Związek Banków Polskich postuluje, by minister finansów zaproponował znowelizowanie ustawy o kredycie konsumenckim. Według związku jej obecny kształt wyłącza prowizje z kosztów, które należą się do zwrotu konsumentowi, który wcześniej spłacił zobowiązanie.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
Rynek i konsument

RPO ostro krytykuje banki za niestosowanie wyroków TSUE

Rynek i konsument Prawo unijne Kredyty frankowe
Rzecznik Praw Obywatelskich nie zostawił na Związku Banków Polskich suchej nitki. Zarzuca mu, że nie stara się, by banki traktowały konsumenta jak równego sobie partnera-kontrahenta. Podkreśla, że nie można akceptować stanowiska, że orzeczenia TSUE nie powinny być powszechnie stosowane, a wykładnia TSUE wiąże wyłącznie sąd, który zadał mu pytanie.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
Rynek i konsument Prawo unijne Kredyty frankowe

Czat ze skarbówką zawieszony na czas rozliczeń PIT

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Rozliczenie rocznego PIT ciągle nie jest proste. Podatnicy, którzy napotykają tu na wiele problemów i wątpliwości, dotychczas rozwiązań mogli szukać na czacie prowadzonym przez Krajową Informację Skarbową. W tym roku działanie czatu zostało zawieszone – do 5 maja. Sezon rozliczeń podatku kończy się jednak 30 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
11.02.2020
Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Postępowanie spadkowe wiąże się z koniecznością pozyskiwania kolejnych odpisów aktu stanu cywilnego. Wymaga ich sąd, a czasem - nie do końca prawidłowo - również notariusz. W większości spraw nie można jednak wykorzystywać elektronicznych odpisów, co tylko mnoży koszty i "papierologię". Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że wkrótce akt zgonu można będzie otrzymać elektronicznie.
Monika Sewastianowicz
11.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2 kwietnia br. wyda wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w sprawie mechanizmu obowiązkowej relokacji uchodźców. Wcześniej rzecznik generalna TSUE stwierdziła, że państwa te złamały unijne prawo.
Krzysztof Sobczak
10.02.2020
Administracja publiczna Prawo unijne
UOKiK uważa, że Polkomtel powinien oddawać konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. Za to, że zatrzymuje pieniądze prezes nałożył na spółkę 20 mln zł kary. Urząd prowadzi jeszcze postępowania wobec sOrange Polska, P4 oraz T-Mobile Polska.
Jolanta Ojczyk
10.02.2020
Rynek i konsument
Od 1 marca tego roku rząd znosi limity przyjęć do poradni kardiologicznej, endokrynologicznej, ortopedycznej i neurologicznej. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił poradniom specjalistycznym za każdego pacjenta, którego przyjmą. Obecnie kolejki do tych specjalistów są kilkumiesięczne.
Katarzyna Nowosielska
10.02.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek, że emerytury nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Podobnie jest z alimentami na dzieci i świadczeniem uzupełniającym, określonymi w ustawie PIT, a także z zasiłkiem pielęgnacyjnym.
Krzysztof Koślicki
10.02.2020
Domowe finanse PIT
Powołany ma być Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma poprawić skuteczność i efektywność ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Projekt nowelizacji odpowiednich ustaw został już zaakceptowany przez przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Krzysztof Sobczak
10.02.2020
Rynek i konsument Budownictwo
Od 1 czerwca 2020 r. w Kościele katolickim na terenie Polski zacznie obowiązywać Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. - Nowy wzór protokołu przedślubnego pozwala lepiej rozeznać, czy małżeństwo ma szanse być trwałe, nierozerwalne
Krzysztof Sobczak
10.02.2020
Prawo rodzinne
Personel medyczny nie wie, czy może zdalnie podawać zainteresowanym dane potrzebne do realizacji elektronicznych recept. Przepisy tego nie regulują, ale Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że wyjątki są dopuszczalne, gdy tożsamość pacjenta przez telefon zostanie zweryfikowana.
Katarzyna Nowosielska
10.02.2020
Pacjent Zawody medyczne RODO

Księgi wieczyste pokazują PESEL-e właścicieli nieruchomości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna RODO
Z dostępnych w internecie ksiąg wieczystych każdy może poznać m.in. numer PESEL i imiona rodziców właściciela oraz osób mających prawa czy roszczenia do nieruchomości - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, którego zdaniem nie tylko narusza to prawo do prywatności tych osób, ale może też ułatwiać kradzież tożsamości.
Krzysztof Sobczak
10.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna RODO
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt przepisów określających dostęp do portalu podatkowego. Resort chce, aby podawać identyfikator podatkowy oraz inne dane dotyczące podatnika umożliwiające jego identyfikację, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty. Po zmianach system ma być bezpieczniejszy.
Krzysztof Koślicki
10.02.2020
Ordynacja Domowe finanse PIT
Zarówno lekarze jak i kosmetyczki, którzy wykonują zabiegi medycyny estetycznej, dopuszczają się błędów. Ci pierwsi dają jednak większą gwarancję bezpieczeństwa dla poszkodowanych, bo można na nich zgłaszać skargi do lekarskich rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Jednak w odniesieniu do praw i obowiązków w tej dziedzinie obu zawodów jest wciąż wiele niejasności.
Katarzyna Nowosielska
10.02.2020
Prawo cywilne Pacjent Opieka zdrowotna
W Polsce jest ponad 100 tys. dronów. Ich użytkowników czekają duże zmiany, ponieważ od lipca wielu z tych, którzy chcieliby latać dronem, również kupionym w markecie, będą podlegali obowiązkowej rejestracji. A odejście do podziału na rekreacyjne i komercyjne loty statkami bezzałogowymi to tylko niewielki fragment zmian, o których mówią Magdalena Ostrihansky i Maciej Szmigiero
Jolanta Ojczyk
10.02.2020
Nowe technologie Prawo unijne
Radca prawny, który wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim, reprezentował go też przed unijnym sądem. Sąd pierwszej instancji uznał to za niedopuszczalne, ale TSUE stwierdził, że niezależność nie oznacza braku jakichkolwiek powiązań z klientem. Prawnicy oceniają, że to rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie i odnosi się do wielu innych sytuacji - także pewnych relacjach adwokatów ze spółkami.
Patrycja Rojek-Socha
10.02.2020
Wymiar sprawiedliwości

Tylko uproszczenie przepisów ułatwi pomoc bezdomnym

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Z problemem osób bezdomnych łatwiej uporają się organizacje pozarządowe niż odpowiedni rzecznik rządu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze lepiej przeznaczyć na efektywną pomoc dla takich osób – uważa Mirosława Widurek, przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Józef Kielar
08.02.2020
Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Dla poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego wojewoda bada, czy wnioskodawca był ślubnym dzieckiem. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że małżeństwo religijne, nie poświadczone w urzędzie stanu cywilnego także jest prawnie ważne, ale należy udowodnić, że ojciec obywatelstwa polskiego nie utracił.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2020
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Wzrasta liczba sporów o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Prawnicy i kuratorzy mówią o prawdziwej pladze i dodają, że na rodziców, którzy wykorzystują dzieci do rozgrywek, nie ma żadnego sposobu. Rozwiązaniem mogłaby być mediacja, ale na wczesnym etapie lub - w ocenie części z nich - zdecydowane kroki sędziów, aż po odebranie dziecka "alienatorowi". Problem dostrzega też resort sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
08.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Wpływ opinii konsumentów na sprzedaż w internecie jest bardzo istotny i dlatego powinny być prawdziwe. Może w tym pomóc nowa dyrektywa unijna, która wyraźnie zakazuje zamieszczania fałszywych opinii i i płacenia za nie, a także wprowadzania w błąd, co do mechanizmów weryfikowania prawdziwości opinii
Katarzyna Menszig-Wiese Wasilewski Piotr
08.02.2020
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa po zawiadomieniu austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera w sprawie dotyczącej planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Klienci banków skarżą się do Rzecznika Finansowego na rażąco wysokie opłaty pobierane za dostarczenie historii spłaty czy potwierdzenie spłaty kredytu. Bywa, że mają zapłacić nawet kilkaset złotych. Rzecznik zawiadomił prezesa UOKIK o takiej praktyce stosowanej przez dwa podmioty.
Jolanta Ojczyk
07.02.2020
Kredyty frankowe
Prawie prawie 100 tys. cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków wjazdu, nie zostało w 2019 roku wpuszczonych do Polski - poinformowała Straż Graniczna. W sumie w ubiegłym roku funkcjonariusze SG odprawili 54,5 mln podróżujących przez polską granicę, co oznacza wzrost o 2 mln w stosunku do roku 2018.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Administracja publiczna Prawo unijne
Senat odrzucił w czwartek wieczorem w całości nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, która przewiduje wypłatę z budżetu państwa rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Finanse publiczne

Rewolucyjna zmiana zasad w lubelskim e-sądzie

Prawo cywilne RODO Zmiany w k.p.c.
Doręczenie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym na adres zameldowania zawsze będzie skuteczne. W przypadku braku podstaw do jego wydania, e-sąd umorzy postępowanie. Sprawa nie trafi więc bezpośrednio do sądu powszechnego. Masowi wierzyciele będą musieli na nowo wnieść pozew. Takie zmiany od 7 lutego wprowadzi nowela kodeksu postępowania cywilnego.
Jolanta Ojczyk
07.02.2020
Prawo cywilne RODO Zmiany w k.p.c.
To jedna ze zmian, które wprowadza obowiązujące od piątku rozporządzenie. Co do zasady funkcjonariusz ma w takich sytuacjach podawać swoje imię, nazwisko i stopień oraz przyczynę podjęcia czynności. Będzie musiał też - co istotne - poinformować ustnie osobę, od której np. pobierał odciski linii papilarnych, o jej prawie do zażalenia.
Patrycja Rojek-Socha
07.02.2020
Policja
Senacka inicjatywa ustawodawcza, dotycząca utworzenia łódzkiego związku metropolitalnego, ma zwiększyć potencjał ekonomiczny i gospodarczy regionu. Teraz projekt trafi do Sejmu. Za podjęciem uchwały opowiedziało się 59 senatorów, trzech było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Środowisko
Zgłoszone poprawki dotyczą legalizacji 20-letnich samowoli budowlanych. Ustawa wraca pod obrady Sejmu. Za jej przyjęciem z poprawkami głosowało 95 senatorów.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Budownictwo
Nowela przewiduje zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu i zakłada likwidację Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA. Za odrzuceniem było 51 senatorów, 45 było przeciw, od głosu wstrzymała się jedna osoba. Ustawa zostanie ponownie przekazana do Sejmu.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Opieka zdrowotna
Pytanie prawne w sprawie ustawy dotyczącej świadczeń emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy i pracowników służb bezpieczeństwa PRL zostało skierowane do TK przez Sąd Okręgowy w Warszawie w końcu stycznia 2018 r.Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą składu będzie prezes TK Julia Przyłębska.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Policja
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski