Od 2 600 zł do 13 400 zł będą mogły kształtować się wynagrodzenie pracowników sądów i prokuratur - projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości trafił właśnie do opiniowania. Zmiany - w przypadku maksymalnych stawek o 1000 zł, resort uzasadnia wzrostem płacy minimalnej i porozumieniem podpisanym ze związkami 4 lipca 2019 r.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ewentualnymi zmianami zasad umieszczania osób w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Powołano specjalny zespół roboczy, który analizuje m.in. rozwiązania dotyczące tymczasowego izolowania w placówce, jeszcze przed prawomocnym decyzją.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Jedyną receptą na uzdrowienie dramatycznej sytuacji w polskiej psychiatrii jest szybkie wprowadzanie opieki środowiskowej. W ciągu kilku najbliższych lat obejmie ona około połowę Polaków. Innej możliwości nie widzę – mówi dr Marek Balicki, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii, były minister zdrowia.
Józef Kielar
21.02.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Dokument "Inwazja” jest ważnym głosem w toczącej się od wielu miesięcy debacie publicznej na temat roli, planów i metod działania środowisk LGBT - tłumaczyła TVP. W ten sposób odpowiadała na wystąpienie RPO, który kwestionował treści przedstawione w dokumencie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podzieliła argumenty nadawcy.
Monika Sewastianowicz
20.02.2020
Prawo karne

Od lipca jedna inspekcja skontroluje żywność

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Już wkrótce Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) będzie kontrolowała jakość żywność na całym etapie jej obrotu, w produkcji i handlu. Zgodnie z podpisaną własnie przez prezydenta ustawą, zastąpi ona m.in. prowadzącą obecnie kontrole jakości produktów w sklepach Inspekcję Handlową.
Krzysztof Sobczak
20.02.2020
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Jako wspólnota chrześcijańska stanowczo potępiamy wszelkie przejawy znęcania się nad dziećmi i wyrządzania im jakiejkolwiek krzywdy, ale całkowity zakaz stosowania karcenia cielesnego uważamy za błąd - podkreśla w swoim stanowisku Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, odnosząc się do książki "Pasterz serca dziecka", w której znalazły się porady jak rozmawiać z dzieckiem, by "wiedziało, za co dostaje lanie”.
Patrycja Rojek-Socha
20.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
W poniedziałek, 24 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie czy organizacja społeczna, która zajmuje się ochroną zwierząt, odbierająca zwierzę jego właścicielowi jest stroną w ujęciu kodeksu postępowania administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.02.2020
Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Grupa ławników uważa, że podczas majowych wyborów do Rady Ławniczej Sądu Najwyższego mogło dojść do szeregu nieprawidłowości. Zawiadomili w tej sprawie prokuraturę, a ta odmówiła wszczęcia dochodzenia. Teraz kierują zażalenie do sądu, bo w ich zdaniem śledczy za szybko podjęli decyzję, nie analizując wszechstronnie materiału dowodowego.
Patrycja Rojek-Socha
20.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Zatrzymanie lub uprowadzenie dziecka jest bezprawne w przypadku, gdyby nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego przez sąd określonej osobie - wyjaśnia dr Izabela Jankowska-Prochot, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, pracownik Komendy Głównej Policji w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.02.2020
Prawo karne Prawo cywilne
Świadomość działań dezinformacyjnych jest trudna do udowodnienia – wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jednak w dyskusji podczas kampanii wyborczej padają często wypowiedzi zawierające krzywdzące stereotypy, mity czy nieprawdę. W ostatnich wyborach dotyczyły one głównie tematyki LGBT, migrantów i uchodźców.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2020
Wybory

Unia będzie rozwijać sztuczną inteligencję, ale wprowadzi ograniczenia 

Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
Rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji mają zapewnić zaufanie do tej technologii ze strony społeczeństwa oraz odpowiednie warunki do rozkwitu europejskich firm z tego sektora - deklaruje Komisja Europejska. I zapowiada, że zaproponuje odpowiednie reguły prawne - im większe potencjalne ryzyko tym będą one ściślejsze.
Krzysztof Sobczak
19.02.2020
Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
Firmy  Luxinvest, Quantum International oraz Quantum sp. z o.o. mogły stworzyć system promocyjny typu piramida - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ustalił, że obiecują one korzyści za to, że ktoś namówi inne osoby do kupna tzw. pakietów. Prezes Urzędu postawił zarzuty tym firmom.
Krzysztof Sobczak
19.02.2020
Rynek i konsument Finanse
Ulgę na dziecko odlicza się od podatku. Można z niej skorzystać za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Co do zasady, w ramach ulgi na jedno dziecko miesięcznie odliczyć można nieco ponad 92 złote.
Krzysztof Koślicki
19.02.2020
Domowe finanse PIT
Handel bazami danych klientów banków jest niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ mogą one być wykorzystywane wbrew woli klientów instytucji finansowych - uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I domaga się od banków i innych instytucji finansowych działań, które przyczyniłyby się do zminimalizowania tego zjawiska.
Krzysztof Sobczak
19.02.2020
Prawo karne Finanse RODO
Inspektor sanitarny nie może badać słuszności nałożenia grzywny za niezaszczepienie dziecka - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i tym samym zatwierdził grzywnę 500 zł dla ojca nie szczepionego dziecka. Sąd dodał, że konstytucyjne prawo do prywatności nie zostało naruszone, podobnie jak i procedura administracyjna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.02.2020
Pacjent Opieka zdrowotna
Mężczyzna został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym bez swojej zgody. Musiał to zatwierdzić ordynator podając przyczynę izolacji - i...wpisał nieprawdziwą - próbę samobójczą. Sądy sprawę przeciwko lekarzowi umorzyły, Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że rażąco naruszyły przy tym prawo procesowe.
Patrycja Rojek-Socha
19.02.2020
Wymiar sprawiedliwości

Szkoła nie może zignorować zgłoszenia o przemocy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W szkołach narasta problem przemocy rówieśniczej. Tymczasem nauczycielom i rodzicom brakuje wiedzy o tym, jak na nią reagować, a działania są często podejmowane zbyt późno. MEN zapewnia, że panuje nad sytuacją - odpowiednie programy w tej kwestii są już wdrożone, a za bezpieczeństwo odpowiada przede wszystkim dyrektor.
Monika Sewastianowicz
19.02.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Deweloperzy niepotrzebnie straszą klientów podwyżkami cen po wejściu w życie tzw. ustawy deweloperskiej. Kupno mieszkania to życiowa decyzja, wymagająca wielu wyrzeczeń i często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia wieloletniego kredytu. Brak odpowiedniego zabezpieczenia tak ważnej inwestycji podważa zaufanie obywateli do państwa - mówi Tomasz Chróstny
Jolanta Ojczyk
19.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo

Transgraniczne uprowadzenia dzieci - przepisy są, realizacja trudna

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Policja
Z roku na rok wzrasta liczba spraw dotyczących transgranicznych uprowadzeń dziecka. Jak mówią prawnicy ich wspólna cechą jest skomplikowanie. W grę wchodzą nie tylko międzynarodowe przepisy, ale też konflikt między rodzicami, różnice kulturowe i nierzadko religijne. Zazwyczaj nie kończą ich też prawomocne orzeczenia, bo rzadko przegrywający rodzic dobrowolnie oddaje dziecko.
Patrycja Rojek-Socha
19.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Policja
15 lutego ruszyła akcja rozliczeniowa PIT. Potrwa do końca kwietnia 2020 roku. Od soboty poprzez usługę Twój e-PIT wpłynęło już ponad 350 tys. deklaracji, a do usługi zalogowano się ponad 1,3 miliona razy. Takie dane potwierdziło właśnie Ministerstwo Finansów. Problem mają jednak przedsiębiorcy. Elektroniczne formularze PIT-36 i PIT-36L nie działają.
Krzysztof Koślicki
18.02.2020
Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy

UOKiK broni dostawców przed potęgą sieci handlowych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi obecnie 24 postępowania z zakresu przewagi kontraktowej. Bada m.in. politykę sieci handlowej Biedronka względem producentów artykułów rolnych i spożywczych. Na podstawie ubiegłorocznej kontroli Urząd podejrzewa, że ta sieć żąda od dostawców udzielania rabatów bez oferowania w zamian za to jakichkolwiek usług.
Krzysztof Sobczak
18.02.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Platformy internetowe nie mogą być traktowane jak telekomy dostarczające infrastruktury do komunikacji, muszą brać na siebie także odpowiedzialność za publikowane treści - uważa Komisja Europejska. Zdaniem kierownictwa Facebooka przerzucanie na niego odpowiedzialności za to, co publikują jego użytkownicy, zaszkodziłby innowacjom, a także uderzyłoby w wolność słowa.
Krzysztof Sobczak
18.02.2020
Prawo karne Nowe technologie
Rodzice zyskają pewność, że każdego roku trafi do nich wsparcie z rządowego programu "Dobry start", czyli 300 zł na każde uczące się dziecko, niezależnie od dochodów. Świadczenie zostanie zagwarantowane ustawowo. Projekt ustawy w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji społecznych.
Agnieszka Matłacz
18.02.2020
Domowe finanse Szkoła i uczeń
Policjanci od dawna skarżyli się, że przy zatrzymywaniu lub legitymowaniu osób, które mogą posiadać niebezpieczne narzędzia liczy się każda sekunda, a przedstawianie się, czy weryfikowanie tożsamości zwiększa ryzyko. Nowe rozporządzenia to zmienia, teraz funkcjonariusz najpierw sprawdzi prewencyjnie i odbierze broń, potem się przedstawi.
Patrycja Rojek-Socha
18.02.2020
Prawo karne Policja RODO
W 2020 roku emerytury i renty wzrosną o 3,56 proc. To więcej niż pierwotnie zakładał rząd. Z wyliczeń wynika, wyższy wskaźnik waloryzacji to ponad 700 mln zł wyższy koszt dla budżetu państwa. Dlatego szacowany koszt waloryzacji wzrósł do ok. 9,2 mld zł. Nie to jest jednak największy problem budżetu.
Grażyna J. Leśniak
18.02.2020
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Samorząd lekarski chce upowszechniać mediacje w sprawach o błędy medyczne na etapie postępowania w izbach lekarskich. Chodzi o to, aby polubowne rozmowy między poszkodowanym pacjentem a lekarzem były możliwe jeszcze zanim rzecznik odpowiedzialności zawodowej postawi zarzuty temu pierwszemu.
Katarzyna Nowosielska
18.02.2020
Pacjent Zawody medyczne
Kwota zadatku otrzymana przy zawarciu umowy przedwstępnej, wydatkowana następnie na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia podatkowego, jeżeli doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej a kwota tego zadatku została zaliczona na poczet ceny odpłatnego zbycia. Potwierdza to poniedziałkowa uchwała siedmiu sędziów NSA.
Wiesława Moczydłowska
17.02.2020
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Trzy firmy - Vivus Finance, Zaplo i Bank Pocztowy muszą pozytywnie rozpatrzyć reklamacje i zwrócić część prowizji konsumentom, którzy uregulowali dług wcześniej niż przewidywała to umowa, a mimo to instytucje pożyczkowe zatrzymywały sobie całą prowizję. Na załatwienie sprawy firmy mają miesiąc.
Krzysztof Sobczak
17.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Należy zlikwidować śmietnik oddalony od okna mieszkania o 7 metrów, a od granicy działki mniej niż 3 metry, nawet jeśli za parkanem znajduje się trawnik i parking - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Dodał też, że lokalizacja śmietnika musi być zmieniona bez względu na to, że odległości te zostały ustalone po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2020
Środowisko Budownictwo
Od soboty, 15 lutego, w usłudze Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl dostępne są przygotowane przez skarbówkę roczne deklaracje PIT. W ten sposób można rozliczyć PIT-37, PIT-38, PIT-36 i PIT-28. Próbują to wykorzystać oszuści, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail. Najlepiej nie otwierać takich przesyłek i od razu je usunąć.
Krzysztof Koślicki
17.02.2020
Domowe finanse PIT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski