Przedsiębiorcy powinni zostać wyłączeni w jak najszerszym zakresie z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO - uważa rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który z tym postulatem wystąpił do ministra cyfryzacji. Jego zdaniem wystarczyłby obowiązek wywieszenia odpowiedniej informacji w lokalu lub na stronie internetowej firmy.
Krzysztof Sobczak
25.02.2020
Małe i średnie firmy RODO
Ustawa o rentach strukturalnych zakłada, że podjęcie pracy za granicą oznacza zawieszenie tej renty i taka osoba nie ma prawa podlegać polskim ubezpieczeniom. A co więcej organ ubezpieczeniowy może zażądać zwrotu pobranego świadczenia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy
Wydatki rehabilitacyjne to najszersza kategoria odliczeń, które mogą zastosować niepełnosprawni. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w rocznym PIT na formularzu PIT-0. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Od rej zasady jest jednak kilka wyjątków.
Krzysztof Koślicki
25.02.2020
Domowe finanse PIT
Etykiety na oponach mają zawierać także takie parametry jak efektywność paliwowa, przyczepność na mokrej powierzchni i hałas, będą musiały też bardziej rzucać się w oczy i dostarczać konsumentom więcej informacji. Takie zasady mają znaleźć się w rozporządzeniu, które przyjęli we wtorek w Brukseli przedstawiciele państw członkowskich UE.
Krzysztof Sobczak
25.02.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Rada Ministrów zajmie się dziś projektem ustawy w sprawie tzw. czternastki, czyli kolejnego dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, które ma być wypłacane od 2021 r. Minister rodziny i pracy Marzena Maląg potwierdziła, że wypłata tych świadczeń zaplanowana jest na listopad i grudzień przyszłego roku.
Agnieszka Matłacz
25.02.2020
Emerytury i renty
Ostateczny kształt reformy wymiaru sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzony, ale trwające prace dotyczą m.in. spłaszczenia struktury sądownictwa i ujednolicenia statusu sędziego. A także rozwiązań, które pozwoliłyby na ograniczenie kognicji sądów powszechnych, a w ślad za tym - przesunięcia sędziów do spraw, w których powstają największe zaległości - mówi serwisowi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Organizacja społeczna, której celem statutowym jest ochrona zwierząt posiada status strony w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji, gdy upoważniony jej przedstawiciel, odebrał zwierzę jego właścicielowi i zawiadomił o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2020
Administracja publiczna

RPO broni członków upadłej SKOK przed syndykiem

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Członkowie upadłej SKOK Wołomin byli wzywani przez syndyka do pokrycia strat Kasy do wysokości dwukrotności wpłaconych udziałów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich syndyk nie miał do tego tytułu, bo Sąd Najwyższy stwierdził brak podstaw prawnych do pokrywania przez członków SKOK strat bilansowych już po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Na parkingach przy sklepach Biedronka i Aldi obowiązują ograniczenia, za których przekroczenie wymierzane są kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy zostały one wprowadzone zgodnie z prawem, a także, czy nie naruszają praw konsumentów.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
W planie marcowego posiedzenia ministrów do spraw europejskich państw UE ma znaleźć się punkt dotyczący praworządności w Polsce i na Węgrzech. To skutek nacisku największych frakcji w Parlamencie Europejskim na chorwacką prezydencję, która dotychczas unikała debaty na ten temat.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W przypadku lotu zarezerwowanego w ramach pojedynczej rezerwacji, składającego się z kilku odcinków obsługiwanych przez różnych przewoźników lotniczych, odszkodowania z tytułu odwołania ostatniego odcinka lotu można dochodzić przed sądami, w których obszarze właściwości znajduje się miejsce odlotu pierwszego odcinka lotu - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rekompensaty za wzrost cen prądu od 34 do 306 zł

Pomoc społeczna Finanse publiczne
Rekompensata za wzrost cen energii elektrycznej będzie uzależniona od jej zużycia w 2020 roku i wyniesie od około 34 do 306 zł - wynika z przygotowanego przez rząd projektu. Rekompensaty mają dostać tylko osoby, których roczny dochód w 2019 r. mieścił się w pierwszym progu podatkowym.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Samorządy adwokatów i radców prawnych widzą korzyści w angażowaniu się prawników w działania pro bono. Problem w tym, że o ile łatwo zachęcić ich do większych projektów, np. wsparcia prawnego Polaków po brexicie w Londynie czy wspierania sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych, o tyle trudniej do współpracy z organizacjami zajmującymi się sprawami zwykłych obywateli.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Zmiany prawa i brak jasnych interpretacji, konieczność tworzenia nowych regulaminów odbioru odpadów, narzucone przez ustawodawcę obowiązki skutkują lawinowo wzrastającymi kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi. A tym samym coraz to wyższe opłaty wnoszone przez mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Obecnie w sprawach cywilnych strony mogą nagrać dla swoich potrzeb przebieg rozprawy i innych czynności sądu. Wystarczy, że przed rozpoczęciem nagrywania uprzedzą o tym sąd, który tylko wyjątkowo może sprzeciwić się prywatnej rejestracji. Prywatne nagrania mają ułatwić stronom dowodzenie swoich racji w procesie. Mogą być jednak wykorzystywane do nadużyć.
Aleksandra Partyk
24.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Problemy związane z przeciwdziałaniem tzw. piramidom finansowym i nieuczciwej sprzedaży na pokazach handlowych zainicjowały prace nad nowelizacją przepisów dotyczących gromadzenia materiału dowodowego i usprawnienia postępowań w tego typu sprawach. Praktyka pokaże, czy zmiany te przyniosą oczekiwane efekty - pisze Wiktoria Jaromska-Gumkowska
Wiktoria Jaromska-Gumkowska
24.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Poszkodowany w kolizji drogowej ma prawo skorzystać z pojazdu zastępczego. W celu minimalizacji szkody powinien jednak wybrać ofertę ubezpieczyciela albo sam wynająć samochód, ale w stawce przez niego akceptowanej. W przeciwnym razie musi udowodnić, że poniesienie wyższych kosztów wynajmu było celowe i ekonomicznie uzasadnione - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.
Marek Sondej
24.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument

Rekordowe odszkodowanie dla pacjenta - szpital szuka pieniędzy

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Placówki medyczne, które zostają zobowiązane do wypłaty rekordowych rekompensat za błąd medyczny popełniony przez ich pracowników, muszą sobie radzić same. Nie wystarcza im pieniędzy z polisy OC, bo zwykle są ubezpieczone na zbyt niskie kwoty. Niektóre występują więc z regresem finansowym do winnych zaniedbań lekarzy.
Katarzyna Nowosielska
24.02.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Dziś dzień ofiar przestępstw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
W sobotę 22 lutego jest obchodzony Dzień Ofiar Przestępstw, który rozpoczyna trwający do przyszłej soboty Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W prokuraturach na terenie całego kraju w tym czasie są pełnione dyżury, podczas których udzielana jest bezpłatna pomoc prawna. 
Krzysztof Sobczak
22.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Dzieci poruszające się po terenie zabudowanym nie będą musiały obowiązkowo nosić elementów odblaskowych. Ministerstwo Infrastruktury nie planuje nowelizacji przepisów w tym zakresie. Zapowiada natomiast, że skupi się na działach edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci na drogach.
Robert Horbaczewski
22.02.2020
Administracja publiczna
Być może sędziowie powinni w sprawach dotyczących alienacji rodzicielskiej częściej rozważać dokonanie zmiany miejsca zamieszkania dziecka i przekazania go pod opiekę rodzica, od którego jest izolowane. Bo utrudnianie kontaktów uderza przede wszystkim w dziecko, powodując traumę często na całe życie - mówi radca prawny Aleksandra Ejsmont
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Fiskus potwierdza, że darowizny dokonywane na rzecz rodzeństwa mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wymaga to jednak wypełnienia i złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji SD-Z2. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy darczyńca ma żonę lub męża i małżeństwo ma wspólny majątek.
Krzysztof Koślicki
22.02.2020
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Sędziowie piłkarscy chcą być chronieni tak jak funkcjonariusze publiczni. Ma to zapobiec coraz częstszym atakom na arbitrów podczas meczów. Ministerstwo Sportu nie widzi jednak takiej potrzeby, ale deklaruje działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom agresji i dyskryminacji w sporcie.
Robert Horbaczewski
22.02.2020
Prawo karne Policja
Miasto Wałbrzych ustanowiło zakaz używania plastikowych opakowań naczyń i sztućców. Inicjatywa wprowadzenia strefy wolnej od plastiku jest chwalona, ale eksperci mają jednak wątpliwości, czy podstawą prawną może być w tym wypadku instytucja przepisów porządkowych przewidziana w ustawie o samorządzie gminnym.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Po załadowaniu towaru kontrahent miał spontanicznie porwać przedsiębiorcę do tańca, który zakończył się... upadkiem i złamaniem nogi. Przedsiębiorca nie otrzyma odszkodowania, bo do zdarzenia nie doszło „podczas” wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale „w związku” z nią
Robert Horbaczewski
22.02.2020
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Polski system prawny nadal nie zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem szans na realne wyrównanie krzywd. Problemem są choćby pouczenia o przysługujących im prawach - zbyt skomplikowane i nieczytelne. Brakuje dostępu do profesjonalnych pełnomocników, a zmiany wprowadzane pod hasłem usprawniania postępowań, zamiast pomóc - uderzają w ich prawa.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2020
Wymiar sprawiedliwości

Budżetowy szczyt UE bez porozumienia

Finanse publiczne Prawo unijne
Po blisko 30 godzinach rozmów unijni przywódcy rozstali się w piątek bez porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027. - Potrzebujemy na to więcej czasu - powiedział po zakończeniu spotkania przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że udało mu się już wywalczyć kilka korzystnych dla Polski decyzji.
Krzysztof Sobczak
21.02.2020
Finanse publiczne Prawo unijne

Samoregulacja na rynku żywności dla dzieci przynosi efekty

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Compliance
Dobrze skonstruowany system samoregulacji może być bardziej skuteczny niż twarde prawo - ocenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podsumowując stosowanie Porozumienia nadawców telewizyjnych w obszarze reklamy żywności skierowanej do dzieci. W ogłoszonym w piątek raporcie jest mowa o ponad 98 proc. skuteczności samoregulacji.
Krzysztof Sobczak
21.02.2020
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Compliance
Prywatne informacje zamieszczone na Facebooku nie mogą posłużyć do publikacji prasowych, jeśli nie uzyska się zgody zainteresowanych - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że celem zadośćuczynienia jest odstraszanie i wyrównywanie krzywdy moralnej, wywołanej upublicznieniem danych wrażliwych, takich jak np. zdrowie dziecka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.02.2020
Prawo cywilne
Dwie trzecie badanych uważa, że urzędy lub instytucje państwowe nie powinny mieć możliwości wywierania wpływu na wyroki sądowe, w sprawach, które ich dotyczą - wynika z sondażu zleconego przez Stowarzyszenie "Iustitia". W tym zakresie podobnie wypowiada się większość respondentów - wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski