Prawo.pl
Brak regulacji dotyczącej odtwarzania akt zaginionych lub zniszczonych nie jest przeszkodą do uwzględnienia żądania strony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Korzyść z zastosowania tej instytucji sprawia, że organ administracji powinien poszukiwać właściwej podstawy prawnej w obowiązujących przepisach.
Marek Sondej
31.03.2021
Samorząd terytorialny
Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat czynników determinujących zdrowie, zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu - to główne cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, którego projekt został przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.
Krzysztof Sobczak
30.03.2021
Opieka zdrowotna

Nowe obwody łowieckie później - prezydent podpisał ustawę

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która przesuwa termin ustalenia nowych obwodów do końca tego roku, dzięki czemu nie dojdzie do sytuacji, że część województw nie zdąży zmienić ich granic. To utrudniłoby prowadzenie gospodarki łowieckiej w kraju i skomplikowałoby wypłacanie odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę.
Katarzyna Kubicka-Żach Patrycja Rojek-Socha
30.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
W kwietniu do Polski ma trafić 5 milionów dawek. Wówczas szczepić zaczną ratownicy medyczni, pielęgniarki i wszystkie szpitale tymczasowe. Potem uruchomione zostaną punkty drive-thru, w zakładach pracy oraz aptekach. 12 kwietnia zacznie się rejestracja osób z rocznika 1962. Każdego dnia będzie mógł się zarejestrować kolejny rocznik aż do 1973. W maju ma ruszyć rejestracja dla wszystkich.
Jolanta Ojczyk
30.03.2021
Koronawirus szczepienia

Na spotkanie w urzędzie skarbowym trzeba się umówić

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Większość spraw związanych z podatkami można załatwić online, przez system e-Urząd Skarbowy. Wizytę osobistą w urzędzie najlepiej umawiać wcześniej. Można to zrobić na stronie podatki.gov.pl. Bez umawiania wizyty dokumenty można złożyć w urnie wystawionej w urzędzie (bez potwierdzenia odbioru) lub w punkcie podawczym.
Krzysztof Koślicki
30.03.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych postanowił sprawdzić, dlaczego litewski serwis handlowy Vinted wymaga od handlujących na nim osób przedstawiania kopii dowodów osobistych. Ponieważ platformę tę prowadzi spółka zarejestrowana na Litwie, UODO prosi o współpracę w tej sprawie litewski organ nadzorczy.
Krzysztof Sobczak
30.03.2021
Rynek i konsument RODO
Stowarzyszenie Pacjentów na Rzecz Wentylacji Domowej Jednym Tchem chce, by wszystkie rodzaje wentylacji domowej pozwalające korzystać z respiratora i aparatury wspomagającej oddech poza oddziałami szpitalnymi zostały uznane za świadczenie ratujące życie oraz by koszt był całkowicie rozliczany przez NFZ. Z takim apelem zwróciło się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
Katarzyna Redmerska
30.03.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Jeśli ubezpieczony nie był osobą całkowicie niezdolną do pracy przed 16 rokiem życia, to tym samym nie spełnia warunków do przyznania prawa do renty rodzinnej po ojczymie - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie i uchylił wyrok sądu I instancji. Stwierdził, że rozpoznanie u ubezpieczonego wrodzonej genetycznie choroby oczu nie przeszkodziło powodowi w podejmowaniu, choć nieudolnie prac
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.03.2021
Prawo pracy
Sąd rejonowy wysłał zawiadomienie o rozprawie nie do oskarżonego ale na adres osoby, która miała takie samo imię i nazwisko. Potem mimo braku potwierdzenia uznał, że został on prawidłowo powiadomiony. Sąd Najwyższy wskazuje, że doszło do uchybienia, która uderza w prawo do obrony i dodaje: bez pewności w tym zakresie, nie można prowadzić rozprawy.
Aleksandra Partyk
30.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Lekarz rodzinny ma być koronerem - kolejny projekt

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Być może niebawem to lekarz rodzinny będzie zobowiązany stwierdzać zgon u osoby, która zmarła poza szpitalem. Nie wiadomo, czy za usługę tego typu będzie przysługiwać wynagrodzenie - resort zdrowia nie wypowiedział się jeszcze na ten temat. Ministerstwo Zdrowia zapowiada też zmiany w przepisach o pogrzebach.
Katarzyna Redmerska
30.03.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Rząd zmienia od wtorku zasady kwarantanny

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Dla podróżnych ze strefy Schengen kwarantanna będzie obowiązkowa, ale okazanie negatywnego testu na koronawirusa maksymalnie sprzed 48 godzin będzie z niej zwalniało. Natomiast wszystkie osoby wracające z państw spoza strefy trafią na kwarantannę. Każda osoba z tych dwóch grup będzie mogła przeprowadzić test już w Polsce, a jeśli wynik będzie negatywny, kwarantanna zostanie zdjęta.
Krzysztof Sobczak
29.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej „ustawy kagańcowej” i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, wraz z kompleksowym wnioskiem o pilne zarządzenie środków tymczasowych - wystąpienie takiej treści do kierownictwa Komisji Europejskiej skierowała grupa polskich organizacji oraz kilkudziesięciu wybitnych prawników z różnych państw.
Krzysztof Sobczak
29.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Paszport zdrowotny z informacjami o szczepieniach i przeciwciałach wytwarzanych przeciwko koronawirusowi powinien funkcjonować od 15 czerwca - zapowiedział komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Dodał, że nie będzie on obowiązkowy, ale dokument ma być „zharmonizowany na szczeblu europejskim”.
Krzysztof Sobczak
29.03.2021
Prawo unijne Koronawirus a prawo
Śmierć współmałżonka w trakcie roku niesie za sobą wiele problemów po stronie członków rodziny. Do najczęstszych wątpliwości należą kwestie, kto powinien rozliczyć podatki z tytułu PIT, kto powinien uiścić należny podatek, oraz czy w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, drugi ma prawo do wspólnego rozliczenia, w tym czy może odliczyć ulgi podatkowe.
Sebastian Sterbicki
29.03.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Organ odstąpił od realizacji wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, ponieważ uznał, że wnioskodawca zataił, że sześć lat temu sprzedał udział w nieruchomości. Tymczasem z treści formularza, na którym złożono oświadczenie wynikał obowiązek podania aktualnych, a nie historycznych danych o sytuacji mieszkaniowej. Oznacza to, że zarzut organu okazał się niezasadny,
Dorian Lesner
29.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Odmowa udzielenia informacji publicznej usprawiedliwiona wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów jest już faktem. Obawy, że zarzuty prezes SN uruchomią lawinę uchylania się podmiotów publicznych od obowiązku, są zasadne, co gorsza, mogą zasłaniać się wnioskiem aż do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał. Tymczasem przepis obowiązuje, a odprawionemu z kwitkiem służy skarga
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
29.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

WSA: Kara za złamanie kwarantanny nielegalna

Prawo karne Koronawirus a prawo
Wadliwość przepisów nakazujących odbycie przymusowej kwarantanny oraz niepewność co do okresu jej trwania to główne zarzuty Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wobec decyzji o ukaraniu Sebastiana K. za złamanie obowiązku kwarantanny w okresie marcowego lockodownu. To kolejny wyrok w którym sąd zakwestionował prawidłowość decyzji nakładającej karę finansową
Marek Sondej
28.03.2021
Prawo karne Koronawirus a prawo
Czterech z pięciu lekarzy weterynarii w sądzie lekarsko weterynaryjnym otrzymało kary upomnienia za niewłaściwe leczenie psa, piąty z nich usłyszał karę nagany. Pies nie przeżył. Właściciel wydał wojnę weterynarzom, zarzucając im arogancję, lekceważenie obowiązków i zaniedbania, które wymagają poważniejszych konsekwencji. W tej sprawie decydujące znaczenie będzie miała ekspertyza biegłego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2021
Prawo karne Zawody medyczne
Resort zdrowia ogłosił na Twitterze, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się projekt dotyczący rehabilitacji postcovidowej. To jeden z pięciu elementów zapowiadanego w lutym rządowego "planu odbudowy zdrowia Polaków". Minister Adam Niedzielski ma podać szczegóły wkrótce.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W nocy z 27 na 28 marca zmieniamy czas z zimowego na letni. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na 3.00. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. W niedzielę można będzie spać o godzinę krócej.
Krzysztof Sobczak
27.03.2021
Prawo unijne
Właściciele garaży wolnostojących, gdy parkują tam samochód i nie wytwarzają śmieci, wbrew sugestiom władz niektórych gmin, nie są zobowiązani do zawarcia umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. Jeśli gmina przyjdzie z kontrolą, właściciel musi jednak wykazać, że na nieruchomości nie powstają odpady.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.03.2021
Finanse samorządów Administracja publiczna
Skoro od daty uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej do dnia przycięcia drzew minęło 8 miesięcy, to była szansa na administracyjne załatwienie sprawy - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach i kary w wysokości 19 tys. zł za zniszczenie drzew nie uchylił. Sąd dodał, że stan wyżej konieczności musi wynikać z obiektywnego stanu rzeczy, a nie subiektywnego przeświadczenia.
Marek Sondej
27.03.2021
Środowisko Budownictwo
Najlepszą strategią na nadchodzące lato będzie wyczekać jak najdłużej z decyzją o wakacjach. Nie ma złotej reguły, jak się zachować, a każde obostrzenie i zamknięcie to istotne ograniczenie dla ludzi pragnących podróży i wypoczynku. Wróci zapewne do łask formuła wyjazdów last minute, a najbliższe miesiące to będzie turystyka bliższego kontaktu, w mniej ryzykownych kierunkach
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2021
Rynek i konsument Koronawirus szczepienia
Epidemia koronawirusa zamknęła biura i szkoły. Zdalna praca i nauka powodują jednak wzrost opłat w domowych budżetach. Tymczasem odliczanie wydatków na internet w PIT jest mocno ograniczone. Nie ma też w zasadzie żadnych możliwości odliczenia innych kosztów. Ministerstwo Finansów powinno pilnie zmienić przepisy.
Krzysztof Koślicki
27.03.2021
Domowe finanse PIT

Możliwe porozumienie w sprawie zrzeczenia się zachowku

Prawo cywilne Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Podstawową zasadą prawa spadkowego w przypadku, gdy został sporządzony testament, jest uszanowanie ostatniej woli spadkodawcy. Oznacza to, że zarówno spadkobiercy, wykonawca testamentu, jak i sąd, powinni dążyć w swoich działaniach do takiego odczytywania testamentu, aby wola zmarłego została urzeczywistniona – pisze Aldona Leszczyńska-Mikulska.
Aldona Leszczyńska-Mikulska
27.03.2021
Prawo cywilne Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Rząd w najnowszym rozporządzeniu covidowym wprowadza obostrzenie - niespodziankę, czyli kary za samo uczestnictwo w zgromadzeniu. Obok ewidentnej niekonstytucyjności takiej sankcji, jest to też potencjalne źródło prawnych absurdów. Przekonać się o tym mogą choćby uczestnicy wielkanocnych nabożeństw, którzy mogą odpowiadać za nadmierny tłok w kościele.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
27.03.2021
Policja Koronawirus a prawo
W piątkowym głosowaniu Parlament Portugalii zatwierdził prawo do tzw. zapłodnienia post mortem, uprawniające do korzystania z nasienia nieżyjących już mężczyzn, którzy przed śmiercią zamrozili swoje plemniki i nosili się z zamiarem posiadania potomstwa. Projekt trafił do parlamentu z inicjatywy obywateli, którzy zebrali ponad 95 tys. podpisów.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2021
Prawo rodzinne

Policja zapowiada egzekwowanie zakazów epidemicznych

Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
Będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, w egzekwowaniu przestrzegania obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa, także aby rozliczać osoby, które je łamią - zapowiedział w piątek komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. - Ciągle napotykamy na osoby, które nie przestrzegają obostrzeń. I to często w sposób niezwykle lekceważący - podkreślił.
Krzysztof Sobczak
26.03.2021
Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
Azbest ma zniknąć z polskich dachów do 2032 roku, ale może się to nie udać. Dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel jest, NFOŚiGW prowadzi specjalny program. Wsparcie jest przewidziane dla gmin, a za ich pośrednictwem dla mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Wprawdzie w pandemii zakazano organizacji spotkań, wyłączono jednak spod tego zakazu spotkania zawodowe i służbowe. Dzięki temu m.in. partie polityczne mogą swobodnie organizować swoje posiedzenia, ale nie mogą organizować spotkań z kandydatami do partii. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich to istotne ograniczenie działalności politycznej.
Krzysztof Sobczak
25.03.2021
Koronawirus a prawo