Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przewiduje, w związku z agresją Rosji na Ukrainę i trwającymi na obszarze tego państwa działaniami wojennymi, które spowodowały migrację ludności na terytorium Polski, minister organizację i prowadzenie bezpłatnych szczepień ochronnych o charakterze szczepień akcyjnych.

Czytaj też: Pomoc prawna dla Ukrainy w ochronie zdrowia - ważne komunikaty i publikacje >

Rozporządzenie stanowi, że wprowadza się metodę zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy polegającą na przeprowadzaniu szczepień
ochronnych przeciw:

  • błonicy,
  • krztuścowi,
  • odrze,
  • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A


Szczepieniami akcyjnymi mają być objęte osoby, bez względu na ich wiek, które na podstawie:

  1. dochodzenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem zakażenia lub zachorowania z uwzględnieniem statusu szczepienia przeciw chorobie, o której mowa w ust. 1, albo jej podejrzenia lub
  2. ogólnej oceny ryzyka epidemiologicznego zostały zidentyfikowane jako szczególnie zagrożone zakażeniem lub zachorowaniem na choroby zakaźne, o których


Czytaj także: NFZ i rzecznik pacjentów: Równy dostęp Ukraińców do świadczeń medycznych>>