Prawo.pl
Konfederacja Lewiatan protestuje przeciwko rozszerzeniu opłaty reprograficznej, mającej wspierać twórców. Jej zdaniem uderzy ona w przedsiębiorców i konsumentów. Spowoduje wzrost cen wielu urządzeń, które zostaną nią objęte. Zwiększenie maksymalnej opłaty z 3 do 4 proc., od niemal wszystkich urządzeń i nośników, ma bowiem czysto fiskalny charakter.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.06.2021
Rynek i konsument
Odmowa przez władze litewskie rejestracji związku wyznaniowego dawnych religii bałtyckich stanowiła naruszenie prawa do wolności wyznania - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał przypomniał, że organy władzy państwowej mają obowiązek zachować niezależność i neutralność, a rolą państwa jest jedynie rola gwaranta wolności wyznania.
Katarzyna Warecka
11.06.2021
Administracja publiczna
Uczestnik Pracowniczego Programu Kapitałowego poprzez serwis klienta instytucji finansowej prowadzącej fundusz może na bieżąco monitorować stan oszczędności na swoim prywatnym rachunku. Jeśli nie otrzymał informacji o przystąpieniu do PPK ani pocztą tradycyjną, ani na adres email, powinien zgłosić się do instytucji, która prowadzi jego rachunek w celu uzyskania dostępu do serwisu klienta.
Anna Maciocha
11.06.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Koronawirus przyczynił się do ożywienia na rynku fuzji i przejęć w sektorze ubezpieczeń. Ostatni rok zaowocował też wyższą elastycznością i innowacyjnością sektora ubezpieczeniowego w tworzeniu nowych rodzajów ubezpieczeń. Jednym z takich rozwiązań jest ubezpieczenie od danego, ściśle określonego parametru, najczęściej pogodowego.
Regina Skibińska
11.06.2021
Prawo gospodarcze
Rozbudowanie lotniska w Poznaniu spowodowało falę roszczeń okolicznych mieszkańców o odszkodowania za hałas. Jeden ze sporów po ośmiu latach procesu został rozstrzygnięty przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego. Odszkodowanie należało się, ale odsetki lotnisko zapłaci nie od dnia wezwania do zapłaty, ale od dnia doręczenia opinii biegłego o wartości wyliczonej szkody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2021
Środowisko Prawo cywilne

Kontrowersyjny projekt może zablokować reprywatyzację

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Celem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat było zapewnienie niewzruszalności (także w trybie nadzwyczajnym) decyzji administracyjnych wydanych wiele lat temu. Tymczasem posłowie idą w swoim projekcie dużo dalej. Nie do zaakceptowania jest rozwiązanie, że po 30 latach nie będzie można wszczynać postępowania administracyjnego. Dla reprywatyzacji oznacza to koniec.
Maciej Obrębski
11.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Śmieci są za drogie? Niech gmina dopłaci

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Ministerstwo Środowiska i Klimatu znalazło prosty sposób na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystarczy pozwolić gminom na finansowanie kosztów związanych z odbiorem śmieci od mieszkańców. Samorządowcy nie są jednak przekonani do pomysłu, aby wszyscy płacili za tych, którzy nie płacą.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
11.06.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował w czwartek, że Polska ma miesiąc, by odpowiedzieć na prośbę o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku premiera dotyczącego orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. - Wszystkie orzeczenia TSUE są wiążące dla władz państw członkowskich - podkreślił rzecznik. Premier stwierdził, że wniosku nie wycofa,
Krzysztof Sobczak
10.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości, w której skrytykował Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w "najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE". Za przyjęciem rezolucji głosowało 506 posłów, przeciwko było 150, a 28 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
10.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zmiany w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pół roku później

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Krajowy Rejestr Zadłużonych na nowych zasadach zacznie działać dopiero od grudnia tego roku. Prezydent podpisał nowelizację ustawy regulującą te kwestie. Nowe przepisy wprowadzają także częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Karta Dużej Rodziny już w aplikacji mObywatel

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Karta Dużej Rodziny od 9 czerwca dostępna jest w aplikacji mObywatel, czyli cyfrowym portfelu na dokumenty i usługi. Dotychczas osoby mające tradycyjne Karty Dużej Rodziny musiały składać dodatkowy wniosek i wnosić opłatę, jeśli chciały z niej korzystać również w formie elektronicznej.
Robert Horbaczewski
10.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Ustawa podpisana - kupujący mieszkania będą lepiej chronieni

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Prezydent podpisał 9 czerwca ustawę powołującą do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu klienci dewelopera mają czuć się bezpieczniej, bo nie stracą pieniędzy w razie jego upadłości. Nowe przepisy objęły również ochroną gotowe już mieszkania.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.06.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Pacjenci zamiast od razu na zabiegi, są wysyłani na wizyty do lekarza rehabilitacji. A tych w całym kraju jest niespełna dwa tysiące, więc na rehabilitację czeka się często miesiącami. Lekarze nie wiedzą, że mogą kierować pacjentów bezpośrednio do fizjoterapeuty, a pełne usamodzielnienie fizjoterapeutów w doborze zabiegów mogłoby znacznie skrócić czas oczekiwania.
Beata Lisowska
10.06.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Nie ma podstaw, by wymagać od rodziców oświadczenia, że nie zapłacą składek na radę rodziców. Według prawników wymaganie takich oświadczeń jest nadmiarowe, bo przepisy oświatowe nie dają ku temu podstaw. Niezgodne z prawem jest również rozsyłanie do wszystkich zestawień z listą osób, które „zalegają” z wpłatami, bo tego zabraniają przepisy RODO.
Monika Sewastianowicz
10.06.2021
Zarządzanie oświatą RODO
Hotelarze mają problemy z ustaleniem, jak prawidłowo liczyć coviodove limity, czy mogą nie uwzględniać pokojów, w których mieszkają zaszczepieni i niezaszczepieni. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego śle w tej sprawie apele do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a te twierdzi, że w zasadzie to problemu nie ma.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.06.2021
Koronawirus a prawo
Polska nie wyznaczyła jeszcze 655 z 845 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako specjalne obszary ochrony i nie ustanowiła celów ochrony poszczególnych obszarów ani środków dla wszystkich swoich obszarów - upomina Komisja Europejska. I przypomina, że termin zakończenia wspomnianych działań w odniesieniu do 845 terenów znajdujących się na terytorium Polski już dawno upłynął.
Krzysztof Sobczak
09.06.2021
Środowisko Prawo unijne
Małopolska kurator oświaty w majowym komunikacie dla tarnowskich szkół określiła działania na rzecz praw osób nieheteronormatywnych (LGBT) jako „szkodliwe”, sugerując ich deprawujący charakter. Rzecznik praw obywatelskich ocenia, że wypowiedź miała homofobiczny charakter i występuje w tej sprawie do ministra edukacji.
Monika Sewastianowicz
09.06.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Parlament Europejski przegłosował dwa rozporządzenia dotyczące wprowadzenia unijnych certyfikatów Covid, które mają obowiązywać od 1 lipca 2021 roku przez 12 miesięcy. Certyfikaty mają ułatwiać podróżowanie, ale nie będą warunkiem swobodnego przemieszczania się i nie będą traktowane jako dokumenty podróży. Portugalia poinformowała, że uzna certyfikaty od 14 czerwca.
Krzysztof Sobczak
09.06.2021
Prawo unijne Koronawirus szczepienia
Komisja Europejska zdecydowała w środę o wszczęciu wobec Niemiec postępowania o naruszenie prawa UE w związku z podważaniem przez tamtejszy Trybunał Konstytucyjny prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym. Chodzi o wydane w maju ubiegłego roku orzeczenie niemieckiego w sprawie programu skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny.
Krzysztof Sobczak
09.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów wynosi po I kw. 2021 r. prawie 80 mld zł. Pandemia i widmo kryzysu podziałały mobilizująco i paradoksalnie ten, kto dał radę, spłacił długi odkładane na później. W efekcie w ciągu roku liczba zadłużonych osób spadła o ponad 90 tys., a wzrosła wartość oszczędności Polaków. Obostrzenia sanitarne sprawiły, że wydawaliśmy po prostu mniej.
Agnieszka Matłacz
09.06.2021
Domowe finanse
Od 2019 roku samorządy dość masowo przyjmowały uchwały "przeciwko ideologii lgbt". Podjęto je na prawie jednej trzeciej obszaru Polski. Część z nich trafiło do sądów administracyjnych. Orzeczenia w różnych sądach były rozbieżne, a kilka spraw dotarło do NSA. Na 2 lipca Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył dwa pierwsze posiedzenia w sprawach odwołań Rzecznika Praw Obywatelskich od orzeczeń odrzucających jego skargi.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
09.06.2021
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Zniesławienie polega na pomówieniu innej osoby lub grupy osób, ale też jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania. W zależności od sposobu rozpowszechniania takich informacji grozi za to nawet rok więzienia. I - co istotne - z roku na rok wzrasta liczba skazań.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
09.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Limity gości narzucone hotelom, siłowniom, czy restauracjom nie obejmują osób zaszczepionych. Nie wiadomo jednak, jak weryfikować, czy dana osoba faktycznie się zaszczepiła, czy kłamie. Jeszcze większy problem dotyczy hoteli, bo co mają zrobić ich właściciele, gdy w pokoju chcą zameldować się cztery osoby, ale tylko jedna jest zaszczepiona. Dodatkowo powstaje problem - czy przedsiębiorcy mogą o to pytać.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.06.2021
Rynek i konsument RODO Koronawirus a prawo

Strasburg: Państwo ma obowiązek ścigać homofobię

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Brak prewencji i ścigania ze strony policji w związku z homofobiczną mową nienawiści w czasie zgromadzenia osób LGBT stanowiło naruszenie Konwencji - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła Rumunii, ale także w Polsce jest problem skutecznego ścigania i zapobiegania homofobicznej mowie nienawiści. Nie ma nawet przepisu, na podstawie którego odpowiednie postępowanie można przeprowadzić.
Katarzyna Warecka
08.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Rząd proponuje zmiany zasad tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawców. Nowością ma być m.in. możliwość tworzenia kasy przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy. Kasę będą więc mogli założyć również np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp.
Krzysztof Sobczak
08.06.2021
Domowe finanse Prawo pracy
Brak odpowiedzi na wezwania organu nadzorczego to też brak współpracy - uznał Urząd Ochrony Danych Osobowych, stwierdzając naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przez PNP SA z siedzibą w Warszawie. I nałożył na nią administracyjną karę pieniężną w kwocie ponad 22 tys. złotych.
Krzysztof Sobczak
08.06.2021
Prawo gospodarcze RODO
Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby – wynika z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i firmy faktoringowej NFG.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.06.2021
Małe i średnie firmy

Upadek duńskiego ubezpieczyciela - polisy do anulowania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Duński Sąd Morski i Gospodarczy postawił w stan upadłości Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (poprzednio: Gefion Insurance A/S). Roszczenia, które zgłosiły osoby poszkodowane przez kierowców, które mieli OC w tym towarzystwie, zostaną rozpatrzone z masy upadłościowej. Firma sprzedawała też, przez swojego reprezentanta, ubezpieczenia w Polsce.
Regina Skibińska
08.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Uczestnik PPK może jednorazowo wypłacić do 100 proc. środków z PPK w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Wniosek w tej sprawie można złożyć do instytucji finansowej przez ukończeniem 45 lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy w chwili składania wniosku uczestnik PPK pozostaje w zatrudnieniu, finansuje wpłaty do PPK lub złożył wcześniej deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.
Joanna Gawęda
08.06.2021
Prawo pracy PPK
Pewien lutnik był sprawdzany przez służby tylko dlatego, że naprawiał gitarę osoby, którą te mocno interesowały się w związku z prowadzoną sprawą. Choć brzmi to jak filmowa fikcja, to przykład z polskiego podwórka. Fundacja Panoptykon wystąpiła właśnie z petycją do Sejmu i Senatu o wprowadzenie obowiązku informowania obywateli, że byli w ten sposób kontrolowani.
Patrycja Rojek-Socha
08.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja