Na ławie oskarżonych zasiedli wówczas więzieni wcześniej w twierdzy brzeskiej przywódcy antysanacyjnej opozycji, wśród nich trzykrotny premier Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Norbert Barlicki i Herman Lieberman.

Czytaj: "Kopiuj, wklej" - ani prawdzie, ani szybkości procesu nie służy>>

Wyroki skazujące byłych posłów

Byłych posłów oskarżono o przygotowanie zamachu stanu mającego na celu obalenie władzy. Żaden z nich nie przyznał się do winy.

Po roku procesu zapadły pierwsze wyroki: 13 stycznia 1932 r. Dubois, Ciołkosz, Mastek, Pragier i Putek skazani zostali na trzy lata więzienia, Lieberman, Barlicki i Kiernik na dwa i pół roku, Bagiński na dwa lata, a Witos na półtora roku. Sawickiego uniewinniono.  Ostatecznie Sąd Najwyższy postanowił 5 października 1933 r. o utrzymaniu wyroków ( sygn. I K 198/33 i  sygn. I K 639/33).

Po wyroku skazującym, opozycja występowała z wotum nieufności dla rządu, które odrzucali posłowie BBWR.

Prośba o dostarczenie oryginałów

Sąd Najwyższy wzywa wszystkich żyjących spadkobierców oraz członków rodzin osób skazanych w procesie brzeskim i inne osoby o przekazanie oryginałów dokumentów, np. kopii lub odpisów kasacji, orzeczeń, protokołów sądowych itp.), o przekazanie oryginałów bądź kopii w/w dokumentów na adres Sekretariatu Izby Karnej Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa lub adres mailowy: sn@sn.pl, z powołaniem się na sygn. sprawy w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Sygn. II KO 80/20,