Prawo.pl
Wymierzenie nadawcy programów audiowizualnych kary pieniężnej za emisję wywiadu, w którym celebryta opowiada o swoich doświadczeniach z marihuaną, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii i prawa do rozpowszechniania informacji - uznał w wydanym niedawno wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
03.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zdarza się, że pełnomocnik strony przewiduje, że sąd może wydać wyrok niekorzystny dla jego klienta. Analiza przepisów, akt sprawy i doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw mogą stwarzać u niego przeświadczenie, że wygrana w sądzie może być nieosiągalna. Nie oznacza to jednak, że tak na pewno się stanie.
Aleksandra Partyk
02.10.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W Polsce ponad 40 proc. porodów odbywa się przez cesarskie cięcie. Jak podaje resort zdrowia w „Rządowym Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023”- to jeden z najwyższych wskaźników w Europie, wyższy od średniej plasującej się na poziomie 25 proc. I efekt m.in. medykalizacji porodów.
Katarzyna Redmerska
02.10.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Toczy się coraz więcej spraw o kradzież lub przywłaszczenie cennych dzieł sztuki. Zdarza się, że przywłaszczają je nie tylko osoby prywatne, ale i szacowne muzea. Handel skradzionymi dziełami sztuki nadal często służy praniu pieniędzy, ale także finansowaniu terroryzmu. Aby temu zapobiec, przepisy europejskie wprowadzają wymóg stosowania należytej staranności. Trudność polega na tym, że rynek dóbr kultury w Polsce nie jest w ogóle uregulowany.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.10.2021
Prawo karne

Prof. Dowgier: Opodatkowanie nieruchomości - stabilność prawa nie zawsze jest jego zaletą

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Rachunkowość Doradca podatkowy
System opodatkowania nieruchomości w Polsce – osadzony na trzech świadczeniach: podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym – jest już bardzo archaiczny, ale nie widać zainteresowania ustawodawcy w jego przebudowie. W konsekwencji przestarzałe przepisy generują masę problemów interpretacyjnych – pisze prof. Rafał Dowgier z Uniwersytetu w Białymstoku.
Rafał Dowgier
02.10.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Rachunkowość Doradca podatkowy
Zaległości w podatku od nieruchomości nie zostaną umorzone. Wnioskująca bezsprzecznie znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej. Niemniej jednocześnie podejmowała ryzykowne decyzje, które skutkowały kolejnymi formami zadłużenia. Ponadto priorytetowo traktowała zobowiązania cywilnoprawne, a w przypadku publicznoprawnych systematycznie występowała o ich umorzenie
Dorian Lesner
02.10.2021
Dopóki stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, to kredytobiorcy złotówkowi płacą niskie raty. Kiedyś jednak stopy pójdą w górę, co uderzy po kieszeni osoby zadłużone w rodzimej walucie na wiele lat. Pojawia się pytanie, czy złotówkowicze będą mogli pójść w ślady kredytobiorców frankowych i żądać unieważnienia umów.
Regina Skibińska
02.10.2021
Nieruchomości
W piątek po południu w "Dzienniku Ustaw" ukazało się rozporządzenie prezydenta z dnia 1 października b.r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz Renata Krupa-Dąbrowska
01.10.2021
Administracja publiczna
Od 1 października 2021 roku zmieniają się zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii - taka podróż będzie możliwa tylko z ważnym paszportem. Wyjątkiem są osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego - w tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.
Agnieszka Matłacz
01.10.2021
Od 1 października 2021 r. wniosek o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym można złożyć on-line tylko przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub ePUAP. Nie ma już możliwości złożenia takiego wniosku przez e-maila. EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie UE lub EFTA.
Agnieszka Matłacz
01.10.2021
Pacjent Opieka zdrowotna

RODO: Nie każde dane firm są na sprzedaż

Administracja publiczna Małe i średnie firmy RODO
Powszechne jest szukanie potencjalnych klientów wśród firm świeżo zarejestrowanych w CEIDG. Prawo pozwala wykorzystywać dane podane do rejestru, ale niejedna firma została już ukarana za zbyt nachalny marketing. Okazuje się też, że to na co pozwala RODO, prawo telekomunikacyjne - już nie koniecznie. Firmy nauczyły się więc lawirować między tymi przepisami.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.10.2021
Administracja publiczna Małe i średnie firmy RODO
Burmistrz Środy Wielkopolskiej odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że do końca roku niezgodne...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2021
Samorząd terytorialny
Dokładnie 30 września o północy mija czas na wzięcie udziału w spisie powszechnym - brak entuzjazmu do podawania państwu kolejnych szczegółowych informacji na swój temat może mieć opłakane skutki. A obywatele do rozmów z rachmistrzami i do wypełniania oświadczeń w internecie wcale się nie garną.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
30.09.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 września 2021 uznał, iż uniemożliwienie skarżącemu wydawnictwu wydawania gazety codziennej w czasie stanu wyjątkowego, ogłoszonego po wyborach prezydenckich, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji.
Katarzyna Warecka
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Rada Wolności Słowa, jako strażnik przestrzegania przez internetowe serwisy społecznościowe wolności wyrażania poglądów, konieczność informowania użytkowników o usunięciu posta i wysokie kary, np. za blokowanie dostępu do profilu użytkownika - to pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na ochronę wolności słowa w internecie. Proponowane są też tzw. ślepe pozwy, ale z bezpiecznikiem. Jeśli sąd wyczuje np. próbę wyłudzenia danych - oddali powództwo.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Jeśli ta nowelizacja wejdzie w życie, dojdzie do wielu niepotrzebnych eksperymentów zwiększających cierpienie zwierząt. Zwierzęta będą uśmiercane bez kontroli społecznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2021
Środowisko
Współuczestnictwo…, oskarżyciel subsydiarny…, wymagalność - to przykłady słów nie zawsze zrozumiałych dla osób nie mających na co dzień kontaktu z prawem. Tego rodzaju sformułowania często można spotkać w pismach z sądów, prokuratury, czy w kontaktach z prawnikami. Aby wyjaśnianie zawiłości prawa i tłumaczenie zasad proceduralnych było owocne, warto, aby prawnicy zadbali o właściwą atmosferę - także na sali sądowej.
Aleksandra Partyk
29.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Brak uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, mającej rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące spraw kredytów zaciągniętych w CHF, jest najmniejszym zmartwieniem frankowiczów. Grozi im unieważnienie wyroków wydanych w nieprawidłowym składzie - w tzw. wydziale frankowym Sądu Okręgowego większość sędziów jest z nadania nowej KRS. W efekcie tacy kredytobiorcy stali się ofiarami wojny o niezawisłe sądy.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
29.09.2021
Kredyty frankowe
Przyspieszyły prace rządu nad systemem kaucyjnym, który ma być przyjęty w I kwartale 2022 r. Zwrot butelek ma się odbywać bez paragonów. System ma być obowiązkowy w sklepach o powierzchni handlowej od 100 m.kw., a w mniejszych placówkach na zasadzie dobrowolności. Kontrowersje budzą rodzaje opakowań, które mają być nim objęte w pierwszej kolejności.
Regina Skibińska
29.09.2021
Odpady Rynek Finanse Prawo unijne
Nierzetelne konsultacje, tajne projekty, wrzutki poselskie, brak koncepcji, pośpiech, nadregulacja i niestabilność prawa - to siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce. We wtorek Pracodawcy RP zaprezentowali IV edycję raportu legislacyjnego za okres listopad 2019 - marzec 2021 r. Zdaniem prawników, trend psucia legislacji widoczny jest od lat, ale tak źle jak jest teraz, dotąd jeszcze nie było.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Frankowicze z nakazem zapłaty - sąd naruszył prawo. Skarga nadzwyczajna RPO

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Małżeństwo dostało sądowy nakaz zapłaty 200 tysięcy franków szwajcarskich za niespłacony kredyt, zgodnie z wyciągiem z ksiąg bankowych. RPO wniósł skargę nadzwyczajną na ich korzyść. Sąd dopuścił się bowiem poważnych naruszeń prawa, nie uwzględniając standardów obowiązujących w Unii Europejskiej
Renata Krupa-Dąbrowska
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Kierowcy łamiący przepisy mają poczuć konsekwencje naruszeń w postaci wyższej składki ubezpieczeniowej, gdyż towarzystwa będą mieć dostęp do informacji o punktach karnych i nałożonych mandatach – przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Okazuje się jednak, że zmiana nie będzie dotyczyć aż 3,5 mln kierowców.
Regina Skibińska
28.09.2021
Drogi Ubezpieczenia
Już ponad rok szpitale nie muszą zapewniać odpowiedniej liczby pielęgniarek i lekarzy przy realizacji świadczeń gwarantowanych. Wszystko po to, aby w czasie pandemii z powodu braków kadrowych nie trzeba było zamykać oddziałów. Tyle, że zdaniem prawników i lekarzy wyjątek staje się regułą. Niebezpieczną nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu medycznego.
Jolanta Ojczyk
28.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zainwestowane przez klienta środki i uiszczone opłaty prowizyjne, które stracił, są szkodą, która już istnieje, jest rzeczywista i mierzalna. Bank, który w procesie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych dopuścił się uchybień, doprowadzając do tej szkody, ma wypłacić odszkodowanie – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach.
Regina Skibińska
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Finanse
Uprawniony z umowy przedwstępnej, który uiścił pełną cenę sprzedaży, może domagać się jej zwrotu w całości, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło. Suma ta podlegałaby bowiem zarachowaniu na poczet ustalonej ceny, stąd nie powinna być uznana za zadatek, a tylko za zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Marek Sondej
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
We Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność, pierwsze w tym regionie centrum dla dzieci i młodzieży dotkniętych alkoholowym zespołem płodowym (FAS). Dzieci otrzymają tam bezpłatne wsparcie specjalistów, takich jak: pediatra, psychiatria, psycholog, logopeda.
Katarzyna Redmerska
27.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Obowiązujące przepisy pozwalają zarządcy drogi na działanie w sytuacji, gdy drzewa rosnące na przyległych do pasa drogowego działkach zwisają nad drogą i powodują niebezpieczeństwo. Nie ma więc potrzeby nakładania dodatkowych kar administracyjnych na właścicieli nieruchomości zadrzewionych wokół dróg publicznych – uważa Ministerstwo Infrastruktury.
Robert Horbaczewski
27.09.2021
Samorząd terytorialny Środowisko

Frankowicze: Sprawy w rękach jednego sędziego SN

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Ten sam sędzia Sądu Najwyższego – Roman Trzaskowski - został wyznaczony jako sprawozdawca przy trzecim pytaniu prawnym dotyczącym kredytów frankowych. Wśród frankowiczów zawrzało, gdyż sędzia ten słynie z orzeczeń, które nie satysfakcjonują kredytobiorców. Może to spowodować "zakrzywienie" linii orzeczniczej w takich sprawach - wskazują prawnicy.
Regina Skibińska
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron – przestrzegają przed fałszywymi SMS-ami Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny. Zainstalowanie pobranego pliku spowoduje infekcję złośliwym trojanem.
Robert Horbaczewski
26.09.2021
Prawo karne Nowe technologie
W sobotę wybrane punkty spisowe GUS będą otwarte aż do północy. Spisać będzie się można także w ośmiu urzędach dzielnicowych w Warszawie. Główny Urząd Statystyczny przypomina, że nadal można korzystać z infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a spis trwa do końca września i jest obowiązkowy.
Robert Horbaczewski
25.09.2021
Administracja publiczna