Z zasady względnej stabilności imienia i nazwiska wynika, iż tylko wystąpienie ważnych powodów uzasadnia ich zmianę. Gdy strona nie wykaże, że jej dotychczasowe nazwisko ją ośmiesza, to nie może domagać się zmiany na inne nazwisko - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Aleksandra Partyk
01.02.2020
Administracja publiczna RODO
Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych - przewiduje projekt ustawy
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Prawo karne
Sprawa ma cechy "kultury gwałtu" - uznał Sąd Najwyższy i nie zgodził się na zbyt pobieżne rozpatrzenie zażalenia na umorzenie postępowania z oskarżenia o przemoc seksualną. Prokurator nazwał gwałt "głupotami" i nie zauważył, że sprawca przyznał się do popełnienia przestępstwa. Teraz sprawa wraca do sądu rejonowego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.01.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

WHO: Międzynarodowy alert w związku z koronawirusem

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. To wymaga skoordynowanej reakcji państw - wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Andrzej Duda poinformował, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny kwestii sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem, wstrzymuje się z nominacjami sędziowskimi. Tymczasem w ocenie SN postępowanie przed Trybunałem podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
28 stycznia jest obchodzony w państwach UE jako Dzień Ochrony Danych Osobowych. Polski UODO w tym dniu otworzył swoje drzwi dla osób zainteresowanych. Urzędnicy udzielali porad prawnych, a na warszawskiej politechnice eksperci dyskutowali nad praktyką wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2020
Prawo pracy RODO
Państwa członkowskie w Radzie UE przyjęły w czwartek decyzję o zawarciu umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. To ostatni formalny krok tej procedury, bo dzień wcześniej Parlament Europejski poparł tę umowę, która sprawia, że brexit nastąpi w uporządkowany sposób. Równocześnie zacznie się 11-miesięczny okres przejściowy.
Krzysztof Sobczak
30.01.2020
Prawo unijne

Parlament Europejski za jednolitymi ładowarkami

Rynek i konsument Nowe technologie
Istnieje pilna potrzeba podjęcia przez UE działań regulacyjnych w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych - tak europosłowie uzasadniają propozycję przepisów, których efektem będą jednolite ładowarki do wszystkich urządzeń przenośnych. Do ich przygotowania Parlament Europejski wezwał w czwartek Komisję Europejską.
Krzysztof Sobczak
30.01.2020
Rynek i konsument Nowe technologie
Rzecznik Praw Obywatelskich chciał by Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła zakres ingerencji służb specjalnych w sferę konstytucyjnych praw i wolności obywateli. Jej prezes Marian Banaś jednak odmówił, tłumacząc to zakazami informowania o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych co znaczące utrudniałoby taką kontrolę.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja
Lekarze rodzinni nie chcą zakładać pacjentom specjalnych kart do terapii leczenia bólu, twierdząc, że minister zdrowia nakłada na nich nowe obowiązki biurokratyczne. Takie stanowisko przedstawili w ramach konsultacji projektu przepisów, które mają wprowadzić standard organizacyjny leczenia bólu.
Katarzyna Nowosielska
30.01.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zasady etyki nie pozwalają adwokatom i radcom prawnym, by tytułowali się specjalistami w danej dziedzinie prawa. Mimo to wielu z nich tego nadużywa tłumacząc się konkurencją i potrzebami klientów. Problem dostrzegają samorządy i nie wykluczają zmian. Tym bardziej, że i dla adwokatów i dla radców prawnych ten rok jest rokiem wyborczym.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Parlament Europejski w Brukseli poparł w środę umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Decyzja ta otwiera formalnie drogę do brexitu. To oznacza, że rozpocznie się tzw. okres przejściowy, w trakcie którego Londyn i Bruksela będą negocjować umowę o przyszłych relacjach.
Krzysztof Sobczak
29.01.2020
Prawo unijne

Prezydent podpisał ustawę o karach za utrudnianie polowań

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Kary grzywny i więzienia za utrudnianie polowań, odstrzał sanitarny z użyciem broni z tłumikiem oraz zmiany zasady wyboru Głównego Łowczego wprowadza m.in. ustawa o zwalczaniu ASF, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Krzysztof Sobczak
29.01.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Umowa przedwstępna darowizny lokali mieszkalnych zawarta w formie ustnej miała na celu pokrzywdzenie wierzyciela - orzekł Sąd Apelacyjny. I mimo, że wyrażono w niej tylko zamiar pozwane osoby trzecie, którym dłużnik przekazał swój majątek, darowizna była nieskuteczna - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2020
Prawo cywilne

WSA: Pobyt w zakładzie karnym nie umorzy alimentów

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna
Sytuacja będąca efektem zawinionych działań zobowiązanego do alimentacji nie może zostać uznana za wyjątkową. Dlatego pobyt w zakładzie karnym nie może być przesłanką umorzenia świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Dorian Lesner
29.01.2020
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna
W sumie od 2016 roku prokuratury umorzyły 30 postępowań o przestępstwa seksualne wobec małoletnich, w których wskazywanym sprawcą była osoba duchowna – wynika z odpowiedzi Prokuratury Krajowej przekazanej Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Ponad połowa z tych decyzji - została uznana za zasadne.
Patrycja Rojek-Socha
29.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria WN Legal Wątrobiński Nartowski wkrótce złoży do sądu pozew przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za aferę GetBack. Grupę, która poszłaby tym tropem zbiera stowarzyszenie poszkodowanych obligatariuszy. Podobnego pozwu nie wyklucza też kancelaria Drzewiecki Tomaszek. To efekt raportu Najwyższej Izby Kontroli o aferze GetBack.
Jolanta Ojczyk
29.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument

Samorządy raczej nie wycofają się z opłaty klimatycznej

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Opłata klimatyczna w niewielkim stopniu, ale zasila budżety samorządów, są więc one - z wyjątkami - przeciwne jej likwidacji. Pytanie, czy gmina powinna ją pobierać, jeśli powietrze nie nadaje się do oddychania. Rozwiązaniem może być przeznaczanie ich na specjalne cele, takie jak wymiana kopciuchów. Jak się okazuje, gminy mają też problem ze skutecznym pobieraniem tej opłaty.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Uchwała trzech izb Sądu Najwyższego nie wstrzymuje rozpatrywania kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN - powiedział sędzia Maciej Mitera, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie nad kandydaturami zaplanowano na środę, 29 stycznia.
Patrycja Rojek-Socha
28.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Do końca stycznia mają czas na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej osoby, które dostały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie nieruchomości do 30 listopada 2019 roku. Chodzi o zapłacenie za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.01.2020
Budownictwo

Sezonowa zachorowalność wydłuża kolejki do lekarzy

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Placówki medyczne walczą z ogromnymi kolejkami pacjentów nagłych i wstrzymują zaplanowane przyjęcia. Przyczyną jest większa sezonowa zachorowalność, ale także tradycyjne problemy związane z niedoborem kadry. W efekcie niektóre placówki wstrzymują przyjęcia na planowe leczenie.
Katarzyna Nowosielska
28.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Specyfika sieci 5G wymaga przygotowania odrębnych środków bezpieczeństwa i integralności sieci - uważa Ministerstwo Cyfryzacji, które skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa tego systemu. Chodzi o identyfikowanie zagrożeń, ocenę prawdopodobieństwa oddziaływania tych zagrożeń na bezpieczeństwo
Krzysztof Sobczak
28.01.2020
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Przekazywanie informacji, edukacja, podnoszenie świadomości polskiego seniora o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych - to główne zadania, jakie wyznaczył sobie na 2020 rok Rzecznik Praw Pacjenta. I mówi o potrzebach tych obywateli związanych z opieką i ochroną zdrowia, a także spędzaniem czasu wolnego i utrzymaniem aktywności.
Krzysztof Sobczak
28.01.2020
Opieka zdrowotna
Od 25 maja 2018 roku, czyli wejścia w życie RODO do końca listopada 2019 roku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło ok. 10 500 skarg. Jego prezes nałożył osiem kar, z czego trzy nie są publicznie dostępne. W innych krajach UE liczba kar również nie przekracza dziesięciu, z wyjątkiem Niemiec, gdzie nałożono 58 kar.
Jolanta Ojczyk
28.01.2020
RODO
Samorządowcy dopominają się, żeby resort klimatu przedstawił koncepcję zagospodarowania frakcji energetycznej i sposób wsparcia finansowego. Do tego czasu chcą zezwolenia na jej magazynowanie. - Uprawiamy fikcję. Ta frakcja jest, ale jednocześnie jej nie ma – nie wolno jej składować, magazynować, ani spalać – mówi Leszek Świętalski
Katarzyna Kubicka-Żach
28.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
28 stycznia br. w Izbie Dyscyplinarnej mają się odbyć cztery rozprawy: w sprawie jednego sędziego i trzech prokuratorów. Kasacja obrońcy radcy prawnego została zdjęta z wokandy, podobnie jak odwołanie obrońcy obwinionego sędziego. Sprawy są poważne, bo dotyczą tzw. śmierci cywilnej prawników, czyli wydalenia z zawodu lub utraty stanu spoczynku.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie wezwało prezesów tamtejszych sądów, by wstrzymali przydział spraw sędziom rekomendowanym przez obecną KRS. Jednoznacznych deklaracji w tym zakresie nadal jednak nie ma, a część sądów - np. w Warszawie - ograniczać orzekania "nowym" nie zamierza. Wskazują przy tym na możliwość podnoszenie braku niezawisłości w apelacji.
Patrycja Rojek-Socha
28.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Uchwała trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, ma moc zasady prawnej, wiążącej wszystkie składy orzekające w SN i rozstrzyga w sposób wiążący - wskazała Izba Cywilna w odpowiedzi na grudniowe pytanie katowickiego sądu apelacyjnego.
Patrycja Rojek-Socha
27.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów przypomina o terminach rozliczenia deklaracji podatkowych za rok 2019. Początkiem terminu jest w tym roku dzień 15 lutego. Zeznania przekazane do skarbówki wcześniej będę traktowane jako złożone 15 lutego 2020 roku. Zasady te dotyczą rozliczeń m.in.: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.
Krzysztof Koślicki
27.01.2020
PIT
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Getin Noble Bank zawiera niedozwolone klauzule we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego i nałożył na bank 13,5 miliona złotych kary. Zakazał też ich stosowania.
Jolanta Ojczyk
27.01.2020
Rynek i konsument Kredyty frankowe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski