Sprawa dotyczyła trzech pasażerów, którzy dokonali, za pośrednictwem biura podróży, jednej rezerwacji u przewoźnika Lufthansa na lot z Brukseli (Belgia) do San José (Stany Zjednoczone) z międzylądowaniem w Newark (Stany Zjednoczone). Cały ów lot łączony został wykonany przez United Airlines, przewoźnika lotniczego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Pasażerowie dotarli do miejsca docelowego z 223-minutowym opóźnieniem.

Konert Anna: Obliczanie wysokości odszkodowania za opóźniony lot łączony. Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2017 r., C-559/16 >

Jedna rezerwacja to jeden lot

Spółka Happy Flights, posiadająca wówczas ich wierzytelność, wniosła powództwo o odszkodowanie przeciwko United Airlines do niderlandzkojęzycznego sądu do spraw gospodarczych w Brukseli, podnosząc, że zastosowanie ma europejskie rozporządzenie w sprawie praw pasażerów lotniczych.
W ogłoszonym 7 kwietnia br.  wyroku, Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że lot obejmujący kilka segmentów i będący przedmiotem jednej rezerwacji stanowi – do celów prawa pasażerów do odszkodowania przewidzianego w prawie Unii – jedną całość. W związku z tym możliwość stosowania rozporządzenia w sprawie praw pasażerów lotniczych należy oceniać w świetle pierwszego miejsca odlotu i miejsca docelowego.

 


Przewoźnik obsługujący zobowiązany do odszkodowania

Trybunał stwierdził też, że przewoźnik lotniczy spoza Unii (United Airlines), który nie zawarł umowy przewozu z pasażerami, lecz który zrealizował lot, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz pasażerów. Przewoźnik, który w ramach swojej działalności w zakresie transportu pasażerskiego podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konkretnego lotu włącznie z ustaleniem jego trasy jest bowiem obsługującym przewoźnikiem lotniczym. - Należy zatem uznać, że przewoźnik ten działa w imieniu przewoźnika umownego (Lufthansa) - stwierdził Trybunał. Podkreślił jednak, że obsługujący przewoźnik lotniczy (United Airlines), który jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz pasażera, zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania od każdej osoby, w tym od osób trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym.

Czytaj także: TSUE: Za przyśpieszony lot też należy wypłacić odszkodowanie>>
 

 

Suwerenność państwa nad swoim terytorium

W odniesieniu do ważności rozporządzenia w sprawie praw pasażerów lotniczych w świetle zasady międzynarodowego prawa zwyczajowego, zgodnie z którą każde państwo posiada całkowitą i wyłączną suwerenność w przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium, Trybunał stwierdził, że lot łączony jest objęty zakresem stosowania tego rozporządzenia ze względu na to, że pasażerowie rozpoczęli podróż z lotniska znajdującego się w państwie członkowskim.
Dodał on, że to kryterium stosowania rozporządzenia nie narusza przesłanek stosowania zasady całkowitej i wyłącznej suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium.

Wyrok w sprawie C-561/20, United Airlines