W Dzienniku Ustaw we wtorek  zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza ono zmiany w obostrzeniach covidowych, które jutro wchodzą w życie.  

Wynika z niego, że w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 30 proc. (dziś jest to 50 proc.) Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19.

Czytaj też: Limity pandemiczne będą obniżone do 30 proc., a firmy mają weryfikować zaszczepionych>>

W rozporządzeniu przewidziano, że do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

W opinii dr Piotra Pałki, radcy prawnego i wspólnika DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych to ważna zmiana, w końcu bowiem prawodawca uregulował sposób w jaki taka weryfikacja miałaby przebiegać.  - Dotychczas nie wiadomo było czy samo oświadczenie, że się zaszczepiło jest wystarczające, czy też należałoby przedstawić jakieś dowody na tą okoliczność . Prawodawca nie wskazywał co może być dowodem, że dana osoba się zaszczepiła, aby organizator imprezy, spotkania, czy przedsiębiorca lub organizator zobowiązany do stosowania określonego limitu mógł np. uznać, że nie jest tym limitem związany jeżeli wszyscy uczestnicy spotkania lub zebrania oświadczą, że zostali zaszczepieni czy też może żądać jedynie przedstawienia paszportu (covidowego) na okoliczność pełnego zaszczepienia. - wyjaśnia. 

- W przepisach  w końcu przesądzono, że samo oświadczenie to za mało, bowiem przepisy wymagają aby to były osoby zaszczepione, a nie osoby, które oświadczyły, że zostały zaszczepione, co z kolei nawet przed zmianą, która ma nastąpić prowadziło do wniosku, że z przepisów prawa powinna wprost wynikać możliwość żądania od osoby zamierzającej uczestniczyć w takim przedsięwzięciu przedstawienia paszportu (covidowego) – podsumowuje dr Pałka.

Niedzielski: limity powinny określać regulaminy

Nowe przepisy milczą jednak na temat regulaminów. Tydzień temu Minister Zdrowia Adam Niedzielski na pytanie, jak przedsiębiorcy mają weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona, Adam Niedzielski odpowiedział, że rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć określali regulaminy, w których podadzą limit osób.  - Jeżeli limit zostaje przekroczony, to zgoda osoby okazującej paszport (covidowy) na to, żeby wejść, jest domyślna. Jeżeli nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy – powiedział Niedzielski. I prawnicy, ale także redakcja Prawo.pl, została zasypana pytaniami, gdzie jest podstawa prawna do tworzenia regulaminów i weryfikacji paszportów covidowych. W rozporządzeniu jej jednak nie ma, w żadnej z ustaw też, a zatem zaostrzenie limitów nie ma szansy zadziałać.

Zasady obowiązujące do 15 grudnia 

Do 15 grudnia obowiązują zmiany w obostrzeniach covidowych wprowadzone przez  Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 listopada 2021 r. zmieniają rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Od 1 do 15 grudnia :

* kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen wynosi 14 dni, 

* osoby wracające z Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki Zimbabwe nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni,

* we wszystkich  obiektach  limit wynosi  50 proc. (nie wlicza się zaszczepionych) . Dotyczy to: gastronomi, hoteli, kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych, takich jak baseny, aquaparki,

* obowiązuje limit jednej osoba na 15 mkw. na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach.  Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach i uroczystościach, jak: wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek,

* limit jednej osoby na 15 mkw. obowiązuje w obiektach handlowych (wcześniej jedna osoba na 10 mkw.).

*  250 osób  może uczestniczyć w wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.