Podczas marcowego nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej ma zostać zaproponowana zmiana w kodeksie etyki, w myśl której obowiązkiem adwokata będzie informowanie klienta o wszystkich możliwościach rozwiązania sprawy, w tym także o mediacji.
Patrycja Rojek-Socha
27.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawdziliśmy, jak teraz działa Lex Uber. Policja skontrolowała już 140 kierowców, 27 grozi nawet 20 tys. zł kary za łamanie przepisów. Liczba wniosków o uzyskanie licencji na nowych zasadach jest niewielka, bo trudno zarejestrować auto jako taxi. Wszystko dlatego, że minister finansów blokuje rozporządzenia określające zasady działania aplikacji mobilnej.
Jolanta Ojczyk
27.01.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Mieszkaniec Rybnika domaga się od państwa zadośćuczynienia za smog w rodzinnym mieście. Sąd Okręgowy w Gliwicach, który rozpatruje to powództwo zdecydował się wystąpić do Sądu Najwyższego z pytanie, czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym.
Patrycja Rojek-Socha
26.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Uważam że, sytuacja kobiet w adwokaturze od kilku lat ulega poprawie. Jest nas więcej, co wpływa bezpośrednio na zmiany postrzegania kobiet w tym zawodzie. Problemy to nadal nieco niższe w porównaniu z kolegami wynagrodzenia, czy w szanse na kierownicze stanowisko. Motorem zmian może być większy udział adwokatek w samorządzie zawodowym - mówi adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Patrycja Rojek-Socha
26.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli starosta poweźmie informację od funkcjonariuszy policji, że kierowca przekroczył prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, to jest zobowiązany zatrzymać mu prawo jazdy. Decyzja w tym przedmiocie ma na celu prewencyjne chronienie życia i zdrowia oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
26.01.2020
Samorząd terytorialny Policja
Nie było podstaw do podwyższenia alimentów zasądzonych na małoletnie córki pozwanego. Choć ich potrzeby są większe niż poprzednio, to sama ta okoliczność nie uzasadniała uwzględnienia powództwa. Pozwany musi dodatkowo ponosić koszty związane z utrzymaniem chorego dziecka pochodzącego z innego związku - orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
25.01.2020
Prawo rodzinne
Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję najszybciej w medycynie rozwijać się będą w diagnostyce. Przykładem może być zastosowanie sztucznej inteligencji, czyli automatycznych systemów wspomagających diagnostykę, w kardiologii, gdzie badania potwierdzają nawet 91 proc. skuteczność w wykrywaniu arytmii – twierdzi dr Sebastian Sikorski
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.01.2020
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Skala deepfake’ów niebezpiecznie rośnie. Mogłoby się wydawać, że wideo z Markiem Zuckerbergiem osiągnęło szczyt możliwości tej technologii, w rzeczywistości nie potrafimy jednak nawet przewidzieć jej dalszego rozwoju. W Chinach i USA uchwalono przepisy, które mają pomóc walczyć z takimi przeróbkami
Wasilewski Piotr Weronika Lenart
25.01.2020
Nowe technologie
Sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu go w urzędowaniu, nie ma uprawnienia do powstrzymywania się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych - głosi stanowisko KRS do uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego w sprawie statusu "nowych" sędziów.
Patrycja Rojek-Socha
24.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa, przewiduje premie remontowe dla gmin. Na pieniądze na remonty mogą też liczyć osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie. Dodatkowe wsparcie przewidziano dla budynków z wielkiej płyty. Będą też korzyści w przypadku instalacji OZE.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Tryb stwierdzenia nieważności decyzji to tryb nadzwyczajny. Tylko wyjątkowo można stwierdzać nieważność decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa i taki pogląd funkcjonuje już prawie od 100 lat – stwierdził w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny, zamykając ofiarom ulgi meldunkowej drogę do odzyskania niesłusznie zapłaconego podatku.
Wiesława Moczydłowska
24.01.2020
Domowe finanse PIT
Skutkiem wydanej przez połączone izby Sądu Najwyższego uchwały będzie konieczność przeprowadzenia "testu niezależności" sędziego wybranego przez "nową" KRS. Odbywać się to będzie w toku kontroli orzeczenia po wniesieniu apelacji lub skargi kasacyjnej. Za takie działania będzie jednak sędziom grozić postępowanie dyscyplinarne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Eksperci nie mają wątpliwości, że w służbach tak hermetycznych jak policja, wojsko, Służba Więzienna czy choćby CBA, sygnaliści byliby potrzebni. Bo o tym, że do różnego rodzaju nieprawidłowości może dochodzić - świadczą głośne sprawy, co pewien czas ujawniane. Nadal jednak - na co zwraca uwagę m.in. RPO - nie ma przepisów, które by skutecznie ich chroniły.
Patrycja Rojek-Socha
24.01.2020
Wymiar sprawiedliwości Policja
Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Brytyjczycy przebywający w Polsce powinni udać się do urzędu wojewódzkiego, żeby uzyskać dokument pobytowy. Będzie on zawierał adnotację, że został wydany zgodnie z umową wystąpienia i potwierdzał posiadanie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
Administracja publiczna Prawo unijne Brexit

Najpierw podatek cukrowy, potem opodatkowanie suplementów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Farmacja
Dobrze, że suplementy diety znalazły się na tę chwilę poza projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów - twierdzi dr Joanna Uchańska, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy. I dodaje, że nieuzasadnione byłoby traktowanie suplementów diety na równi z wyrobami alkoholowymi i napojami słodzonymi.
Prawo.pl
23.01.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Farmacja
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oddaliła skargę kasacyjną PGNiG S.A. w sprawie dotyczącej kary pieniężnej w wysokości 10 mln 442 tys. zł nałożonej na tę spółkę w 2015 roku za niewykonanie decyzji z 2013 roku zobowiązującej ją do wprowadzenia modyfikacji do kontraktów gazowych korzystnych dla odbiorców.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Klienci Polkomtela, którzy mieli wykupiony dostęp do internetu, musieli dodatkowo płacić za oglądanie treści multimedialnych czy słuchanie radia on-line. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał to za naruszenie praw konsumentów i wymierzył firmie karę w wysokości ponad 50 mln zł.
Krzysztof Sobczak
23.01.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Polska nisko w rankingu demokracji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Polska znalazła się na 57. pozycji w zestawieniu tygodnika The Economist i uplasowała się za Węgrami i Bułgarią. Gorzej od nas wypadły w UE jedynie Rumunia i Chorwacja. W 2019 roku Polska zajmowała 56. miejsce i należała do grupy "wadliwych demokracji". W tym roku nasz kraj zamienił się miejscami z Węgrami, które do tej pory piastowały 57 lokatę.
Krzysztof Sobczak
23.01.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Po upadłości członkowie SKOK nie muszą pokrywać strat bilansowych

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Finanse
Brak jest podstaw prawnych do pokrywania przez członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jej strat bilansowych już po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Można przypuszczać, że z uwagi na siłę autorytetu SN sądy nie będą przyjmować interpretacji odmiennej, a niekorzystnej dla członków SKOK - pisze Katarzyna Bereda-Łąbędź
Katarzyna Bereda-Łąbędź
23.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Finanse
Naczelna Rada Adwokacka dopełniła formalności i w najbliższych dniach skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji rozporządzenia ministra w sprawie stawek adwokackich - ustaliło Prawo.pl. Poprzednim Trybunał się nie zajął, właśnie z powodów formalnych. Wskazał, że taka uchwała musi być podjęta przez całą NRA, a nie przez jej prezydium.
Patrycja Rojek-Socha
23.01.2020
Wymiar sprawiedliwości

SA: Zbadać umowę, a nie ugodę frankową

Prawo cywilne Rynek i konsument
Sąd okręgowy poniechał oceny umowy kredytowej indeksowanej we frankach szwajcarskich zawartej między stronami. Orzekał na podstawie ugody, która nie jest źródłem zobowiązania. To był błąd, który teraz trzeba naprawić i rozpoznać sprawę od początku - stwierdził we wtorek warszawski Sąd Apelacyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument

Adwokatura chce ułatwień w dostępie aresztowanego do obrońcy

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Osoby aresztowane powinny mieć stały, nielimitowany kontakt ze swoim obrońcą - przekonuje Naczelna Rada Adwokacka i postuluje odpowiednie zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym. Stosowna petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie została skierowana do Senatu - ustaliło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
22.01.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Osobie pokrzywdzonej przestępstwem będzie trudniej wnieść do sądu własny, tzw. subsydiarny akt oskarżenia - jeśli prokuratura zdecydowała nie ścigać sprawcy - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o niedawne zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Rzecznik zwrócił się do Senatu o inicjatywę ustawodawczą.
Patrycja Rojek-Socha
22.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Prawo do ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych, informacji o rachunkach bankowych, możliwość zlecenia kontrolowanego zakupu czy usunięcia domeny, a przede wszystkim przeprowadzenia przeszukania w przypadku podejrzenia naruszenia praw konsumentów. Takie nowe uprawnienia ma zyskać prezes UOKiK.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Rynek i konsument
Klient, który nie wyraził zgody na zawarcie z bankiem umowy online kredytu gotówkowego nie może być taką umową związany. Może jednak odpowiadać za udostępnienie loginów do konta bankowego osobie nieuprawnionej - orzekł Sąd Okręgowy w Świdnicy, który rozpatrywał sprawę córki dysponującej dostępem do rachunku matki.
Marek Sondej
22.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztof Krygielski wydał zarządzenie o wystawieniu sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi delegacji podróży służbowej do Warszawy. Wcześniej nie zgodził się na nią prezes tego sądu Maciej Nawacki. Sędzia ma w Kancelarii Sejmu dokonać oględzin zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Patrycja Rojek-Socha
20.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Prawidłowe powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wymaga uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o jego wyborze. Problem w tym, że RPO ma wątpliwości, czy taka uchwała, przed powołaniem Piotra Schaba na to stanowisko została podjęta. Zwrócił się do KRS o przesłanie kopii.
Patrycja Rojek-Socha
20.01.2020
Wymiar sprawiedliwości
Adwokat Marian Jagielski jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu od września 2016 r. Teraz - jak dowiedziało się Prawo.pl - NRA przedstawiła Senatowi jego kandydaturę na członka państwowej komisji ds. pedofilii. Organ ten ma m.in. identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci.
Patrycja Rojek-Socha
20.01.2020
Wymiar sprawiedliwości

Rekordowe długi wobec sądów

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
W ciągu ostatnich pięciu lat zobowiązania na rzecz wymiaru sprawiedliwości wpisane do rejestru BIG InfoMonitor urosły z 6 mln zł do 608 mln zł. Tylko w minionym roku zaległości z tego tytułu zwiększyły się o blisko połowę. To głównie efekt niewykonanych przez skazanych wyroków zasądzających zwrot majątku pochodzącego z przestępstwa. Natomiast największa liczba osób trafiła do rejestru z powodu zaległych grzywien.
Agnieszka Matłacz
20.01.2020
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Z najnowszej interpretacji wynika, że przedsiębiorca nie może uwzględnić w kosztach studiów z informatyki. Uzasadnieniem ma być fakt, że zajmuje się on tłumaczeniami i organizacją szkoleń. Zdaniem skarbówki, programowanie czy tworzenie stron internetowych nie jest mu potrzebne. Eksperci zwracają uwagę, że organy już kolejny raz zmieniają zdanie w sprawie edukacji.
Krzysztof Koślicki
20.01.2020
PIT Małe i średnie firmy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski