Dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygasło 10 stycznia br. i tego dnia opublikowana została w Dzienniku Ustaw jego nowa wersja.

Zobacz w LEX: Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym >

Jak podano w uzasadnieniu, z uwagi na stan epidemii w Polsce i zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, w szczególności wariantu omikron z państw regionu Afryki Południowej, konieczne jest przedłużenie zakazu lotów do 24 stycznia br..

Na liście terytoriów objętych zakazem przylotów do Polski w dniach od 30 listopada do 13 grudnia znalazły się Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te same kraje wymienione są w nowej wersji rozporządzenia- Osoby, które będą wracały z tych krajów - niezależnie jaką drogą - będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni. W tym przypadku, że nie ma możliwości zwolnienia z tej kwarantanny testem - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, gdy wprowadzano te zasady.

Z rozporządzenia wynika, że przepisy przedłużające zakaz lotów nie będą stosowane m.in. do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Przedłużamy bezpłatny dostęp do LEX Alert Koronawirus! >

Zakaz nie będzie też stosowany wobec statków powietrznych startujących z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 - napisano w dokumencie.