Janusz Andryszak, który wniósł petycję do Senatu, domagał się ograniczenia możliwości wyrejestrowania przez urzędy pracy osób bezrobotnych w wieku 60 i 65 lat, jeśli nie złożyli oni wniosku o emeryturę i chcą pozostać aktywni na rynku pracy. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję (P10-03/22) na posiedzeniu 11 maja br.

Czytaj również: GUS: Na koniec grudnia 2021 r. było zarejestrowanych 481,9 tys. bezrobotnych kobiet>>

Sprawdź też: II SA/Bk 927/17, Stosowanie nowej definicji osoby bezrobotnej. - Wyrok WSA >

Emeryt też chce mieć status osoby bezrobotnej

Janusz Andryszak domagał się w petycji zmiany art. 2 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 690). Artykuł ten obecnie wyłącza z definicji osoby bezrobotnej kobiety, które ukończyły 60 r. ż. i mężczyzn po 65 r.ż.

 

 

Składający petycję argumentował, że osoby, które legalnie pracowały za granicą, gdzie obowiązuje wyższy niż w Polsce wiek emerytalny, po powrocie do Polski, nie mogą jeszcze uzyskać emerytury zagranicznej, a w Polsce tracą status bezrobotnego, a wraz z nim ubezpieczenie zdrowotne. - Zmiana taka pozwoliłaby też urealnić faktyczną stopę rejestrowanego bezrobocia, która poprzez wyrejestrowywanie osób w wieku 60 i 65 lat z urzędów pracy jest zaniżona, oraz ułatwiłaby uzyskać najniższą emeryturę osobom z niewystarczającą ilością koniecznych do jej otrzymania lat składkowych (20 i 25 lat) przez dłuższą aktywność na rynku pracy – pisze w petycji Janusz Andryszak.

Sprawdź też: I OSK 859/13, Związany charakter decyzji pozbawiającej statusu bezrobotnego osobę, która ukończyła wiek emerytalny. - Wyrok NSA >

Mikołaj Tarasiuk, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w proponowanej zmianie definicji osób bezrobotnych widzi więcej negatywów.

 


Przywileje dla bezrobotnych bez innych źródeł dochodów

- Definicja osoby bezrobotnej jest skonstruowana tak nie bez powodu. Chodzi o to, by z przywilejów osób bezrobotnych jak szkolenia, praktyki mogły korzystać osoby, które nie mają innych źródeł dochodu. Jeśli osoba skończyła 60 i 65 lat nabywa prawo do emerytury i ma zapewnione źródło dochodu i ubezpieczenie – mówił Mikołaj Tarasiuk.

Jak tłumaczył, proponowana w petycji zmiana spowodowałaby skok stopy bezrobocia. – Nie dlatego, że mamy dużo bezrobotnych, ale dużo osób stwierdziłoby, że zarejestruje się jako bezrobotny i może będę miał jakieś zajęcie, może mi coś znajdą – wyjaśnił Tarasiuk. Zwrócił uwagę, że emeryci w naszym systemie prawnym mogą pracować i mogą także zarejestrować się w urzędzie pracy jako poszukujący pracy.

 


Emeryt ze statusem poszukującego pracy

- To jest drugi status, który oferują urzędy pracy dla osób, które chcą się przekwalifikować i znaleźć inną pracę za pomocą urzędu pracy. Ten status jest też np. dla osób, które są już emerytami i też chciałyby być w jakiś sposób aktywne na rynku pracy – podkreślił zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w MRiPS.

Senatorowie również przychylili się do tej argumentacji. - Emerytura nie jest wysokim świadczeniem, można sobie dorabiać, ale nie można z tego powodu rozszerzać pojęcia bezrobotnego – powiedział senator Michał Seweryński.

Komisja zadecydowała jednogłośnie o nie podejmowaniu dalszych prac nad dyskutowaną petycją.