Jeśli strona nie może w terminie wnieść zażalenia z przyczyn od niej niezawinionych, to należy...
Aleksandra Partyk
15.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza jedynie w...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.10.2018
Opieka zdrowotna
Zmienione przepisy nie pozwalają, by członkiem spółdzielni mieszkaniowej była osoba, której nie...
Marek Sondej
15.10.2018
Budownictwo
Trwają prace nad planami, które złagodzą ewentualne zmiany cen prądu dla przedsiębiorców,...
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2018
Były prezes spółdzielni mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie Zenon P. za niesłuszne aresztowanie...
Krzysztof Sobczak
13.10.2018
Prawo karne
Rzecznik Praw Pacjenta nie ma takich uprawnień jak prokurator. Nie może występować do sądu w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.10.2018
Prawo cywilne
W drodze analogii można zastosować przepisy dotyczące produkcyjnych spółdzielni rolniczych do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.10.2018
Prawo cywilne
Lawino rośnie liczba skazanych kierowanych do Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. To...
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
By nie płacić wysokiego podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł, podatniczka chciała wykazać,...
Aleksandra Partyk
13.10.2018
PIT
Język angielski – lingua franca, najczęściej używany obecnie język w instytucjach unijnych – nie...
Agnieszka Doczekalska
13.10.2018
Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił w piątek wydany przez prezydenta Lublina zakaz organizacji...
Krzysztof Sobczak
12.10.2018
Administracja publiczna
Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do marszałka z gorącą prośbą o...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.10.2018
Opieka zdrowotna
Kuratorzy sądowi mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by mieć większą autonomię na przykład w...
Patrycja Rojek-Socha
12.10.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel nie może zatrzymać całości wpłaconych...
Marek Sondej
12.10.2018
Prawo cywilne
Przyjęcie propozycji dotyczącej zachowania tożsamości dziecka jeszcze w tym roku? - wiceminister...
Patrycja Rojek-Socha
12.10.2018
Prawo rodzinne
Polska zawetowała Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych UE...
Krzysztof Sobczak
11.10.2018
W 22 placówkach w Polsce ruszył pilotaż opieki psychiatrycznej. W kolejnych sześciu ma się zacząć...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.10.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał 10 października w mocy decyzję prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka...
Katarzyna Warecka
11.10.2018
Administracja publiczna
Kurator to oczy i uszy sądu. Informacje, które przekazuje sędziemu są często podstawą właściwego...
Patrycja Rojek-Socha
11.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Polska nie akceptuje propozycji Parlamentu Europejskiego dotyczących dyrektywy o prawach...
Krzysztof Sobczak
11.10.2018
Prawo cywilne
Odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego...
Patrycja Rojek-Socha
11.10.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia ma przypominać pacjentom SMS-em o wyznaczonym terminie wizyty i umożliwić...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.10.2018
Opieka zdrowotna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych żąda od lekarzy wystawiających zwolnienia, aby zwracali zasiłki...
Katarzyna Nowosielska
11.10.2018
Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
Techniki manipulacyjne w pewnych sytuacjach stosują wszyscy, a w każdym razie ogromna większość...
Krzysztof Sobczak
10.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Pół miliona złotych to odpowiednia kwota zadośćuczynienia dla młodej kobiety, która na skutek...
Aleksandra Partyk
10.10.2018
Prawo cywilne
Rząd zmienia przepisy o czasowym ograniczeniu korzystania z nieruchomości. Starosta nada rygor...
Jolanta Ojczyk
10.10.2018
Budownictwo Nieruchomości
W ustawie psychiatrycznej potrzebne są pilne zmiany. Apelują o nie pacjenci, sędziowie oraz...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.10.2018
Finansowanie zdrowia
Cudzoziemiec, któremu państwo polskie odmówi wydania wizy Schengen, będzie mógł zwrócić się do...
Monika Sewastianowicz
09.10.2018
Szef MSWiA będzie rekomendował premierowi odstąpienie Polski od porozumienia Global Compact (GCM)...
Krzysztof Sobczak
09.10.2018
Administracja publiczna
Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna na świadczenie...
Agnieszka Matłacz
09.10.2018
Pomoc społeczna Domowe finanse