Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek, że od 11 stycznia, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie. Dane teleadresowe są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Izb Administracji Skarbowych. Od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

Zobacz również:
Rozporządzenie w sprawie zaliczek podatkowych wątpliwe, a składek nie dotyczy >>
Ulga dla klasy średniej może być zastosowana przy wspólnym rozliczeniu małżonków, ale nie zawsze >>

 

Pracownicy urzędów domagają się szkoleń…

Związki zawodowe pracowników administracji skarbowej zgłaszają jednak nieprzygotowanie w zakresie udzielania informacji dotyczących Polskiego Ładu.

W liście do Magdaleny Rzeczkowskiej, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgłaszają oni nieprzygotowanie merytoryczne do prowadzenia takiego doradztwa z uwagi na brak szkoleń obejmujących kompleksowo (wyczerpująco) to zagadnienie oraz brak materiałów dot. tego zagadnienia (wyjaśnień, symulacji, itp.).

Pobierz wzór dokumentu w LEX: PIT-2 (7) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych >

W związku z tym urzędnicy zwracają się z wnioskami o:

  • natychmiastowe wstrzymanie wykonania poleceń służbowych nakładających na pracowników KAS prowadzenie dyżurów w zakresie Polskiego Ładu;
  • pilne przeprowadzenie kompleksowych szkoleń w zakresie Polskiego Ładu, które pozwolą na profesjonalną obsługę klientów w tym zakresie,
  • przekazanie poleceń Ministerstwa Finansów dotyczących prowadzenia szkoleń w zakresie Polskiego Ładu w podległych urzędach (w trybie ustawy o informacji publicznej).

 


… i grożą skargami do Państwowej Inspekcji Pracy

Związkowcy zwracają dodatkowo uwagę, że prowadzenie dyżurów w innych godzinach, niż obowiązujące w zakładzie pracy oraz nakazy wykonywania czynności wykraczających poza do tej pory przydzielone - powinny być poprzedzane zmianami zakresów obowiązków, wydawaniem odpowiednich (pisemnych) poleceń służbowych oraz wprowadzeniem stosownych procedur w tym zakresie – tymczasem otrzymujemy informacje - piszą związkowcy - że w niektórych izbach administracji skarbowej zobowiązuje się pracowników do samodzielnego występowania o zmiany godzin pracy w związku z dyżurami (przerzucając odpowiedzialność na nich za prowadzenie akcji informacyjnej), a o zmianach zakresów obowiązków w związku z wykraczaniem poza do tej pory przydzielone – nie ma nawet mowy.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Wniosek o nieuwzględnianie ulgi dla klasy średniej >

- W przypadku dalszych tego typu działań, zwrócimy się do Państwowej Inspekcji Pracy o natychmiastowe podjęcie kontroli w jednostkach organizacyjnych KAS, w celu zbadania czy i w jakim zakresie naruszane jest prawo pracy – piszą związkowcy.