Prawo.pl
Zakład ubezpieczeń powinien przedstawić poszkodowanemu realną propozycję najmu pojazdu zastępczego, który pod istotnymi względami będzie odpowiadał pojazdowi należącemu do poszkodowanego – stwierdziła w opublikowanym w piątek opracowaniu Komisja Nadzoru Finasowego.
Krzysztof Sobczak
16.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Stanisław Trociuk pełni teraz obowiązki RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W związku z zakończeniem z dniem 15 lipca br. pracy na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich przez Adama Bodnara i nie powołaniem jeszcze nowego rzecznika, od piątku obowiązki te pełni wieloletni zastępca RPO Stanisław Trociuk. Jeśli Senat zatwierdzi wybranego przez Sejm Marcina Wiącka, to on może wkrótce objąć ten urząd.
Krzysztof Sobczak
16.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa na drogach, a podróżujący po naszym kraju są ponad trzy razy bardziej narażeni na utratę życia w następstwie wypadku niż w Szwecji czy Norwegii. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie megainformację o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego, w której wymienia przyczyny tego stanu i proponuje konkretne zmiany.
Agnieszka Matłacz
16.07.2021
Prawo karne Administracja publiczna Policja
Prawo cywilne chroni osobę, wobec której wydano zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej. Jest ona uczestnikiem egzekucji i może uczestniczyć w licytacji komorniczej - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W tle tej sprawy pojawia się skarga pauliańska i nieuczciwe przeniesienie udziałów w nieruchomości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o interwencji produktowej i zakazała wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i spełniają określone kryteria.
Regina Skibińska
15.07.2021
Rynek i konsument Finanse

Psy skarbówki będą tropić koronawirusa

Doradca podatkowy Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Jak informuje Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu uczestniczyła w pilotażowym szkoleniu psów służbowych w kierunku wczesnego wykrywania Sars-CoV-2 u ludzi. Osiągnięto wyniki skuteczności wykrywania na poziomie 95 proc. Wynik świadczy o niezwykłych możliwościach psów i ich nosów.
Krzysztof Koślicki
15.07.2021
Doradca podatkowy Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Śmierć najbliższej osoby,brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby, ciężka choroba najbliższej osoby - tego najbardziej boją się Polacy. W dalszej kolejności są to: nowotwór, brak pieniędzy na starość, utrata sprawności i brak dostępu do opieki medycznej. Tak wynika z najnowszego raportu pt. „Mapa ryzyka Polaków” przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeniową i firmę Deloitte.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
15.07.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub religijne może być uzasadniony koniecznością prezentowania przez pracodawcę neutralnego wizerunku wobec klientów lub zapobiegania konfliktom w pracy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Przedsiębiorcy nie wiedzą czy mogą pytać swoich klientów lub uczestników wydarzenia o szczepienie. Wielu rezygnuje z tego i przyjmuje maksymalną dopuszczalną liczbę gości, a mogłaby większą, gdyby te przepisy były bardziej precyzyjne. Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie apelują do rządu o przyjęcie regulacji, które pozwolą na skuteczne weryfikowanie, kto jest zaszczepiony.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2021
Rynek i konsument Koronawirus szczepienia
W lasach pojawiły się już pierwsze grzyby. Są także poziomki i jagody. Przy drogach ustawili się więc sprzedawcy. Mimo że – co do zasady – opodatkowaniu podlegają w Polsce wszystkie dochody, środki pochodzące ze sprzedaży owoców runa leśnego mogą być zwolnione z PIT. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.
Krzysztof Koślicki
15.07.2021
Domowe finanse PIT

Pijany sprawca wypadku płaci poszkodowanym z własnej kieszeni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja
Jeżeli z winy sprawcy prowadzącego auto po alkoholu doszło do kolizji, to zgodnie z obowiązujacym obecnie prawem ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, ale następnie występuje do sprawcy z roszczeniem regresowym. Świadczenia obejmują też rentę alimentacyjną dla dzieci ofiar śmiertelnych wypadku.
Regina Skibińska
15.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja
Kraje UE wprowadzają już rozwiązania ograniczające dostęp do różnego rodzaju usług dla osób niezaszczepionych. Celem jest ochrona przed wirusem, ale także zwiększenie liczby osób zgłaszających się na szczepienie. Takich regulacji nie wyklucza polski Główny Inspektor Sanitarny. Tyle, że by zadziałały, musiałyby zostać wprowadzone ustawą i... być wykonalne.
Jolanta Ojczyk Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia

Wyrok neoTK dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wyrok z 14 lipca 2021 roku jest dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu w narracji neoTK. Przed 2015 rokiem Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał nadrzędność polskiej Konstytucji, jednak w praktyce zawsze orzekał tak, by zapewnić w praktyce efektywne stosowanie prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym - twierdzi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka,
Aleksandra Kustra-Rogatka
14.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Bunt przeciwko Unii nas zaboli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Jaka piękna katastrofa - można rzec za Hrabalem. Mamy zderzenie czołowe Trybunału Konstytucyjnego i stojącej za nim całej koalicji rządzącej z Unią Europejską. Kilkadziesiąt minut po postanowieniu wydanym przez TSUE zakazującym działania Izby Dyscyplinarnej SN, polski Trybunał orzeka o tym, że unijny Trybunał nie ma kompetencji w tym zakresie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – 12 tys. złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia - przewiduje projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Przygotowywane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
Krzysztof Sobczak
14.07.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Domowe finanse
Po zamianie władzy w Polsce Trybunał Konstytucyjny powinien być zlikwidowany, a kompetencje do badania konstytucyjności ustaw powinny otrzymać wszystkie sądy, albo przekształcony tak, by jego skład został uformowany na nowo, z udziałem parlamentu, korporacji prawniczych i samorządów lokalnych - proponuje Polska 2050 Szymona Hołowni.
Krzysztof Sobczak
14.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Brak jakiejkolwiek możliwości prawnego uznania związków jednopłciowych stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego osób nieheteroseksualnych - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 lipca 2021 r. dotyczącym Rosji. Polska także rażąco narusza standardy konwencyjne, a potwierdzenie tego faktu wyrokami Trybunału w Strasburgu jest jedynie kwestią czasu.
Katarzyna Warecka
14.07.2021
Prawo rodzinne
Szesnaście organizacji branżowych wystąpiło z apelem w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (rop) do wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki. Chodzi o implementację unijnych rozwiązań do polskiego prawa. Proponują, aby projektowanie nowego modelu ROP odbywało się w pierwszej kolejności z poziomu identyfikacji zagrożeń dla możliwości realizacji celów środowiskowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.07.2021
Środowisko Rynek
Zbyt późno podjęto działania wobec klienta, który nie spłacał kredytu konsumenckiego i w efekcie część roszczeń uległa przedawnieniu. Jednak sądy dwóch instancji uznały, że do przedawnienia nie doszło. W sprawę właczył się Rzecznik Finasnowy, który skierował w tej sprawie skargę nadzywczajną do Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
14.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Coraz bezpieczniej jest na polskich drogach, chociaż co jakiś czas dochodzi do bulwersujących zdarzeń. Do sytuacji porównywalnej z Skandynawią czy krajmi Europy Zachodniej jeszcze nam daleko, ale postęp jest wyraźny. Trzeba oczywiście dążyć do dalszej poprawy w tym zakresie, ale proponowane przez rząd drakońskie kary są ostatnim czynnnikiem, który na to wpłynie.
Krzysztof Sobczak
14.07.2021
W środę, 14 lipca w samo południe odbędzie się losowanie nagród głównych w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. 16 osób, spośród ponad miliona dwustu tysięcy, które zgłosiły chęć udziału w loterii, wygra samochody osobowe - po jednym samochodzie przeznaczono na każde województwo. Finał loterii nie oznacza końca spisu
Agnieszka Matłacz
14.07.2021
Domowe finanse
Trybunał Konstytucyjny do godz. 13 w czwartek odroczył rozpatrywanie wniosku premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. W środę TK ma odpowiedzieć na pytanie, czy jest obowiązek wykonywania postanowień Trybunału Sprawiedliwości UE zawieszających Izbę Dyscyplinarną. A w czwartek ma zapaść wyrok TSUE w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce.
Krzysztof Sobczak
13.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka powiedział we wtorek, że "może dojść do sytuacji, że w Polsce będą wdrożone zasady powodujące, aby osoby, które nie są zaszczepione nie stwarzały ryzyka dla osób zaszczepionych". Nie skonkretyzował jednak, jakie to mogą być ograniczenia i kiedy mogłyby być wprowadzone.
Krzysztof Sobczak
13.07.2021
Koronawirus szczepienia
Zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Przyznanie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Ściąganie zaległych mandatów karnych z nadpłaty podatku. Takie zmiany proponuje rząd w nowelizacji Prawo o ruchu drogowym
Robert Horbaczewski
13.07.2021
Prawo karne Prawo cywilne
Ograniczenie praw rodzicielskich i odebranie prawa kontaktu z dziećmi osobie transpłciowej ze względu na przeprowadzoną korektę płci biologicznej stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz dyskryminację - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczy Rosji, ale sytuacja osób transpłciowych w prawie polskim jest także trudna.
Katarzyna Warecka
13.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Fiskus nie będzie pobierał podatku od nagród przyznanych w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień - wynika z podpisanego w poniedziałek 12 lipca przez ministra finansów rozporządzenia. Nowe przepisy wejdą w życie od 14 lipca. Będą dotyczyły nagród o wartości powyżej 2 tys. 280 zł uzyskanych od 14 lipca 2021 r. do 11 marca 2022 r.
Krzysztof Koślicki
13.07.2021
Domowe finanse PIT Koronawirus szczepienia
Przepisy dotyczące uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie aktem wykonawczym w zakresie ich nadawania jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Joanna Smarż Renata Krupa-Dąbrowska
13.07.2021
BHP Budownictwo
Niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z ustawy Prawo łowieckie i niesporządzenie protokołu szacowania szkód łowieckich nie zamyka drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie dotyczące sporu rolnika z kołem łowieckim.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.07.2021
Środowisko Prawo cywilne
Przed Trybunałem Sprawiedliwosci UE zakończyło się niedawno postępowanie dotyczące zakresu odpowiedzialności operatorów platform, na których są udostępniane lub przechowywane treści naruszające prawa autorskie. Zgodnie z wyrokiem z 22 czerwca 2021 roku – operatorzy ci nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskich, jeżeli spełnią określone warunki.
Anna Gołębiowska
13.07.2021
Prawo cywilne Nowe technologie
Program "Polski Ład" nie zawiera propozycji likwidacji ulgi rehabilitacyjnej, w tym odliczenia na leki; ulga rehabilitacyjna jest odliczana od dochodu, a nie od podatku - podał resort finansów. Ustawa PIT nie przewiduje odliczenia wydatków na leki poniesionych przez emerytów - dodał.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.07.2021
PIT Finanse Polski Ład