Przekonała się o tym nasza czytelniczka. – Pod koniec zeszłego roku otrzymałam od lekarza pierwszego kontaktu skierowanie na fizjoterapię w związku z bólem w biodrze. Byłam przekonana, że skierowanie to nie ma terminu ważności. W związku z różnymi przeszkodami osobistymi dopiero teraz zarejestrowałam skierowanie przez lokalny system informacji medycznej w moim województwie. System to skierowanie przyjął i miałam wyznaczoną wizytę w gabinecie rehabilitacyjnym. Jednak na dwa dni przed wizytą zadzwoniono do mnie z tej placówki, że skierowanie jest nieaktualne i niestety wizyta nie może się odbyć. Nie było takiej informacji na skierowaniu, że mam tylko 30 dni na jego rejestrację. Obawiam się, że takich pacjentów może być więcej – pisze do naszej redakcji.

Czytaj też: Wizyta fizjoterapeutyczna: przebieg, możliwość przeprowadzenia, odpowiedzialność, dokumentacja >>>

 

Rzeczywiście, na rejestrację skierowania na fizjoterapię mamy tylko 30 dni. Inaczej niż w przypadku np. lekarza specjalisty bowiem skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne do czasu ustania przyczyny, z jakiej było wystawione.

Czytaj także na Prawo.pl: Jak długo ważne jest skierowanie do poradni specjalistycznej?>>

Czytaj też: Zasady wystawiania skierowań na rehabilitację leczniczą oraz kwalifikowania/dobierania zabiegów >>>

Kto wystawia skierowanie na fizjoterapię

Na zabiegi fizjoterapeutyczne skierowanie może wystawić:

  • lekarz rodzinny
  • lekarz rehabilitacji ruchowej
  • lekarz specjalista: ortopedii, chirurgii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, chorób wewnętrznych, onkologii, urologii, pediatrii, endokrynologii, diabetologii, ginekologii, pulmonologii, kardiologii.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, na skierowaniu od lekarza nie ma obecnie wyszczególnionych konkretnych zabiegów. - Zabiegi, które będą wykonywane w trakcie fizjoterapii, dobiera fizjoterapeuta podczas pierwszego spotkania, w oparciu o wywiad i diagnostykę funkcjonalną. Jeżeli lekarz wypisze zabiegi to fizjoterapeuta ma prawo, jeśli uzna za potrzebne, zmienić je – przypomina na swojej stronie przychodnia Fizjopunkt.

Warto też pamiętać, że nie obowiązuje rejonizacja, więc to pacjent decyduje, do którego zakładu rehabilitacji się zgłosić. Ważne, by zarejestrował swoje skierowanie w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Od 2021 r. wystarczą e-skierowania

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania do specjalistów oraz na leczenie szpitalne powinny być wystawiane w formie elektronicznej. Nie ma zatem już obowiązku dostarczania oryginału skierowania do placówki w ciągu dwóch tygodni od rejestracji. Na podstawie e-skierowania można zapisać się tylko do jednej placówki medycznej. Jeśli już po zarejestrowaniu e-skierowania, pacjent znajdzie bardziej dogodny termin wizyty w innej placówce, musi je wycofać w pierwotnie wybranym miejscu. Można to również zrobić telefonicznie. Dopiero, gdy e-skierowanie wróci do statusu „wystawione” można zarejestrować je w innym podmiocie.