Przygotowany przez KE projekt, który zostanie teraz rozpatrzony przez Radę i Parlament Europejski, zakłada łatwiejszy dostęp do prawa odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy o świadczenie usług finansowych na odległość. Aby ułatwić korzystanie z tego prawa, przedsiębiorcy, którzy oferują sprzedaż drogą elektroniczną, będą musieli udostępnić przycisk umożliwiający odstąpienie od umowy. Ponadto przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesłania powiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy, jeżeli informacje udzielane przed zawarciem umowy zostały otrzymane na mniej niż dzień przed zawarciem umowy.

Udoskonalone mają być też przepisy, by np. w odniesieniu do komunikacji elektronicznej, nakładając na sprzedawcę obowiązek wcześniejszego przekazania określonych informacji, w tym adresu e-mail przedsiębiorcy, wszelkich potencjalnych kosztów ukrytych lub ryzyka związanego z daną usługą finansową.

Informacje i umowy w widocznych miejscach

Projekt zakłada, że informacje o ofercie będą musiały być umieszczone w widocznym miejscu na ekranie. KE proponuje też przepisy dotyczące korzystania z wyskakujących okienek lub odnośników. Natomiast umowy o świadczenie usług finansowych mogą być złożone i trudne do zrozumienia, w szczególności jeśli są negocjowane na odległość. Wniosek zobowiązuje przedsiębiorców do stworzenia rzetelnych i przejrzystych systemów internetowych oraz do udostępniania odpowiednich wyjaśnień w przypadku stosowania narzędzi internetowych (np. zautomatyzowane doradztwo lub czaty). Przepisy te wzmacniają również pozycję konsumenta, wprowadzając możliwość zwrócenia się o interwencję człowieka, jeżeli interakcja z wspomnianymi narzędziami internetowymi nie jest w pełni zadowalająca.

Projekt przewiduje też, że w odniesieniu do umów o usługi finansowe zawieranych na odległość zastosowanie będą miały surowsze kary w przypadku powszechnie występujących naruszeń transgranicznych. Maksymalna kara wynosić będzie co najmniej 4 proc. rocznego obrotu.

(ks/pap)

Czytaj także: Dr Gumularz: Akt o usługach cyfrowych na ostatniej prostej>>