Prawo.pl
Najbliższej rodzinie osoby, która np. wskutek wypadku doznała trwałego uszkodzenia ciała, przysługiwać będzie zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - takiej zmiany w Kodeksie cywilnym chce prezydent Andrzej Duda. W czwartek 20 maja br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu i został on skierowany do prac w komisjach.
Krzysztof Sobczak
20.05.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Od każdej kwoty wpłaconej na otwarty rachunek powierniczy deweloperzy będą musieli odprowadzać do nowo utworzonego funduszu gwarancyjnego 1 procent, a nie 2 jak chciał UOKiK. Sejm dzięki głosom Porozumienia Gowina poparł poprawkę Senatu zmniejszającą składkę. Eksperci od rynku nieruchomości uważają, że to minimalny koszt ochrony konsumentów, na który stać deweloperów. Ponadto bankom łatwiej będzie wstrzymać wypłatę kolejnej transzy na konto dewelopera.
Jolanta Ojczyk
20.05.2021
Budownictwo
Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie idzie już do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił jednak poprawkę Senatu dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia byłby ważny bezterminowo.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Sobczak
20.05.2021
Administracja publiczna
Kwota kryterium dochodowego, która uprawnia do korzystania z funduszu alimentacyjnego, będzie wzrastała wraz z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to stworzyć stały mechanizm wzrostu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Uchwalona w czwartek ustawa przewiduje też rozwiązania dotyczące świadczeń dla rodzin, które mają przyczynić się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach.
Krzysztof Sobczak
20.05.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Domowe finanse

Jest pierwszy w UE kodeks do ochrony danych w chmurze

Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO
Europejska Rada Ochrony Danych wydała w czwartek pozytywną opinię, że kodeks postępowania Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Infrastruktury Chmurowej (CISPE) w zakresie ochrony danych jest zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO.
Krzysztof Sobczak
20.05.2021
Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO
Nie można potraktować zmian w podatkach jako podwyżki, ponieważ będą one miały ujemny wpływ dla sektora finansów publicznych. Kwota ubytku wyniesie 5-7 mld zł – powiedział w czwartek Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, odnosząc się do propozycji zawartych w programie "Polski Ład". I podał, że kwota ubytku wyniesie 5-7 mld zł.
Krzysztof Sobczak
20.05.2021
Finanse publiczne Domowe finanse Polski Ład
Od 20 maja obowiązują przepisy regulujące status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Część miast, wspólnie z operatorami uzgodniła zasady korzystania z tych pojazdów, wyłączając z użytkowania niektóre tereny i ograniczając dopuszczalną prędkość. Więcej będzie też miejsc parkingowych.
Robert Horbaczewski
20.05.2021
Samorząd terytorialny
Przepisy pozwalają dziś dawać właścicielom domów jednorodzinnych zniżki za śmieci, jeśli kompostują oni odpady zielone Ze zniżki nie mogą jednak korzystać wspólnoty mieszkaniowe – nawet takie, które z powodzeniem mogłyby kompostować odpady Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmiany przepisów. Uważa, że to prosty sposób na obniżenie kosztów wywozu śmieci.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.05.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Przedsiębiorstwo przesyłowe będzie musiało zapłaci właścicielowi za bezumowne korzystanie z nieruchomości przeszło 100 tys. zł. - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu. SA doszedł również do wniosku, że firma działała w złej wierze, bez trudu bowiem mogła uzyskać informację, kto jest właścicielem nieruchomości, z której korzystała przez długie lata.
Aleksandra Partyk
20.05.2021
Prawo cywilne
Minister Klimatu i Środowiska uspokaja - poziom pól elektromagnetycznych (PEM) w Polsce jest pod kontrolą. Jest to odpowiedź na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich. Do RPO docierają bowiem skargi po tym, jak Minister Zdrowia podniósł normy dopuszczalnego promieniowania.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.05.2021
Środowisko Nowe technologie
Od 20 maja br. zaczyna obowiązywać ustawa regulującą status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Nowe przepisy określają m.in. warunki techniczne określone dla tych pojazdów oraz ograniczenia w poruszaniu się e-hulajnogą zależne od wieku. Kierujący hulajnogą będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Kubicka-Żach
20.05.2021
Odmowa przez Islandię uznania skarżących za rodziców dziecka urodzonego przez surogatkę nie stanowiła naruszenia podstawowego prawa do poszanowania życia rodzinnego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Także prawo polskie nie uznaje surogacji, a w świetle aktualnej linii orzeczniczej ETPC nie jest to niezgodne z Konwencją o prawach człowieka.
Katarzyna Warecka
20.05.2021
Prawo rodzinne
Kompleksowa regulacja kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem kół gospodyń wiejskich oraz zmiana przepisów określających przekazywanie pomocy finansowej kołom gospodyń wiejskich - to cele projektu przyjętego w środę przez Rząd. Co roku będzie to łącznie ok. 40 mln zł. Rząd rozważa zwiększenie finansowania programu w kolejnych etapach.
Krzysztof Sobczak
19.05.2021
Samorząd terytorialny

Konsument nada pismo procesowe w dowolnej placówce pocztowej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Rząd proponuje zmianę w prawie, która umożliwi oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. Doprecyzowana ma także zostać regulacja dotycząca wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych, a także wprowadzony górny pułap opłat w takich sprawach.
Krzysztof Sobczak
19.05.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Kierowca przed rozpoczęciem prowadzenia samochodu powinien przyjmując preparat medyczny sprawdzić informację o jego składzie i bezpiecznych dawkach. Kary i winy nie łagodzi brak zachowania reguł ostrożności oraz wielokrotne przekroczenie zalecanej dawki lekarstwa - uznał Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i uchylił wyrok uniewinniający.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2021
Prawo karne

Podatnicy chętnie umawiają się na spotkania z urzędnikami

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Z powodu epidemii koronawirusa, spotkania z urzędnikami skarbówki są możliwe, ale wcześniej trzeba się umówić. System rezerwacji działa od listopada ubiegłego roku. Jak dotąd, umówiono w ten sposób ponad 2,5 miliona wizyt. Dziennie umawianych jest blisko 21 tys. spotkań, a średni czas obsługi podatnika wynosi 13 minut.
Krzysztof Koślicki
19.05.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Bon turystyczny jeszcze do wykorzystania

Domowe finanse Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Dużymi krokami zbliżają się wakacje. To dobry moment, by zaplanować wypoczynek dziecka i wykorzystać bon turystyczny. Od stycznia 2020 roku całym kraju aktywowano 1,4 mln bonów na 4 mln przyznanych, w tym w województwie śląskim - na 466 tys. bonów aktywowano ponad 201 tys. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
19.05.2021
Domowe finanse Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Sądy coraz częściej stwierdzają nieważność umów ubezpieczenia powiązanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i zasądzają na rzecz poszkodowanych całość uiszczonych przez nich składek. A są do tego powody, bo skutek inwestowania przez zakład ubezpieczeń środków zbieranych od klientów jest często taki, że obecnie wartość rachunków jest niższa niż suma wpłaconych składek.
Regina Skibińska
19.05.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Trybunał Konstytucyjny 25 maja w pełnym składzie ma rozstrzygnąć, czy obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej b. funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa było zgodne z Konstytucją. Możliwe, że tym wyrokiem TK będzie próbował zamknąć głośną sprawę obniżenia emerytur i rent byłym funkcjonariuszom w ogóle, której do dziś nie rozstrzygnął.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2021
Emerytury i renty
Od lipca będzie można składać online wnioski o wydanie pozwolenia na budowę razem z projektem budowanym. W najbliższym czasie planujemy również wprowadzić elektroniczny dziennik budowy, najpierw w formie strony internetowej, a od 1 grudnia także w wersji mobilnej - mówi Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.05.2021
Administracja publiczna Budownictwo

Nowe prawo - wchodzenie na przejście wyzwaniem dla kierowców

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która wejdzie w życie 1 czerwca, ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. Oprócz stanu „znajdowania się” pieszego na przejściu, wprowadza drugi - „wchodzenie” na przejście. Kierowcy będą musieli szybko interpretować, kiedy zaczyna się „wchodzenie”. Część ekspertów ma wątpliwości czy przepisy poprawią bezpieczeństwo na drogach.
Robert Horbaczewski
19.05.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
300 osób to maksymalna liczba pątników w pielgrzymce - wynika z wydanych właśnie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas epidemii COVID-19. Jednak do tego limitu nie będą się wliczać osoby w pełni zaszczepione. Episkopat prosi organizatorów pielgrzymek o dostosowanie się do wytycznych GIS.
Krzysztof Sobczak
18.05.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Cyfrowy Polsat S.A. nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy z firmą kurierską, czego efektem były liczne naruszenia, do tego identyfikowane z dużym opóźnieniem. Z powodu tych zaniedbań Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości ponad 1,1 mln zł.
Krzysztof Sobczak
18.05.2021
RODO

Polski Ład może zrujnować krajobraz

Samorząd terytorialny Polski Ład
Polski Ład przewiduje uproszczenia w formalnościach budowlanych. Bez pozwolenia będzie wolno budować małe domy modułowe oraz z prefabrykatów. Tymczasem uproszczenia mogą być fikcją, a zapanuje chaos i bałagan. Jak grzyby po deszczu zaczną wyrastać w całej Polsce potworki architektoniczne, które oszpecą krajobraz. W proponowanych przepisach brakuje rozwiązań chroniących ład przestrzenny.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.05.2021
Samorząd terytorialny Polski Ład
Rozwianie niepewności czy ucieczka od analizy problemu? Prezydencki projekt ustawy dodającej w kodeksie cywilnym przepis o zadośćuczynieniu za naruszenie więzi rodzinnej budzi sprzeczne opinie. Ale nawet jego krytycy przyznają, że wniesienie inicjatywy przez prezydenta jest bardzo dobrym sygnałem, bo niepewność w obszarze zadośćuczynień nie jest sytuacją korzystną.
Regina Skibińska
18.05.2021
Prawo cywilne
Celem wprowadzenia alimentów natychmiastowych, jak i rodzinnego postępowania informacyjnego przy rozwodach i separacjach, jest ochrona dobra dziecka. Usprawni to rozpatrywanie tych kategorii spraw przez sądy. Chcemy też uregulować kompleksowo postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych - mówi Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
18.05.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Od 15 maja działają ogródki gastronomiczne - co pozwala zaspokoić apetyt na dobre jedzenie, ale nie głód innych rozrywek. Problem mają fani imprez tanecznych, bo kluby nieprędko wrócą do życia. Nie ma natomiast przeszkód do organizowania imprez tanecznych na świeżym - czy też, jak woli ustawodawca - na otwartym powietrzu.
Monika Sewastianowicz
17.05.2021
Koronawirus a prawo
Tylko do 10 czerwca można składać elektroniczne wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”. Do 7 maja do wojewódzkich funduszy wpłynęło 14,5 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 69 mln złotych.
Robert Horbaczewski
17.05.2021
Środowisko Domowe finanse

Podatki w Polskim Ładzie - dużo marchewek, ale też kij

Ordynacja Domowe finanse PIT Polski Ład
Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych, ulga dla klasy średniej i zwolnienie z PIT emerytur do 2500 złotych - to główne zmiany w podatkach, które w sobotę przedstawił rząd w ramach Polskiego Ładu. Od podatku nie będzie można jednak odliczać podwyższonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
17.05.2021
Ordynacja Domowe finanse PIT Polski Ład

Polska najgorzej w całej UE chroni osoby LGBTI

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Polska drugi rok z rzędu zajęła ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu ILGA-Europe - międzynarodowym rankingu mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Zdobyliśmy jedynie 13 proc. i jesteśmy 43 na 46 krajów w całej Europie. Gorsze od Polski wyniki uzyskało tylko 6 krajów - Białoruś, Monako, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan.
Krzysztof Sobczak
17.05.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy