Nie więcej niż 9 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy - takie m.in. zmiany wprowadziła obowiązująca od 1 lipca br. nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Krzysztof Sobczak
01.07.2019
Administracja publiczna
1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, dzięki której obywatele, przedsiębiorcy i podmioty publiczne nie będą już musieli występować do MSWiA o udostępnienie danych z ogólnokrajowego rejestru PESEL. Dane takie uzyskają w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całego kraju.
Agnieszka Matłacz
01.07.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Państwo musi znaleźć pieniądze, by finansować poradnictwo świadczone przez organizacje pozarządowe - stwierdził w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. A wicepremier Piotr Gliński zadeklarował zabiegi, by funduszami na ten cel dysponował Narodowy Instytut Wolności.
Krzysztof Sobczak
01.07.2019
Prawo karne Prawo cywilne
Do zatrzymania prawa jazdy wystarczy informacja od policji o ujawnieniu wykroczenia, polegającego na przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym ponad 50 km/godz. Toczące się postępowanie karne nie ma wpływu na decyzję starosty w sprawie odebrania tego dokumentu - taki jest sens uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2019
Samorząd terytorialny Policja
Zdarza się, że lekarze źle odczytują badania rezonansem magnetycznym czy wyniki cytologii. W efekcie pacjent zamiast leczyć się na wczesnym etapie choroby, poddaje się terapii gdy jest już za późno na zupełne wyzdrowienie. Za opóźnienie w wykryciu choroby, może jednak dostać odszkodowanie.
Katarzyna Nowosielska
01.07.2019
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
Blisko 3 tys. osób ginie co roku w Polsce w wypadkach drogowych. W prawie 90 proc. sprawcami kolizji są kierujący pojazdami. Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, instruktorzy i egzaminatorzy prawa jazdy zabiegają o status zawodu zaufania publicznego i stworzenie samorządu zawodowego.
Sylwia Gortyńska
01.07.2019
Administracja publiczna
Zasada dobrego sąsiedztwa może dopuszczać lokalizację obiektów o funkcji handlowej, usługowej i biurowej pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną. NSA podkreślił, że jest to możliwe nawet, jeżeli funkcja mieszkaniowa jest przeważająca na terenie objętym analizą urbanistyczno-architektoniczną.
Dorian Lesner
01.07.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Siedmioro sędziów ma 1 lipca odpowiedzieć na pytania, czy podstawą decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy może być wyłącznie informacja policji, że kierowca przekroczył w obszarze zabudowanym prędkość dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. Wniosek skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego RPO, a powodem było rozbieżne stosowanie przez sądy administracyjne przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2019
Właściciel idzie na zakupy, zostawia czworonoga w samochodzie zaparkowanym na nasłonecznionym parkingu. Z lekko uchylonymi lub szczelnie zamkniętymi szybami - to nadal, mimo kampanii społecznych, dość częsty w Polsce obrazek. Adwokat Karolina Kuszlewicz nie ma wątpliwości - gdy życia lub zdrowie psa jest zagrożone, można wybić szybę
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2019
Prawo karne Prawo cywilne
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że numery rejestracyjne pojazdów wpisywane do parkomatów nie są danymi osobowymi. Dlaczego? Bo w momencie ich podawania nikt nie jest w stanie zidentyfikować, kim jesteśmy. Ten ważny wyrok dla samorządów, wywołuje protest prawników.
Jolanta Ojczyk
30.06.2019
RODO
Na wtorek przedstawiciele związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości zostali zaproszeni na spotkanie do ministerstwa. Liczą na rozstrzygnięcia w sprawie swoich uwag do projektu ustawy, który ich dotyczy oraz ewentualnych podwyżek. Propozycja budzi ogromne kontrowersje
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dopuszcza się zmianę charakteru posiadania rzeczy z zależnego na samoistne. Aby jednak uznać, że takie przekształcenie nastąpiło należy stwierdzić, czy posiadacz zamanifestował to na zewnątrz - orzekł Sąd Najwyższy. Różnice między posiadaniem samoistnym a zależnym wyjaśnia adwokat i mediator Piotr Ruszkiewicz.
Aleksandra Partyk
30.06.2019
Prawo cywilne
Zarząd województwa ma monitorować postęp działań na rzecz ochrony powietrza w gminach i przygotowywać informacje dla ministra środowiska. Programy ochrony powietrza sejmiki będą musiały uchwalać wcześniej - zakłada ustawa podpisana właśnie przez prezydenta. Rząd liczy na przyspieszenie eliminacji zagrożeń związanych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.
Patrycja Rojek-Socha
29.06.2019
Środowisko

Rusza składanie wniosków o 500 plus i "Dobry start"

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o 500 plus. Prawo do tego świadczenie, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w maju - będą miały wszystkie dzieci do 18 lat bez kryterium dochodowego. Szacuje się, że na program trzeba będzie przeznaczyć w 2019 r. ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł, a skorzysta z tego 6,8 mln dzieci.
Patrycja Rojek-Socha
29.06.2019
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Od niedawna w sprawach roszczeń pasażerów lotniczych można złożyć wniosek do Rzecznika Pasażerów drogą elektroniczną przez formularz interaktywny. Nie działa to jednak idealnie, a pewne rzeczy wymagają oczywistej poprawy - twierdzi dr Piotr Cybula, radca prawny specjalizujący się w prawie turystycznym.
Krzysztof Sobczak
29.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Polacy chętnie korzystają z możliwości ściągania z internetu filmów i muzyki, nadal jednak są mało świadomi tego co jest, a co nie jest legalne. A zgodnie z polskim prawem ściąganie tego typu plików jest legalne, upublicznianie już nie, chyba że ściągnięty film oglądamy w gronie rodziny lub znajomych
Patrycja Rojek-Socha
29.06.2019
Prawo cywilne Nowe technologie
Czy można postawić znak ostrzegający przed jeżami, wiewiórkami, kaczką czy kotami? W wielu krajach tak, w Polsce zdania ekspertów na ten temat są podzielone. Pewne jest, że musi on być zatwierdzony. Za brak takiego pozwolenia może zostać wymierzona kara, ale... w obronie ukaranego mogą wystąpić obrońcy praw zwierząt
Jolanta Ojczyk Jacek Górski
29.06.2019
Napiwki są przychodem. Ich otrzymanie rodzi obowiązek zapłaty podatku. Sposób rozliczenia zależy jednak od tego, czy kelner dostał pieniądze prosto do kieszeni, czy klient zapłacił go razem z rachunkiem na rzecz restauracji. Wyjaśnia to najnowsza interpretacja podatkowa.
Krzysztof Koślicki
29.06.2019
Domowe finanse PIT Prawo pracy
Minister zdrowia Niemiec chce ustawowego zakazu tzw. terapii konwersyjnych dla homoseksualistów, które mają służyć zmianie ich orientacji seksualnej. Jeszcze w roku 2019 zostanie przygotowany projekt i ruszy proces legislacyjny. W Polsce również podejmowane są próby wprowadzenia zakazu „leczenia” z orientacji seksualnej.
Monika Stelmach
29.06.2019
Opieka zdrowotna
Wzmożony ruch w dużych miastach jest coraz większym problemem organizacyjnym i społecznym. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest mikromobilność, czyli pojazdy pozwalające na sprawne przemieszczanie się po zatłoczonych aglomeracjach miejskich. Jednak ich status prawny jest wciąż nieruregulowany - pisze Piotr Czekalski
Piotr Czekalski
29.06.2019
Administracja publiczna
Kieszonkowcy podobnie jak i urlopowicze, w okresie letnim przenoszą się do popularnych miejscowości turystycznych. Celem jest jednak łatwy zarobek. Kuszą ich tłumy ludzi i wakacyjne rozprężenie. Cennym łupem są nie tylko pieniądze, ale dane osób. Szacuje się, że rocznie może dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy takich prób
Patrycja Rojek-Socha
28.06.2019
Prawo karne Policja

WSA: Mieszkaniec powinien wiedzieć, kto konkretnie zbiera podatki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie osoby wskazanej w sposób konkretny, aby podatnik wiedział, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Trzeba też wyraźnie podać w uchwale rady gminy obszar działania inkasenta – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Robert Horbaczewski
28.06.2019
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Połowa warszawskich szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi nie wykonała w 2017 r.  i od początku 2019 żadnego zgodnego z prawem przerwania ciąży. Jedynie 6 z 14 placówek przeprowadza zabiegi legalnej aborcji, a jeden powołuje się na klauzulę sumienia - wynika z raportu Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pn. „Prześwietlamy szpitale”.
Monika Stelmach
28.06.2019
Opieka zdrowotna
Sąd może zobowiązać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Mankamentem sądowej procedury jest to, że po wydaniu przez sąd prawomocnego postanowienia postępowanie wykonawcze musi być umorzone po dwóch latach. Tymczasem alkoholizm to przewlekła choroba – podkreślają eksperci.
Aleksandra Partyk
28.06.2019
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Już w pięciu orzeczeniach Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że z dniem, kiedy zniknie stawka LIBOR, umowy, w których nie przewidziano czym ją zastąpić, mogą stać się niewykonalne. Dlatego zdaniem sędziego Piotra Bednarczyka jeszcze dziś trzeba zacząć dyskusję o tym, co po LIBORZE.
Jolanta Ojczyk
28.06.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe

Od poniedziałku zmiany na liście refundacji leków

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 1 lipca zacznie obowiązywać Nowa lista leków refundacyjnych. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, przynosi ona korzystne zmiany m.in. dla pacjentów onkologicznych cierpiących na niedrobnokomórkowego raka płuca, opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego oraz na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Krzysztof Sobczak
27.06.2019
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rumunia nie naruszyła prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do nauki dziecka z kurczowym porażeniem czterokończynowym uznając, iż dziecko to powinno chodzić do szkoły powszechnej, w której niezbędne udogodnienia były wprowadzane sukcesywnie - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
27.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jeśli sprawca przemocy fizycznej będzie zagrażał życiu lub zdrowiu domowników, dostanie nakaz bezzwłocznego opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja i to nawet, jeśli nie będzie miał gdzie się wyprowadzić - proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
27.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Karna opłata za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego wzbudzała duże kontrowersje wśród prawników. Krajowa Rada Radców Prawnych kilkukrotnie, podczas prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, podnosiła że skutkiem będą zbyt daleko idące konsekwencje dla stron i to za błąd pełnomocnika. Senat się do tego przychylił i usunął przepis. Pytanie, czy zaakceptuje to Sejm.
Patrycja Rojek-Socha
27.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do tych najważniejszych błędnych lub brakujących przepisów sędziowie Sądu Najwyższego zaliczyli: odpowiedzialność z podwójnej polisy OC, unieważnienie umowy, która narusza praktyki rynkowe, przywrócenie prawa do ogródka działkowego, brak przepisu w ustawie deweloperskiej, a także zakaz wyodrębniania więcej niż dwóch lokali.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.06.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski