W czwartek Sejm bez głosów sprzeciwu uchwalił ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej. Na podstawie nowych przepisów stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt oraz zostanie dopuszczony ubój młodego bydła w gospodarstwie.

Za jej przyjęciem opowiedziało się 439 posłów, 11 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Na podstawie nowych przepisów stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt oraz zostanie dopuszczony ubój młodego bydła w gospodarstwie.

Jakie zmiany

W środę podczas II czytania projektu w Sejmie kluby nie wniosły poprawek do rządowego projektu. Natomiast, jak poinformował poseł sprawozdawca Leszek Galemba (PiS), 11 poprawek zostało zgłoszonych podczas prac w sejmowej komisji rolnictwa. Większość z nich miała charakter legislacyjno-redakcyjny i doprecyzowujący.

Jak tłumaczył Galemba, nowelizacja określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ustawa ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jak i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dot. ich stosowania. Chodzi o dostosowanie przepisów unijnego rozporządzenia w tej sprawie do polskiego prawa.

Podczas prac nad ustawą posłowie zwracali uwagę, że nowe przepisy m.in. umożliwiają ubój na własny użytek w gospodarstwie bydła do 12 miesiąca życia, co jest spełnieniem postulatów rolników; porządkują przepisy w zakresie produkcji żywności na rynek państw trzecich; usprawniają i wzmacniają nadzór nad hodowlą przez Inspekcję Weterynaryjną. Wskazywali też, że ważnym rozwiązaniem dla konsumentów jest utworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność do informacji o stosowaniu leków u zwierząt, z których pozyskiwana jest żywność

Najważniejsze rozwiązania

Nowe przepisy mają określić zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Proponowane rozwiązania umożliwiają  dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła w wieku do 12. miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Rozwiązanie to jest realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników. 

Ponadto,  dzięki nowemu prawu mają powstać elektroniczne książki leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. W projekcie uregulowano kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich.
Projekt przewiduje również, że minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE a produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których zostaną ustalone krajowe przepisy przywozowe, będą mogły być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Polski.