzymywania dokumentu tożsamości lub jego kserowania ma nadal miejsce, np. w wypożyczalniach sprzętu narciarskiego. Prezes UODO radzi, by w zastaw nie zostawiać dowodów osobistych ani innych dokumentów potwierdzających tożsamość
Krzysztof Sobczak
09.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument RODO
Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podnosił, że izolacja w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, jako zabezpieczenie cywilne jest niedopuszczalna. Potwierdził to też rok temu SN. Problem w tym, że sądy nadal te przepisy stosują, powołując się na konieczność ochrony życia i zdrowia. Teraz sprawą ma zająć się siedmioosobowy skład SN.
Patrycja Rojek-Socha
09.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Przez prawie pół roku w przepisach dotyczących kuratorów była luka, która utrudniała, a nawet uniemożliwiała im kończenie spraw dotyczących osób skazanych na kary ograniczenia wolności. Teraz resort przywrócił zapis precyzujący, że przesłanką do wykreślenia ich z wykazu jest też upływ kary, liczony od dnia jej rozpoczęcia.
Patrycja Rojek-Socha
09.01.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Samorządy muszą udzielać informacji publicznej, ale nadmiar wniosków może zakłócać ich funkcjonowanie. Mówią nawet o paraliżu i dręczeniu. Ludzie pytają głównie o finanse i nagrody dla pracowników, większość wniosków pochodzi jednak od firm. Rozwiązaniem problemu może być udostępnianie informacji w BIP, o czym urzędy zapominają.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.01.2020
Samorząd terytorialny
Wprowadzane obecnie zmiany mają zakneblować sędziom usta i nie ma na to naszej zgody. Tym bardziej, że sędziowie nie chcą uczestniczyć w każdej debacie, a mówić chcą jedynie o tym, na czym się znają, czyli o wymiarze sprawiedliwości. Jego reformy nie mogą być wprowadzane bez naszych opinii - mówi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda
Patrycja Rojek-Socha
09.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości powołuje się przy tym na Konstytucję. Chodzi o nowelizacje potocznie nazywaną ustawą kneblującą, która m.in. rozszerza podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwrócił się do Komisji 30 grudnia, a ta zdecydował, że wyśle do Polski delegacje.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Przedstawiciele prawie wszystkich klubów parlamentarnych, poza Lewicą, wzięli udział w zorganizowanych w środę konsultacjach dotyczących ustawy mającej chronić dzieci przed dostępem do pornografii. - To budujące, że dobro dzieci pozwala na dialog ponad podziałami – ocenił Michał Dworczyk
Krzysztof Sobczak
08.01.2020
Prawo karne Prawo rodzinne
107,5 mld zł w ochronie zdrowia ma być do wydania w 2020 r. - podał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ma m.in. powstać program określający kierunki rozwoju polskiej kardiologii i profilaktyki chorób serca na kolejne 10 lat. Planowane jest też wprowadzenie nielimitowanej liczby świadczeń w poradniach specjalistycznych i podsienie wycen w opiece ambulatoryjnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rekompensaty w wysokości do 1,95 mld zł w 2020 roku dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami abonamentowymi przewiduje projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, której pierwsze czytanie odbyło się w środę w Sejmie.
Krzysztof Sobczak
08.01.2020
Finanse publiczne
W ocenie Rzecznik Praw Obywatelskich ustawa z 20 grudnia, określana jako kagańcowa, jest sprzeczna z zobowiązaniami Polski wobec Unii Europejskiej i kwestionuje jej uczestnictwo w wymiarze prawnym w UE i Radzie Europy. Jak dodaje, wprowadza bowiem narzędzia ingerowania w niezawisłość sędziowską oraz wolność słowa i zrzeszania się sędziów.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Lista branż jest krótka, liczy tylko trzy pozycje. Wśród nich są banki, gdzie przeprowadzone zostaną kontrole pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości.
Jolanta Ojczyk
08.01.2020
RODO Compliance
Kryzys wokół sądownictwa w Polsce pokazuje, że naruszenia prawa w procesie powoływania sędziów, zwłaszcza w okolicznościach mogących sugerować polityczne motywacje władzy wykonawczej i ustawodawczej, zagrażają poszanowaniu praw człowieka, a także całemu systemowi prawnemu - wskazuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
W nowych budynkach będzie trzeba zapewnić urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, a także okablowanie do którego można podłączyć ładowarkę samochodową. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Jolanta Ojczyk
08.01.2020
Budownictwo
Do Sądu Najwyższego trafiło właśnie pytanie o możliwość stosowania rozproszonej kontroli konstytucyjności. Sędziowie chcą wiedzieć, czy w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny nie daje gwarancji rzetelnej oceny, mogą go pomijać. Prawnicy przyznają, że takie rozstrzygnięcie może mieć istotne i dalekosiężne znaczenie, ale dodają, że taki oręż powinien być rozsądnie stosowany.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
08.01.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sąd Najwyższy w swojej uchwale przeciął spory dotyczące traktowania majątku małżonków przy upadłości konsumenckiej. Uznał, że jeśli w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonka pozostawał on w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości - pisze radca prawny Piotr Zimmerman
Piotr Zimmerman
08.01.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Trochę mniej "niebieskich kart" dla sprawców przemocy w 2018 r. 

Prawo karne Pomoc społeczna Administracja publiczna Policja
Ponad 93,3 tys. procedur Niebieskiej Karty wszczęto w Polsce w 2018 roku – wynika ze sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To mniej niż w poprzednich latach. Pomocy udzielono 6792 ofiarom przemocy, a na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2018 r. odebrano 1130 dzieci.
Krzysztof Sobczak
07.01.2020
Prawo karne Pomoc społeczna Administracja publiczna Policja

Wiceszefowa MEN teraz pełnomocnikiem ds. ekonomii społecznej i solidarnej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Iwona Michałek, dotychczasowa wiceminister edukacji, została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i powołana została na stanowisko pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej. Od lipca 2019 zajmowała stanowisko sekretarza stanu w MEN i pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.
Krzysztof Sobczak
07.01.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatniej chwili zmieniło termin od którego w 140-tysięcznym Rybniku (Śląskie) ma działać Sąd Okręgowy. 1 stycznia zastąpiono - 1 lipca 2020 roku. Zmiana jest ważna, bo pierwsza taka korekta struktury sądów w Polsce od dłuższego czasu.
Patrycja Rojek-Socha
07.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Wnioski będzie można składać od 15 marca do 15 maja. Według szacunków ze wsparcia skorzysta ok. 65 tys. hodowców, którzy poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Decyzję w projekcie w tej sprawie podjął we wtorek rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.01.2020
1 stycznia 2020 r. do grona wspólników kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k. dołączył Norbert Frosztęga. Jest adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w obszarach związanych z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym.
Patrycja Rojek-Socha
07.01.2020
Rynek
Wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych zrekompensujemy w 2021 r., kiedy będzie można określić, o ile więcej polska rodzina zapłaciła za prąd w 2020 r. - poinformował we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Z jego wypowiedzi wynika, że rekompensata będzie ustalana indywidualnie dla każdej rodziny.
Krzysztof Sobczak
07.01.2020
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Jeśli sąd ustali, że powód dochodzi oczywiście bezzasadnego roszczenia, to może wydać wyrok oddalający powództwo nawet bez doręczenia odpisu pozwu stronie pozwanej. Zasady rozpoznawania apelacji od wyroku wydanego w tym trybie są też specyficzne. Trudno jednak wskazać, które z żądań są oczywiście bezzasadne, a które „po prostu” bezzasadne.
Aleksandra Partyk
07.01.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Prawie 12 tys. misji lotniczego pogotowia w 2019 r.

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
11 tys. 821 misji, w tym 10 tys. 366 lotów do nagłych zdarzeń oraz 1455 transportów międzyszpitalnych. Samolotami zrealizowano 470 transportów. Takie statystyki za 2019 rok podało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na pokładach śmigłowców przetransportowano 8735 pacjentów, w tym 1349 dzieci. Według LPR to największa liczba misji w historii.
Krzysztof Sobczak
06.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Chodzi o sędziego wybranego w 2016 r. do ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa. W wyniku uchwalonej w grudniu 2017 r. noweli ustawy o KRS przerwano jego czteroletnią kadencję i to mimo że taki czas - jak wskazuje RPO - określa wprost Konstytucja. Sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a RPO do niej przystąpił.
Patrycja Rojek-Socha
06.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Skazany za czyny przeciwko wolności seksualnej, którego ofiarą była jego 6-letnia wnuczka nie może wcześniej warunkowo wyjść na wolność - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Zwłaszcza, że mężczyzna bezkrytycznie ocenia swój czyn, a proces resocjalizacji stoi w miejscu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.01.2020
Prawo karne
Od 2022 roku wszystkie nowe modele pojazdów wprowadzone na rynek Unii Europejskiej będą wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa - m.in. inteligentny asystent prędkości, automatyczne hamowanie awaryjne, wykrywanie pieszych. Taki obowiązek wprowadzają wchodzące w niedzielę 5 stycznia w życie nowe przepisy, które mają zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych.
Krzysztof Sobczak
04.01.2020
Prawo karne Prawo unijne
Cześć związków zawodowych chce jeszcze w styczniu rozpocząć dyskusje na temat podziału środków na podwyżki dla pracowników sądów. Z pierwszej transzy - 450 zł na pracownika - 50 zł przeznaczono na niwelowanie różnic w wynagrodzeniach. Teraz nieoficjalnie mówi się, że ministerstwo chce pójść dalej i większość środków z drugiej transzy przeznaczyć na wyrównywanie dysproporcji płacowych pomiędzy sądami różnych szczebli.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski