Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że celem wprowadzonych nowych znaków jest przede wszystkim promocja elektromobilności i poprawa komfortu podróżowania przez osoby już korzystające z pojazdów elektrycznych. Znaki, wskazujące lokalizację punktów ładowania, obowiązują też w innych krajach w Unii Europejskiej. 

Nowe znaki to:

  • D-23b, który oznacza stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych,
  • D-23c, oznaczający punkt ładowania pojazdów elektrycznych, 
  • D-34b, czyli zbiorcza tablica informacyjna. Stosuje się ją w przypadku konieczności umieszczenia w tym samym miejscu kilku znaków informacyjnych o obiektach, takich jak np. stacja paliw, restauracja czy warsztat. Tablica może też być uzupełniona o informację o odległości do danego obiektu. 

Znaki D-23b, D-23c oraz D-34b będą sukcesywnie montowane na drogach zarządzanych przez GDDKiA. 

Nowe przepisy wprowadziły także trzy nowe znaki uzupełniające: F-14d, F-14e i F-14f. Informują one kierowców, podróżujących drogą ekspresową, o zbliżającym się pasie wyłączenia. Jest to rozwiązanie znane dotychczas z autostrad (tam jednak tło znaków jest koloru niebieskiego). 

Wprowadzenie zmian w oznakowaniu stało się możliwe dzięki dwóm rozporządzeniom. Pierwsze to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Drugie to rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

 

GDDKiA poinformowała, że rozstrzygnęła już trzy przetargi na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych na autostradach A1, A2 i A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7 i S8. W efekcie tych postępowań podpisała łącznie 35 umów na budowę 55 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na MOP-ach kat. I. Pierwsze stacje zostały oddane do użytku kierowców.