Uchwałę inicjującą proces tworzenia programu wspierania in vitro dla mieszkańców regionu na lata 2023-26 radni woj. śląskiego przyjęli – po zmianie większości w sejmiku w listopadzie ub. roku – w grudniu ub. roku. W uzasadnieniu tamtej uchwały wskazano m.in., że - zgodnie z szacunkami - w Polsce niepłodność, uznawana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę społeczną, dotyka nawet 15-20 proc. par w wieku prokreacyjnym, tj., ok. 1,5 mln osób, a ok. 2 proc. z nich wymaga leczenia metodą in vitro, co oznacza ok. 30 tys. par rocznie.

Przyjmując, że problem niepłodności w analogicznych proporcjach dotyczy kobiet w wieku 20-42 lat mieszkających w woj. śląskim, których populacja wynosi 472,2 tys. osób, wielkość niepłodnej populacji można oszacować na ok. 75,5 tys. par (16 proc.). Zakładając, że w przypadku stwierdzenia niepłodności tylko u 2 proc. par stosuje się metodę zapłodnienia pozaustrojowego – oznacza to, że z tej metody może skorzystać ok. 1,5 tys. par z woj. śląskiego" – podaje grudniowe uzasadnienie.

W uchwale wskazano też w nim, że na przygotowanie programu, wraz z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz jego realizację, proponuje się zabezpieczyć środki w budżecie woj. śląskiego i wieloletniej prognozie finansowej regionu 20 mln zł w podziale po 5 mln zł na lata 2023-26. Zakłada się przy tym dofinansowanie do wysokości 100 proc. kosztów, łączne nie więcej, niż 10 tys. zł do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Czytaj też: Wspieranie rodziny jako cel krajowej ustawy o leczeniu niepłodności a indywidualne prawa podstawowe (uwagi krytyczne) >>>

Czytaj też: Aspekty prawne procedur medycznych w zakresie postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami w kontekście art. 78 ustawy o leczeniu niepłodności >>>

Prace nad programem już trwają

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski wyjaśnił w poniedziałek, że został już powołany zespół, który wypracuje założenia i kierunki programu, co będzie podstawą przygotowania przetargów. Zapewnił, że finansowanie programu nie odbywa się kosztem jakichkolwiek inwestycji. Zgodnie z opisem zmian w budżecie regionu, zapewnienie finansowania programu in vitro w tym roku dokonuje się poprzez przesunięcia z oszczędności wynikających z niezaciągania przez woj. śląskie kredytów bankowych w 2022 r.