Władze Inowrocławia zablokowały konto internetowe jednego z mieszkańców, którzy na portalu promującym działania władz gminy wyrażał krytyczne opinie. - To ograniczenie dostępu do informacji, a co za tym idzie wolności słowa wynikającej z art. 54 Konstytucji i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wspiera blogera.
Krzysztof Sobczak
17.02.2020
Administracja publiczna

Nie każde zwolnienie z podatku jest ulgą podatkową

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Ulgą podatkową, w znaczeniu art. 217 Konstytucji, jest odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania zawartej w art. 84 ustawy zasadniczej. Taką ulgą podatkową byłoby np. zwolnienie z podatku dochodowego wszystkich trenerów czy instruktorów tenisa ziemnego. Ustawodawca może też zwolnić całą grupę podatników z danego podatku – pisze Marek Isański.
Marek Isański
17.02.2020
Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Skarbówka uważa, że tylko ubezpieczenie kosztów leczenia pracownika w zagranicznej delegacji nie jest jego przychodem. Domaga się więc podatku od polisy dotyczącej assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenia bagażu podróżnego. Twierdzi, że jest to przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
Krzysztof Koślicki
17.02.2020
PIT
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mógł zastosować przepisy ogólnego rozporządzenia RODO przed wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych z maja 2018 r. do rozpoczętego a nie zakończonego postępowania z 2017 r. w sprawie bezprawnego przetwarzania danych. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny i oddalił skargę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2020
RODO

Aresztów w Polsce więcej i są coraz dłuższe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W ciągu ostatnich czterech lat podwoiła się w Polsce liczba osób tymczasowo aresztowanych, a do tego przebywają one tam coraz dłużej. Średnio oskarżeni czekają w areszcie na prawomocny wyrok 9 miesięcy, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to pół roku. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich to znowu jest problem systemowy.
Krzysztof Sobczak
16.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Po wyborach 2015 r. nie było dla prezydenta Andrzeja Dudy żadnego miodowego miesiąca, od razu walka z tymi, którzy bezczelnie łamali konstytucję. Przez cały czas ostoją obrony polskiego porządku publicznego, polskiej konstytucji i prawa był Andrzej Duda - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. A sam prezydent deklaruje dalszą "naprawę wymiaru sprawiedliwości".
Krzysztof Sobczak
15.02.2020
Wymiar sprawiedliwości

Sąd: Liczne zajęcia dodatkowe dziecka uzasadniają wyższe alimenty

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Gdy dziecko rośnie, jego rodzice muszą liczyć się z ponoszeniem coraz wyższych wydatków. Na wysokość alimentów rzutują w szczególności koszty zajęć dodatkowych dziecka – orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie. Problematykę zasad orzekania o alimentach wyjaśnia adwokat Piotr Ruszkiewicz.
Aleksandra Partyk
15.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W poprzednich latach roczny PIT można było złożyć już w pierwszych dniach stycznia. W tym roku po raz pierwszy sezon rozliczeń rozpoczyna się dopiero 15 lutego. Od tego dnia będzie się także liczył termin 45 dni na zwrot nadpłaty podatku. Złożenie PIT wcześniej nie ma znaczenia. Rozliczanie podatku potrwa do 30 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
15.02.2020
Domowe finanse PIT

Sędziowie pokoju mogą nie przyjąć się w Polsce

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Projekt wprowadzenia instytucji sędziów pokoju do naszego systemu prawnego spotkał się z umiarkowaną aprobatą prawników. Plusy tego pomysłu to nawiązanie do tradycji, odciążenie sądów od prostych spraw i społeczne uwiarygodnienie wymiaru sprawiedliwości. Minusy to upolitycznienie instytucji i pominięcie prawników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza agencja modelingu, która nie korzysta z prawdziwych modelek, a tylko z modeli 3D zyskuje na popularności. Taka formuła niesie ze sobą korzyści, bo nie trzeba angażować takiej ilości osób oraz energii, jaka pracuje przy konwencjonalnych sesjach zdjęciowych, ale jak pisze adwokat Magdalena Niewelt, są też korzyści prawne, ponieważ modelka 3D np. nie cofnie zgody na publikację swego wizerunku.
Magdalena Niewelt
15.02.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Rekompensaty za wzrost cen energii będą przysługiwały tym gospodarstwom domowym, które nie przekroczyły drugiego progu podatkowego w 2019 r. Dodatkowym kryterium będzie poziom zużycia energii elektrycznej w roku 2020, który będzie musiał przekroczyć 63 kWh. Takie zasady mają znaleźć się w ustawie o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Pomoc społeczna PIT

Leki z ulgą w PIT, ale suplementy już nie zawsze

Domowe finanse PIT Opieka zdrowotna
Przepisy o uldze rehabilitacyjnej dają prawo do odliczenia wydatków na zakup leków. Skorzystać z nich mogą niepełnosprawni i ich opiekunowie. Inaczej trzeba jednak traktować suplementy diety. Odliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy produkt ma cechy leku i jest dopuszczony do obrotu.
Krzysztof Koślicki
14.02.2020
Domowe finanse PIT Opieka zdrowotna
Sejm uchwalił w czwartek 13 lutego br. ustawę o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) lub do ZUS. Oznacza to, że około 154 mld zł, które obecnie znajdują się w funduszach zostanie przekazanych na IKE, będą one podlegały dziedziczeniu.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty
Ustawa przyznająca w tym roku państwowym radiu i telewizji rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł została w czwartek uchwalona przez Sejm. Mimo wcześniejszego odrzucenia ustawy przez Senat i protestów opozycji, która proponowała przekazanie tych pieniędzy na ochronę zdrowia.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Finanse publiczne

Darowizny i spadki w rodzinie zastępczej bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chodzi o wprowadzenie zwolnienia z daniny osób, które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka i traktowanie ich jak najbliższej rodziny. Zmiana ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Popierają ją wszystkie kluby parlamentarne.
Krzysztof Koślicki
13.02.2020
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Mająca siedzibę w Polsce unijna agencja Frontex otrzyma kolejne uprawnienia służące walce z fałszywymi dokumentami w Unii Europejskiej. Nowe prawo dotyczące bezpieczeństwa granic, oszustw związanych z dokumentami i walki z przestępczością zostało w czwartek przegłosowane w Parlamencie Europejskim.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawo unijne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed ryzykiem jakie wiąże się z nabyciem tzw. oprocentowanych weksli inwestycyjnych. To nowy sposób na pozyskanie kapitału, który jest ryzykowny dla konsumentów. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy.
Jolanta Ojczyk Grażyna J. Leśniak
13.02.2020
Finanse
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dzieci par jednopłciowych nie można zarejestrować ale stwierdził, że mają one mieć możliwość faktycznego skorzystania z praw, jakie daje im bycie polskimi obywatelami. Okazanie wydruku z orzeczeniem nie sprawia jednak, że takie dziecko uzyska numer PESEL i paszport. Uchwała NSA nie jest wiążąca dla urzędników.
Monika Sewastianowicz
13.02.2020
Posłowie uznali 12 lutego br., że projekt ustawy o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) należy poprawić w sejmowych komisjach finansów publicznych oraz polityki społecznej i rodziny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2020
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował w środę o skierowaniu do Sądu Najwyższego siódmej skargi nadzwyczajnej. Jednak tym razem nie została wniesiona do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, tylko Izby Cywilnej tego sądu. To skutek uznawania przez rzecznika uchwały trzech izb SN z 23 stycznia br.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

KE: Wykorzystamy procedury w obronie praworządności w Polsce 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Komisja Europejska będzie wypełniać swą rolę strażniczki traktatu i wykorzysta procedurę przeciwnaruszeniową ilekroć pojawią się problemy dotyczące kwestii zgodności z prawem Unii Europejskiej - zapowiedziała we wtorek podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce wiceszefowa KE Viera Jourova.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Ofiary niektórych przestępstw mają prawo do państwowej kompensaty, ale instytucja ta jest jednak wykorzystywana stosunkowo rzadko. W kolejnych latach przyznawanych jest coraz mniej takich kompensat - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I zachęca Senat do zaproponowania zmian, które usprawniłyby jej przyznawanie.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Komitet Arbitrażowy Tureckiej Federacji Piłki Nożnej nie jest bezstronny i niezawisły, co narusza prawa sportowców, których sprawy rozstrzyga. Dlatego Ali Rıza były piłkarz Trabzonspor dostanie odszkodowanie. Tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. I wskazał, że Turcja musi zreformować zasady rozpoznawania sporów sportowych.
Jolanta Ojczyk
12.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Umowa dożywocia mogła być ważna. Sąd Najwyższy nakazał ponownie zbadać sądowi drugiej instancji, czy udział notariusza w redagowaniu umowy nie zniekształcił woli stron i czy użyte sformułowania nie były raczej wyobrażeniem notariusza, jak wola ta powinna się kształtować.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Fundusze przeznaczone w 2019 roku na likwidację białych plam w transporcie lokalnym zostały wykorzystane tylko w kilku procentach i podobnie będzie prawdopodobnie w tym roku. Słabym punktem programu jest brak zdolności i motywacji samorządów do angażowania się w te przedsięwzięcia. Rząd mówi wiec o konieczności zmian, między innymi o większych dopłatach.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2020
Samorząd terytorialny
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ws. odmowy transkrypcji aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej. Nie zdecydował się też na skierowanie pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O to ostatnie wnioskowali pełnomocnicy skarżących oraz przedstawiciele RPO i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Monika Sewastianowicz
11.02.2020

Umowa o dożywocie nie zawsze dobrym rozwiązaniem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Osoby żyjące w związkach nieformalnych z punktu widzenia prawa są względem siebie osobami zupełnie obcymi. Płacą więc podatek od spadków i darowizn według najwyższej stawki. W ostatnim czasie coraz popularniejsze staje się zawieranie umów o dożywocie. Rozwiązanie to ma jednak swoje wady – pisze Robert Gniezdzia, radca prawny, partner w kancelarii Chmielniak Adwokaci.
Robert Gniezdzia
11.02.2020
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Jeden z najnowszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pokazał, że konieczna jest reforma zasad rozpoznawania sporów sportowych.  Dlatego Helsińska Fundacja Praw Człowieka zainicjowała projekt „Sport a prawa człowieka”, by przeanalizować regulacje mogące przyczynić się do polepszenia standardu ochrony praw człowieka sportowców.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
Za kilka miesięcy skończy się proces, dzięki któremu możliwe będzie umieszczenie elektronicznej wersji prawa jazdy w smartfonie - deklaruje minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jednak zastrzegł, że wcześniej konieczne jest zniesienia przepisu pozwalającego na karanie mandatem kierowców, którzy nie mają przy sobie dokumentu w fizycznej wersji.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawo karne Administracja publiczna
Podmuch wiatru zerwał w poniedziałek 11 stycznia br. dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego na Rusińskim Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej. Zginęła 52-letnia kobieta i jej 15-letnia córka, a 21-latka – druga córka zmarłej kobiety - zmarła wieczorem tego samego dnia. Jak poinformowała inspekcja budowlana, budowla była postawiona nielegalnie, a jej konstrukcja była wykonana niefachowo.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski