Jak mówiła, taki jest cel prac na nową ustawą w tej sprawie. - Celem prac nad projektem jest kompleksowe unormowanie funkcjonowania wszystkich parków narodowych, także jako instytucji - powiedziała.

Wiceminister przypomniała, że obecnie istniejące 23 parki narodowe jako odrębne jednostki prawne nie mogą się nawet finansowo wspierać. Natomiast w ramach jednej instytucji będą mogły się wspierać finansowo, ma powstać też fundusz rezerwowy na wspomaganie tych parków narodowych, które są w trudniejszej sytuacji finansowej czy w sytuacjach kryzysowych.

Golińska podkreśliła, że ministerstwo będzie też chciało zmienić sposób ustalania granic nowego parku narodowego, aby "przewidzieć partycypację samorządów, nie tylko uzgodnienie z nimi, jak to jest dzisiaj". - Jeśli będziemy chcieli utworzyć park narodowy, to rząd będzie musiał przedstawić strategię rozwoju danego regionu, w którym będzie dany park, ze wskazaniem źródeł finansowania. Mamy nadzieję, że to zniweluje obawy samorządów, że wraz utworzenie parku narodowego zostanie zahamowany rozwój i będą tracić - oświadczyła wiceminister.

Czyta także: Nowa ustawa ma podnieść rangę parków narodowych>>

Z wczesniejszych zapowiedzi w sprawie tego projektu wynika, że Polskie Parki Narodowe nadal będą otrzymywały dotacje z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną przyrody. W porównaniu z obowiązującym stanem prawnym nowością w katalogu przychodów Polskich Parków Narodowych będą jednak wpłaty dokonywane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z funduszu leśnego.

Projekt przewiduje też, że dla zapewnienia profesjonalnej realizacji zadań Polskich Parków Narodowych, wszyscy pracownicy Polskich Parków Narodowych będą tworzyli Służbę Parku Narodowego.

W ustawie uregulowane mają być także zagadnienia związane z funkcjonowaniem Straży Parku – formacją powołaną w szczególności do ochrony mienia oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody na obszarze parku narodowego. Straż Parku uzyska nowe kompetencje, dzięki czemu będzie mogła skutecznie i efektywnie realizować swoje zadania.